Morgen begint
vandaag 

Vandaag werken we aan een oplossing 

Samen sterk voor
duurzame energie 

Duurzame energie en energiebesparing zijn harder nodig dan ooit, vanwege klimaat, onafhankelijkheid van het buitenland en hoge prijzen. Nederland kan in één jaar 5 miljard kuub aardgas besparen. De NVDE werkt hard aan versnelling van de transitie.

 

NVDE: Met verhoogd budget en overvraging blijft SDE++ motor energietransitie

Uit de brief van de minister voor Klimaat en Energie blijkt dat de SDE++ ronde voor 2022 met €14 miljard aan aanvragen het beschikbare budget van €13 miljard net overschrijdt. De NVDE is blij dat er veel animo is voor energieprojecten. Met name de aanvragen voor koolstofopslag (CCS) springen eruit. “Goed om te zien dat […]

Lees meer
 

Siward Zomer, Energie Samen: “Energiearmoede moeten we gewoon oplossen met zijn allen.”

Nederlanders kunnen meer doen om elkaar te helpen, aldus Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. Volgens Zomer komt niemand uit de achterstandswijken in Nederland af op energiecoöperaties, omdat mensen daar eerst andere problemen hebben. “Ze zetten de kachel niet meer aan, omdat ze in de schuldsanering zitten. We zijn zo rijk in Nederland en […]

Lees meer
 

Reactie NVDE op brief minister Jetten over inframarginale heffing

De NVDE kan (vooralsnog) uit de voeten met de manier waarop het Rijk invulling geeft aan de Europese Verordening die voorziet in afromen van opbrengsten uit duurzame energie. Die verordening is een gegeven, maar het Rijk vult de keuzeruimte navolgbaar in. Hoewel het plafond van 130 euro per MWh verder is aangescherpt ten opzichte van […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Webinar 8 december: werken in energietransitie aantrekkelijk maken voor jongeren

Webinar 8 december 2022: je kunt je hier aanmelden.

Terwijl de energietransitie om steeds meer werknemers vraagt, kiezen maar weinig jongeren voor een voor een energiegerelateerde opleiding of baan. Hoe kan het toch dat zoveel jongeren zich zorgen maken om het klimaat, maar slecht zo weinige van hen kiezen voor een carrière in energie en klimaat?

En wat kunnen we doen om dat te veranderen?  Welke nieuwe manieren van werven, begeleiden kunnen we inzetten? Hoe kunnen we werken in de energietransitie nog aantrekkelijk maken? In dit Webinar gaan we in gesprek over de drijfveren van jongeren en horen we van henzelf waar een goede werkomgeving aan moet voldoen. Kamerlid Henri Bontenbal formuleerde dat pas zo (in een reactie op klimaatactivisme):

“Word klimaatactivist door deel te worden van de oplossing. Want waar het nu om gaat is dat we alle plannen die we hebben omzetten in actie. En daar zijn heel veel mensen voor nodig. Dus word installateur, ga warmtepompen ophangen, ga huizen isoleren.”

Dagvoorzitter

Marien Boonman

Het webinar zal worden voorgezeten door Marien Boonman. Hij is actief binnen de Klimaat- en Energiekoepel als Sectorlead Energiesysteem en in het dagelijks leven als onafhankelijk energie-expert. Eerder werkte hij voor de vereniging NEDU (energiedata-uitwisseling) en Energie-Nederland.

Sprekers

Fons Janssen,

KEK ambassadeur van het eerste uur, verzamelt en verbindt jongeren en young professionals om invloed te hebben op lokaal, nationaal en Europees energie- en klimaatbeleid en uitvoeringsprogramma’s. Fons is sociaal ondernemer op het gebied van EU-programma’s, jongeren en duurzame technologie. Vanuit zijn ZZP werkt hij als Benelux landencoördinator bij het EUClimatePact en zit in de Limburgse werkgroep van Young Perspective XL.

Martin Eimers (Talent voor Transitie)

Ik geloof dat meer menselijke warmte binnen de professionele omgeving leidt tot betere, duurzame resultaten. Menselijke warmte is oa oprechte aandacht voor elkaar hebben, echt luisteren, waarderen en erkennen van prestaties en ruimte geven aan leren en groeien. Vanuit die overtuiging en met mijn ruime ervaring als manager bij oa Nuon/Vattenfall, werk ik als een van de managing partners bij Talent voor Transitie, waar we met jonge talenten impact realiseren in de energie transitie.

Job Brunner (geschiedenis)

Julia Sialino (Technische Innovatiewetenschappen)

Momenteel draagt de energietransitie bij aan een groeiende ongelijkheid in Nederland. De energietransitie is daardoor naast een technisch vraagstuk een nog grotere sociale opgave. Binnen mijn traineeship bij Talent voor Transitie draag ik bij aan het creëren van een energietransitie voor iedereen door me met name te richten op energiearme huishoudens.

Corine Dokkum (rechten)

 

 

Programma

  1. Welkom en opening door Marien Boonman, onafhankelijk energie-expert
  2. Fons Janssen van Klimaat en Energiekoepel KEK presenteert onderzoek over wat jongeren motiveert om in de energietransitie aan de slag te gaan
  3. Trainees van Talent voor Transitie vertellen hun persoonlijke verhaal hoe en waarom zij in de energietransitie zijn gaan werken
  4. Paneldiscussie van de deelnemers gevoed door jullie vragen

 Voor wie?

Ben jij een jongere of een young professional die zich wil oriënteren op een baan binnen de energietransitie en duurzaamheid, dan is dit webinar voor jou! Het webinar vindt plaats op 8 december 2022 van 15:00 uur tot 16:30 uur via Teams. Je kunt je hier aanmelden.

Bekijk de website

The Turbine Plays

Een artistiek gedreven onderzoeksproject waarbij kunstenaars, onderzoekers uit de energiesector en burgers samenwerken binnen de energieproeftuin EnTranCe. De deelnemers onderzoeken hoe de creatieve sector een verbindende en vernieuwende rol kan spelen in de aanpak en kenniscreatie rondom energievraagstukken. Het project is geïnitieerd door Frouke Wiarda, in samenwerking met Judith van der Elst.

Bekijk de website

Nationaal Waterstof Congres

Euroforum organiseert het Nationaal Waterstof Congres, waarbij verbinden, versnellen en versterken centraal staat. Tijdens het congres wordt ingezoomd op bestaande voorbeeldprojecten en gebrainstormd over effectieve vervolgstappen. Met het doel: Samen in de hoogste versnelling naar een duurzame energievoorziening!

Bekijk de website

ALV NVDE donderdag 15 december 2022 bij Essent in Den Bosch

Graag maken we op donderdag 15 december tussen 13.00 en 18.00 uur met alle leden de balans op van het afgelopen halfjaar en kijken we samen verder naar de toekomst. Hierbij wordt de begroting, de contributietabel en het beleidsplan van 2023 vastgesteld.

We zijn te gast bij Essent in hun hoofdkantoor te Den Bosch, Willemsplein 4. De inloop met vegetarische lunch is om 13 uur, om 14 uur begint het officiële gedeelte met aansluitend een presentatie en discussie met de onderwerpen isolatie en betaalbaarheid. We sluiten af met een borrel.

Is uw organisatie lid? U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 1 december de agenda en bijbehorende stukken. Voor meer informatie stuur een mail naar kantoor@nvde.nl.

Programma

  • 13.00 uur inloop met lunch
  • 14.00 uur ALV
  • 14.45 uur pauze
  • 15.15 uur presentatie/discussie isolatie/ betaalbaarheid
  • 16.30 uur borrel
  • 18.00 uur einde
Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

U heeft zich ingeschreven. Bedankt!