'Morgen begint vandaag'. Deze kabinetsformatie is cruciaal voor de energietransitie. De NVDE doet voorstellen voor beleid. Met de Klimaatwijzer kan iedereen zijn eigen pakket aan beleidsmaatregelen opstellen om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt in 2030.

 

SDE++ 2021: Verduurzaming warmte buiten de boot, aanpassingen in 2022 en 2023 nodig

De SDE++-ronde van 2021 is meer dan twee keer overtekend. Dat laat zien dat de markt veel kansen ziet om CO2 te reduceren en dat is hard nodig. Een flink deel van de technieken heeft kosten onder de 100 euro per ton; dat laat zien dat er veel mogelijk is tegen beperkte kosten. Tegelijkertijd zullen […]

Lees meer
 

Olof van der Gaag volgt Teun Bokhoven op als voorzitter NVDE

De ALV van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft Olof van der Gaag benoemd tot voorzitter. Hij volgt Teun Bokhoven op, die heeft aangegeven, na twee termijnen van drie jaar, het voorzitterschap per 31 december 2021 te willen beëindigen. Bokhoven was één van de initiatiefnemers van de NVDE en heeft deze functie vanaf de […]

Lees meer
 

De industrie als dark horse in de energietransitie

Bij de verduurzaming van de industrie kunnen we volgens Marc Londo voorlopig maar beter op alle mogelijke opties inzetten. Gaat de industrie verduurzamen door elektrificatie, waterstof, biomassa of nog iets anders? We weten het nog niet, maar keuzes in de industrie bepalen wel in hoge mate de kansen voor verduurzamingsopties in andere sectoren. Modellen en […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Fysieke themamiddag bodemenergiebranche

Onder de deskundige leiding van Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie, zullen Jan Paul van Soest (founding partner De Gemeynt), Janine Verweij (Directeur Geothermie Nederland) en Rik Molenaar (Sr. Adviseur Duurzame Energieopwekking bij Techniplan) neemt Branchevereniging Bodemenergie de bezoeker langs de maatschappelijke, beleidsmatige en marktaspecten van de energietransitie waarbinnen bodemenergie haar rol aan het vergroten is.

Bekijk de website

ALV NVDE 2 december 2021

Graag maken we op donderdag 2 december tussen 13.00 en 18.00 uur met alle leden de balans op van het afgelopen halfjaar en kijken we samen verder naar de toekomst. Hierbij wordt de begroting, de contributietabel en het beleidsplan van 2022 vastgesteld.

Als de maatregelen het toelaten dan wordt de bijeenkomst gehouden in Muziekgebouw ‘t IJ in Amsterdam.

Programma:
13.00 – 14.00 uur inloop met lunch
14.00 – 15.30 ALV
15.30 – 16.30 rondleiding Muziekgebouw
16.30 – 17.30 borrel

Is uw organisatie lid? Dan kunt u zich aanmelden via de persoonlijke link die u heeft ontvangen. Wilt u nog een collega aanmelden of bent u nog niet bekend bij ons, stuur dan een mail naar kantoor@nvde.nl. Na aanmelding ontvangt u donderdag 18 november de agenda en bijbehorende stukken.

Bekijk de website

Energeia Energy Tour – De industrietransitie

De industrietransitie. Zowel links als rechts in het politieke spectrum klinken geluiden over ‘groene industriepolitiek’. Inspelend op de politieke situatie begin december wordt dit verder uitgediept, met speciale focus op elektrificatie en CO₂-beprijzing.

Energeia Energy Tour bestaat dit jaar uit vier hybride bijeenkomsten. Hybride wil zeggen dat de bijeenkomst zowel fysiek als online bezocht kan worden, zodat u kunt doen waar u zich goed bij voelt zonder dat u iets hoeft te missen.

Bekijk de website

Week van de Aardwarmte 2021

6 t/m 10 december

Van 6 tot en met 10 december 2021 vindt voor de tweede keer de Week van de Aardwarmte plaats. Een initiatief van EBN in samenwerking met Geothermie Nederland en andere partners. Aan de hand van vier thema’s krijgt u inzicht in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn gratis online te volgen.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

U heeft zich ingeschreven. Bedankt!