Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE – Manifest

 

60 procent bedrijven in duurzame energiesector vrezen voor uitvoerbaarheid klimaatplannen bij lange kabinetsformatie

Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. Duidelijkheid op de lange termijn wordt door veel bedrijven genoemd als voorwaarde om te kunnen investeren en groeien. Zo toont bijna de helft zich voorstander van een […]

Lees meer
 

II3050: Vandaag stevig aan de slag voor de energie-infrastructuur van de toekomst

De energie-infrastructuur is cruciaal voor de energietransitie. Ondanks onzekerheden moeten er op korte termijn acties worden ondernomen om de energieinfrastructuur voor  het duurzame energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken.

Lees meer
 

IBO financiering energietransitie geeft checklist voor nieuw kabinet

Deze week is het IBO financiering energietransitie gepubliceerd. Het biedt een checklist voor het nieuwe kabinet, met issues waarover besloten moet worden om de energietransitie financieel mogelijk te maken. De NVDE is blij met deze duidelijkheid. Onze hele reactie is hier te lezen.

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Inspiratietour Energie, Innovatie en Klimaatfondsen

Wilt u investeren in een energieproject waarmee energie wordt bespaard, minder CO2 wordt uitgestoten en/of hernieuwbare (duurzame) energie wordt geproduceerd of gebruikt? Als bedrijf kunt u bij verschillende fondsen aankloppen voor financiële ondersteuning. Fondsen denken graag mee als u een moeilijk financierbaar project hebt. Denk aan Europese, nationale en regionale fondsen, maar ook bijvoorbeeld aan venture capital (investering in startend bedrijf) of private equity (tijdelijke eigendomsstructuur die een scherpe financiële prikkel geeft).

Schrijf u in voor de sessie via deze aanmeldlink.

In dit webinar is Freek Welling, Fondsmanager Perspectief Fonds Gelderland, één van de sprekers. Hij vertelt over hoe een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij als Oost NL kan bijdragen aan de energietransitie van de Nederlandse industrie. Dit doet hij aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden van financiering met publiek risicokapitaal.

Jeroen de Beer is adviseur bij het RVO programma Verduurzaming Industrie. Hij is coördinator voor het instrumentarium dat RVO uitvoert voor de verduurzaming van de industrie. Jeroen zal in vogelvlucht dit instrumentarium toelichten: welke stimuleringsregelingen zijn er en waarvoor kan de Industrie deze aanvragen?

De derde spreker is Rutger van Wersch, Senior Portefeuillemanager APG/ANET, de uitvoerder van het ABP Nederlands Energie Transitie fonds. Rutger vertelt over ANET als uniek lange termijn investeringspartner met de focus op de Distributie & Opslag, Gebruik en Productie van energie. ANET, met een fondsvermogen van 250 miljoen euro en ticket size van 5-25 miljoen euro, investeerde reeds in – via Asper Investment Management – het slimme warmtenetten fonds ‘Dorothea’, in het Rockstart Energy Fund en in het NET2GRID.

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Eerdere inspiratietours van dit jaar gingen over:

  • 16 februari: Energie Management Systemen / Artificiële Intelligentie, EMS/AI
  • 23 maart: Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie
  • 13 april: ESCo’s

Schrijf u in voor de volgende inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande inspiratietours gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.

Bekijk de website

NKL kennisshow | Proeftuin Slimme Laadpleinen

De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. NKL organiseert twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars.

Bekijk de website

TKI Wind op Zee LIVE – The future of Installation

Op 18 mei organiseert Topsector Energie het evenement ‘TKI Wind op Zee LIVE – The future of Installation.’ Meer informatie volgt later op de website van Topsector Energie.

Bekijk de website

Grote potentie voor elektrische deelauto’s als batterijen op wielen

Elaad organiseert op 20 mei een webinar dat gaat over hoe elektrische deelauto’s in de toekomst als batterijen kunnen dienen die stroom terugleveren op het net. In het webinar komt ondernemer Robin Berg aan het woord. Hij zal ingaan op wat de potentie is van de inzet is van elektrische deelauto’s die slim en bidirectioneel kunnen laden.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

U heeft zich ingeschreven. Bedankt!