nieuwsberichten

22 februari 2024

NVDE blij met toetreding tot Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

De NVDE treedt per 1 maart 2024 toe tot het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten. In het OFL ontmoeten rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties elkaar voor overleg en samenwerking over de fysieke leefomgeving. De in totaal 63 leden van het OFL moeten zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving en fysieke ruimte. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is verheugd: ‘de energietransitie vraagt om andere ruimtelijke keuzes. We zijn blij [...]

Lees meer
15 februari 2024

Meld je aan voor het webinar Energierechtvaardigheid

“Compenseren, participeren en salderen: hoe te interpreteren” NVDE en Talent voor Transitie organiseren op 7 maart van 15:00 tot 16:30 een interactief webinar over energierechtvaardigheid. Meld je hier aan. Energierechtvaardigheid: wat is dat eigenlijk precies? En hoe kan ik dit in mijn dagelijkse werk implementeren? In dit webinar komen de basisprincipes van energierechtvaardigheid aan bod en diverse experts lichten toe hoe zij van theorie en ambities naar de praktijk zijn gekomen. Doel Er is veel aandacht voor energiearmoede, maar nog [...]

Lees meer
14 februari 2024

Hans-Peter Oskam, Netbeheer Nederland: “De winkel moet altijd open blijven”

Hans-Peter Oskam is directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland en kersvers bestuurslid van de NVDE. Hij bevindt zich naar eigen zeggen in het oog van de storm: “de verstoppingen in de elektriciteitsnetten hebben zich door het hele elektriciteitssysteem verspreid.” Oskam is immer strijdbaar: “We investeren per jaar acht miljard euro om de elektriciteits- en gasnetten te verzwaren.” Het werken aan netinfrastructuur maakt hem ook trots: “Dit is de grootste machine die de mensheid ooit heeft gebouwd. Het is een [...]

Lees meer
13 februari 2024

NVDE: in stand houden van saldering is niet meer van deze tijd

Op 13 februari stemde een meerderheid van de Eerste Kamer tegen het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) betreurt dit, want salderen is niet meer nodig om zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Bovendien heeft de regeling negatieve effecten. Zo ontbreekt door saldering de stimulans om opgewekte stroom zelf te gebruiken. Het over de schutting gooien (op het net) van stroom leidt tot verergering van de files op het elektriciteitsnet. En huishoudens zonder zonnepanelen draaien indirect [...]

Lees meer
9 februari 2024

Versnelling stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuurprojecten in zicht, voortvarend vervolg noodzakelijk

Vandaag heeft demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) de uitkomsten gepubliceerd van een extern onderzoek naar stikstofreductie in relatie tot energie-infrastructuur. Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap om de stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuur te versnellen. Een brede maatschappelijke coalitie is verheugd dat is aangetoond dat de aanleg van energie-infrastructuur en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. Energie-infrastructuur is hiermee onderdeel van de oplossing. De coalitie benadrukt dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo [...]

Lees meer
8 februari 2024

Vacature: Specialist energiesysteem en energie-infrastructuur

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De energietransitie zit in een tempoversnelling, er liggen echter nog grote uitdagingen voor ons. Met name op het niveau van het energiesysteem en de bijbehorende infrastructuur zijn veel vraagstukken: Hoe zorgen we voor structurele verduurzaming en een uitstootvrije economie in 2050? Hoe zorgen we dat vraag, aanbod en infrastructuur matchen en dat [...]

Lees meer
5 februari 2024

Nederland kan als wereldkampioen zonnepanelen maar beter de salderingsregeling afbouwen

Jaarlijks strepen de eigenaren van zonnepanelen de goedkope energie die ze niet verbruiken weg tegen de dure energie die ze wél gebruiken. Stop met dat systeem, schrijven Olof van der Gaag en Wijnand van Hooff. Nederland is wereldkampioen zonnepanelen, met de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Dat komt mede door de salderingsregeling, waarmee particuliere eigenaren de door hen opgewekte zonnestroom konden wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Een fantastische regeling met een geweldig resultaat, maar óók met onbedoelde neveneffecten. [...]

Lees meer
1 februari 2024

Nationale campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ van start

Een grote bedrijvencoalitie pleit voor zoveel mogelijk opwekking van energie van eigen bodem, juist tijdens de energietransitie. Daarom is de campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ in het leven geroepen. De NVDE is een van de initiatiefnemers, samen met EBN, Element NL, Gasunie, MKB-Nederland, RWE, Statkraft en VNO-NCW. Met energie van eigen bodem, houden wij Nederland draaiend. Wij – maatschappelijke partijen en (energie-)bedrijven van Nederland, willen door met het opwekken van meer duurzame energie in Nederland en omringende landen. Zodat er [...]

Lees meer
31 januari 2024

Coalitie van brancheverenigingen roept op: Eerste kamer, bouw salderingsregeling af

De Eerste Kamer bespreekt op 6 februari 2024 het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling. Brancheverenigingen Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Holland Solar, Energie Samen, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Flexible Alliance Network, Energy Storage NL en Techniek Nederland roepen op: Eerste Kamer, stem voor afbouw salderingsregeling. De regeling heeft zijn werk gedaan en is niet meer houdbaar. Doorgaan met salderen betekent dat in de toekomst elektriciteitsnetten verder overbelast raken en dat de maatschappelijke kosten voor het in stand houden toenemen. [...]

Lees meer
24 januari 2024

Pleidooi maatschappelijke alliantie: bied toekomstperspectief en voer uit

…voor grip op de energierekening, onafhankelijker energie & investeringszekerheid mensen en bedrijven Geachte fractievoorzitters, geachte heer Plasterk, De recente verkiezingsuitslag heeft de schijnwerpers gezet op belangrijke thema’s die burgers en ondernemers bezig houden, zoals bestaanszekerheid, wonen en meer grip op eigen leven en leefomgeving. Breed leeft de behoefte aan oplossingen en aan stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid, dat bijdraagt aan perspectief en vertrouwen. Dat herkennen wij uit het werk op het terrein van de klimaat- en energietransitie waar wij allen dagelijks [...]

Lees meer
18 januari 2024

Matthijs Sienot, Arcadis: “Maak groene bedrijven groot en grote bedrijven groen”

Matthijs Sienot is oud-Tweede Kamerlid van D66 en tegenwoordig werkzaam bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Daarnaast is hij benoemd tot voorzitter van de NVDE-commissie Industrie. Hij is optimistisch over de toekomst van de Nederlandse industrie: “Samen met België en West-Duitsland zijn we één van de grootste industriële complexen ter wereld”. Hij maakt zich hard voor een groen investeringsklimaat in Nederland. “Er ligt een geweldige kans om de industrie, die zo belangrijk is voor ons verdienvermogen en strategische autonomie, in Nederland [...]

Lees meer
16 januari 2024

Stemmingen in de Tweede Kamer: opvallende aangenomen moties

Gisteren werd er in de Tweede Kamer gestemd over voorstellen die de energietransitie raken. We lichten enkele opvallende moties uit. De motie van Grinwis (CU) c.s. over actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening is aangenomen. Uit een eerdere studie die de NVDE door CE Delft liet uitvoeren, blijkt dat de verduurzaming van warmtenetten meer SDE++-subsidiebudget verdient. We zijn blij dat de motie de regering verzoekt actief te sturen op verduurzaming van de warmtenetten en zo nodig de SDE++ hierop [...]

Lees meer

Pagina   [tcb_pagination_current_page] van [tcb_pagination_total_pages]