Thema’s die ons verbinden

We richten ons op zes thema’s die essentieel zijn voor de energietransitie in Nederland. Op deze thema's werken de leden de koers uit in commissies of teams. Dit zijn:

WERKVELDEN

Marktinrichting en energiesysteem

De NVDE-commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren. Deze commissie houdt zich bezig met de randvoorwaarden en de gevolgen van de energietransitie. Denk aan onderwerpen als netaansluitingen, flexibiliteit en tariefstructuur.

Duurzame mobiliteit

De NVDE-commissie Mobiliteit zet zich in voor het versnellen van de transitie naar duurzame mobiliteit. De focus van de Commissie Mobiliteit ligt op emissieloos vervoer. De maatschappelijke en economische voordelen van emissieloos vervoer zijn groot. De commissie zet zich in voor anders en slimmer reizen, onder meer door stimulering van rijden op elektriciteit of waterstof, van openbaar vervoer en deelinitiatieven van elektrische auto’s.

Duurzame productie

De NVDE-commissie Duurzame Productie landelijk en regionaal richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking. De commissie richt zich vooral op de productie van duurzame elektriciteit en grootschalige opwek van duurzame warmte, voor bijvoorbeeld warmtenetten en de industrie.

Gebouwde omgeving

De NVDE-commissie Gebouwde Omgeving richt zich op de verduurzaming van warmte en kou voor zowel woningen en andere gebouwen als voor industriële processen; door middel van zowel individuele systemen als collectieve (warmtenetten). De focus ligt onder andere op het verhogen van de energiebelasting op gas, waardoor duurzame technieken rendabeler worden.

Regio

De NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NWEA werken samen in het Regioteam Energietransitie om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen. Het team creëert voor haar leden meer beïnvloedingsmogelijkheden bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd hebben provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren zo een nuttig aanspreekpunt. De focus van het Regioteam ligt op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur.

Industrie

De NVDE-commissie industrie zet zich in voor de verduurzaming van de industrie in Nederland. De focus ligt op het afbouwen van fossiele technieken en het opbouwen van schone alternatieven. Alle verschillende verduurzamingsroutes zijn van belang, van energiebesparing tot verduurzaming via diverse technieken. Zo worden grote bedrijven groener, en groene bedrijven groter.