Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers. Meer over de NVDE

 

Gunstig najaar voor verduurzaming woningen

Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een inventarisatie van de effecten van de coronacrisis […]

Lees meer
 

PBL laat zien: biomassa nodig voor klimaatdoelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een duidelijk advies gegeven over biomassa in warmtenetten: te snel stoppen brengt de klimaatdoelen in gevaar. De alternatieven zijn niet tijdig en betaalbaar op te schalen. Een snelle afbouw van biomassa leidt daarom tot meer aardgas en meer broeikasgassen, zowel op korte als lange termijn. De Nederlandse Vereniging Duurzame […]

Lees meer
 

TNO: pakket beleidsmaatregelen kan zorgen dat industrie elektrificeert

Industriële processen gaan overschakelen van fossiele brandstoffen naar schone elektriciteit. Dit is een essentiële schakel in de energietransitie; het zal volgens PBL in 2030 al ruim 4 Mton CO2-reductie moeten leveren, oftewel bijna 2 procentpunt van het 49%-reductiedoel. Maar het huidige beleid lijkt niet toereikend om te zorgen dat elektrificatie in de industrie tijdig van […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Webinar “Ruimte maken voor nieuw bos”

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord organiseert het webinar “Ruimte maken voor nieuw bos“.
Tijdens dit webinar wordt er gesproken over de verschillende vragen die hierbij naar voren komen.

Bekijk de website

NKL Kennisshow #1: Hoe laadpleinen kunnen fungeren als drijfveer voor innovatie

Nederlands Kennisinstituut Laadinfrastructuur organiseert in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen.

Bekijk de website

Webinar Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

Hoe zorgen we er voor dat overal in heel Nederland op tijd, voldoende en goede laadpalen worden aangelegd?

Bekijk de website

Stakeholderbijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur

In de eerste van vier stakeholderbijeenkomsten blikt de NAL terug op 2020 met Bert Klerk en is er aandacht voor de toekomst. Wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? Gijs Diercks van DRIFT licht vanuit het oogpunt van transitiekennis zijn visie toe.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?