Position papers

Eindrapport PWC Complementair ontwikkelen

17 mei, 2024

Notitie raffinageroute NVDE

17 mei, 2024

Position paper commissiedebat Verduurzaming Industrie (15 mei 2024)

14 mei, 2024

NVDE-reactie consultatie private laadinfrastructuur bij bedrijven

30 maart, 2024

Inbreng rondetafelgesprek Energiewet Tweede Kamer

27 maart, 2024

Reactie op consultatie subsidieregeling publieke laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPuLa)

18 maart, 2024

Inbreng commissiedebat Klimaat & Energie

14 maart, 2024

Het belang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

27 februari, 2024

Zienswijze NVDE op ontwerp-NPLG

27 februari, 2024

Renewable Energy: guidance on designating renewable energy acceleration areas

23 februari, 2024

Inbreng Commissiedebat Verdienvermogen van Nederland

13 februari, 2024

Inbreng Commissiedebat Nationaal Plan Energiesysteem

8 februari, 2024

NVDE inbreng commissiedebat Duurzaam Vervoer

30 januari, 2024

Inbreng Commissiedebat Nieuwe maatregelen netcongestie

24 januari, 2024

Consultatiereactie ‘Nederlandse deelname aan H2Global’

23 januari, 2024

Position paper Begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat

23 januari, 2024

Reactie op de subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie

16 januari, 2024

Consultatie wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

14 januari, 2024

Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat en Energieverkenning (KEV)

19 december, 2023

Consultatiereactie op niet-gebruikte transportrechten “use it or loose it”

7 december, 2023

Consultatiereactie Energiebesluit

5 december, 2023

Inwerkdossier Klimaat & Energie voor Provinciale Statenleden

1 december, 2023

Overzicht energie-gerelateerde documenten voor decentrale overheden

1 december, 2023

Position Paper: locatiebeleid publieke snellaadpunten voor vrachtvervoer

23 november, 2023

Zienswijze NVDE op Non-firm ATO’s

21 november, 2023

Position Paper financiële uitkering Regionale Agenda Laadinfrastructuur

16 november, 2023

Zienswijze NVDE op toekomstige reguleringsmethode 2027

7 november, 2023

Commissiedebat Verduurzaming Industrie

5 oktober, 2023

Position Paper commissiedebat klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

5 oktober, 2023

Zienswijze NVDE: Consulatie reactie prioriteringsruimte transportverzoeken

4 oktober, 2023

NVDE commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving

15 september, 2023

Rondetafelgesprek verduurzaming woningvoorraad

14 september, 2023

Position Paper rondetafelgesprek over de economische gevolgen van stikstof

13 september, 2023

NVDE reactie SpUk natuurinclusief isoleren

7 september, 2023

EU-internetconsultatie Emissiehandelssysteem klimaatneutraliteitsplan ETS Fit for 55

1 september, 2023

NVDE-consultatiereactie op Conceptadvies SDE Procesgeintegreerde warmtepompen PBL

29 augustus, 2023

NVDE inbreng Notaoverleg IBO-Klimaat

17 april, 2023

NVDE Commissiedebat Verduurzaming Industrie

29 maart, 2023

Commissiedebat verduurzaming industrie

29 maart, 2023

Oproep NVDE klimaat en energie in collegeakkoorden

10 maart, 2023

Position Paper Commissiedebat-Elektriciteit-Energie-infrastructuur-en-RES

9 maart, 2023

aandachtspunten wetsvoorstel afbouw salderingsregeling Eerste Kamer

2 maart, 2023

Opiniestuk Provinciale Statenverkiezingen: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’

1 maart, 2023

Position Paper wijziging van de klimaatwet

2 februari, 2023

Factsheet inkomenseffecten behoud salderen

20 december, 2022

Position paper wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

19 december, 2022

Commissiedebat waterstof, groen gas en energiedragers

8 december, 2022

NVDE voorstellen voorkomen vertraging-stikstof

21 november, 2022

Position Paper begrotingsbehandeling EZK

21 november, 2022

NVDE-Comissiedebat-Verduurzaming-Industrie

9 november, 2022

NVDE wetgevingsoverleg wonen & ruimte

7 november, 2022

NVDE begrotingsbehandeling BZK

15 oktober, 2022

NVDE commissiedebat elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

28 september, 2022

NVDE notitie voorstellen normering hybride

20 september, 2022

NVDE-Commissiedebat-Gasmarkt-Leveringszekerheid

15 september, 2022

NVDE commissiedebat ruimtelijke ordening

14 september, 2022

Commissiedebat gasmarkt en leveringszekerheid

9 juli, 2022

Commissiedebat klimaat en energie

22 juni, 2022

Commissiedebat waterstof

13 april, 2022

Commissiedebat verduurzaming industrie

7 april, 2022

Commissiedebat Fit for 55

7 april, 2022

Commissiedebat duurzaam vervoer

31 maart, 2022

NVDE wetsvoorstel vrachtwagenheffing

20 maart, 2022

Begrotingsbehandeling Infrastructuur & waterstaat

20 november, 2021

Inbreng begrotingsbehandeling EZK

20 november, 2021

NVDE Begrotingsbehandeling BZK

27 oktober, 2021

NVDE commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving

6 oktober, 2021

Essay: naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energie

20 juli, 2021

Commissiedebat klimaat en energie

20 juni, 2021

Commissiedebat duurzaam vervoer

8 juni, 2021

NVDE reactie internetconsultatie Nationaal Groeifonds

3 mei, 2021

NVDE checklist laadinfrastructuur in de RES

20 december, 2020

Overlegtafel energievoorziening: Wendbaar en adaptief energiesysteem

20 december, 2020

Position Paper Laadinfra en groen herstel

4 november, 2020

NVDE-begrotingsbehandeling EZK

2 november, 2020

NVDE inbreng Belastingplan

26 oktober, 2020

NVDE analyse concept RES-sen

20 juli, 2020

Overlegtafel Energievoorziening: leveringszekerheid elektriciteitsvoorziening

8 juli, 2020

NVDE hernieuwbare energiebronnen op land in de regionale energiestrategie

20 februari, 2020

NVDE notitie autodelen

29 januari, 2020

Position Paper biomassa

20 november, 2019

NVDE inbreng AO duurzaam vervoer

5 september, 2019

NVDE brochure warmtebronnen RES publicatie bronnen van duurzame warmte

20 juni, 2019

Factsheet elektrisch rijden

16 mei, 2019

Studies kostenreductie wind en zon

20 juni, 2018

Overlegtafel Energievoorziening: Afwegingskader verzwaren tenzij

20 mei, 2018

Overlegtafel Energievoorziening: belemmeringen in nettarieven

20 mei, 2018

Overlegtafel Energievoorziening: Stuurmogelijkheden energiesystemen

20 april, 2018

Position Paper aanpassingen fiscaal regime

20 april, 2018

Position Paper laadinfrastructuur

20 april, 2018

Position Paper snelle en betaalbare aansluitingen voor duurzame electriciteit

7 februari, 2018

Position Paper Markt Flexibiliteit

20 november, 2017

Position paper markt flexibiliteit

20 november, 2017

Overlegtafel Energievoorziening: marktdesign elektriciteitsvoorziening

20 september, 2017

De kosten van het energieakkoord: een fact-check

20 februari, 2010

NIEUWSBERICHTEN

mei 23, 2024

Warmtemanifest: Maak warmtenetten weer HOT!

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de

Lees meer
mei 23, 2024

Leer van de lng-terminal en versnel de energietransitie

Opiniestuk van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Nederland wil het tempo

Lees meer
mei 20, 2024

Warmtenetten voor dichtbevolkte wijken dertig procent goedkoper dan warmtepompen

Kom huishoudens en investeerders tegemoet In dichtbevolkte stadswijken zijn warmtenetten bijna dertig

Lees meer
mei 16, 2024

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis is sinds 2020 lid van het Europees Parlement en staat

Lees meer
mei 16, 2024

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

Het klimaatbeleid gaat gelukkig niet door de shredder. De NVDE steunt de

Lees meer
mei 15, 2024

NVDE verwelkomt Nobian als nieuw lid

  Als toonaangevende Europese leider in de productie van zout en essentiële

Lees meer