Gebouwde omgeving

De NVDE-commissie Gebouwde Omgeving richt zich op de verduurzaming van warmte en kou voor zowel woningen en andere gebouwen als voor industriële processen; door middel van zowel individuele systemen als collectieve (warmtenetten). De focus ligt onder andere op het verhogen van de energiebelasting op gas, waardoor duurzame technieken rendabeler worden.

POSITION PAPERS

Het belang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

27 februari, 2024

Position Paper commissiedebat klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

5 oktober, 2023

NVDE commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving

15 september, 2023

Rondetafelgesprek verduurzaming woningvoorraad

14 september, 2023

NVDE reactie SpUk natuurinclusief isoleren

7 september, 2023

NVDE wetgevingsoverleg wonen & ruimte

7 november, 2022

NIEUWSBERICHTEN

10 juni 2024

NVDE-podcast: een duurzaam warmtenet dankzij bewoners, Eneco en gemeente Rotterdam

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag bezoekt in deze NVDE-podcastaflevering Bospolder-Tussendijken in Rotterdam, waar Eneco samen met woningcorporatie Havensteder en de gemeente werkt aan een aardgasvrije Rotterdamse stadswijk. Woningen in de dichtbevolkte, diverse en dynamische wijk worden op dit moment op het warmtenet aangesloten. Dat is niet mogelijk zonder intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties én bewoners in de wijk. Luister hier naar de aflevering op Spotify. Merel Vogelaar van Eneco neemt de luisteraar mee naar de bouwwerkzaamheden in de straat. [...]

Lees meer
30 april 2024

Onderzoek: Vleermuisdetectie kan isolatietempo redden

Met gevalideerde opsporingsmethoden voor vleermuizen kunnen isolatiebedrijven bijna zeventig procent meer spouwmuren van woningen isoleren tot aan 2030, dan zonder deze aanvullende methoden. Dat blijkt uit onderzoek door W/E Adviseurs. De markt voor spouwmuurisolatie krimpt snel sinds de uitspraak van de Raad van State over de manier van onderzoek naar beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Dat kunnen en moeten we snel oplossen: voor een betaalbare energierekening, minder afhankelijkheid van gasimport, het klimaat én voor de werkgelegenheid in de sector. De Raad [...]

Lees meer
25 april 2024

NVDE blij met maatregelen tegen file op elektriciteitsnet

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) juicht het toe dat het Rijk een breed pakket maatregelen heeft aangekondigd om netcongestie tegen te gaan, om te beginnen in Flevoland, Utrecht en Gelderland. Netcongestie (file op het elektriciteitsnet) vormt een grote bedreiging voor een cruciaal onderdeel van de energietransitie: elektrificatie. Bovendien moet tijdens de transitie het licht natuurlijk wel aanblijven. Het is dus goed dat minister Rob Jetten op voorhand geen optie uitsluit om netcongestie aan te pakken. Aanvullend op de (systeem)technische [...]

Lees meer