nieuwsberichten

30 mei 2024

Dirk Gotink, NSC: ‘Europa moet aan de VS en China laten zien dat de energietransitie mogelijk is’

Dirk Gotink is de lijsttrekker van NSC voor de Europese Parlementsverkiezingen, op 6 juni. Hij vindt dat de Europese Unie aan de uitvoering van de energietransitie moet werken, nu de doelen ambitieus gesteld zijn. Hij pleit voor meer energie van eigen bodem: ‘We worden kwetsbaar door afhankelijkheid. En het ondermijnt onze concurrentiekracht.’ In Nederland ziet hij twee obstakels: netcongestie en bestaanszekerheid. Als oplossing stelt hij voor om het Europese sociale klimaatfonds af te bouwen: ‘In de praktijk zorgt dit ervoor [...]

Lees meer
30 mei 2024

Hoe versterken we onze strategische autonomie?

Europa moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden als het gaat om energie uit autoritaire regimes. Daar waren de (kandidaat-) Europarlementariërs het tijdens het Europese energie-verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam snel over eens. Maar hoe we dat bereiken, en hoe groot dan vervolgens de regierol van Europa moet zijn, daarover verschilden de partijen in opvatting. Kijk hier het volledige debat terug op YouTube. In een volle zaal gingen Mohammed Chahim (GroenLinks-PvdA), Robbert van Eerd (CDA), Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Bart [...]

Lees meer
27 mei 2024

Overzicht EU-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energieparagrafen

De afgelopen weken hebben alle politieke partijen hun (concept)verkiezingsprogramma’s voor de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. Het hele overzicht vind je hier: NVDE EUP-verkiezingsmonitor. In de tabel staan de partijen op volgorde van het aantal zetels dat ze haalden bij de Tweede Kamerverkiezingen.   Hieronder staan de fracties en de partijen die daarbij aangesloten zijn: Fractie Aangesloten partijen Huidig aantal leden Nederlandse [...]

Lees meer
23 mei 2024

Warmtemanifest: Maak warmtenetten weer HOT!

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat vanmiddag op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om [...]

Lees meer
23 mei 2024

Leer van de lng-terminal en versnel de energietransitie

Opiniestuk van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Nederland wil het tempo van de energietransitie opvoeren om zo snel mogelijk onafhankelijker te zijn in onze energievoorziening. Echter, voor veel projecten die we hiervoor moeten bouwen, zoals hoogspanningsstations en warmtenetten, lukt dat nog maar matig. Uit een studie van CE-delft bleek dat de realisatie (dus van initiatief tot en met bouw) vaak acht à tien jaar duurt. Een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) trekt al langer hierover aan [...]

Lees meer
20 mei 2024

Warmtenetten voor dichtbevolkte wijken dertig procent goedkoper dan warmtepompen

Kom huishoudens en investeerders tegemoet In dichtbevolkte stadswijken zijn warmtenetten bijna dertig procent goedkoper dan individuele all electric warmtepompen, alle maatschappelijke kosten meegerekend. Bovendien wordt hier het elektriciteitsnet door een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Huishoudens moeten daarom beter ondersteund worden bij aansluiting, en voor warmtebedrijven moet het aantrekkelijker worden om te investeren. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in Den Haag, in opdracht van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), [...]

Lees meer
16 mei 2024

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis is sinds 2020 lid van het Europees Parlement en staat op de tweede plek bij de VVD voor de komende Europese Parlementsverkiezingen. Namens de VVD en Renew Europe is hij verantwoordelijk voor cybersecurity en energie. Deze twee onderwerpen hebben veel gemeen. Groothuis waarschuwt ons: “Als we niet oppassen, kan onze energievoorziening gesaboteerd worden, door bijvoorbeeld China of Rusland.” Daarnaast is hij voorstander van het opwekken van meer duurzame energie in Nederland. “In de ondiepe Noordzee kunnen we veel [...]

Lees meer
16 mei 2024

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

Het klimaatbeleid gaat gelukkig niet door de shredder. De NVDE steunt de inzet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie in het hoofdlijnenakkoord.   Door het wettelijk doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 te herbevestigen, het klimaatfonds te behouden en de wens voor meer energieonafhankelijkheid te benadrukken, blijft de inzet van het klimaatbeleid nagenoeg hetzelfde. Om dit waar te maken moeten de nieuwe bewindspersonen vol aan de bak met de uitvoering: het sneller realiseren van duurzame energieprojecten en energie-infrastructuur.    “Goed [...]

Lees meer
15 mei 2024

NVDE verwelkomt Nobian als nieuw lid

  Als toonaangevende Europese leider in de productie van zout en essentiële chemicaliën voor diverse industrieën is energie altijd belangrijk geweest voor Nobian. Het is de ambitie van Nobian om een van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te worden. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en efficiënter gebruik van energie staan hierbij centraal. In 2040 wil Nobian CO2-neutraal zijn (scope 1 & 2) met 100% hernieuwbare energie – vooruitlopend op [...]

Lees meer
15 mei 2024

NVDE tevreden met keuze voor ‘in voor- en tegenspoed’-regeling voor zon en wind op land

De minister voor Klimaat en Energie bracht gisteren een belangrijke brief uit. Zonne- en windenergie op land houden financiële ondersteuning: in de toekomst via een ‘tweezijdig contract for difference’ en tot dat is ingevoerd (waarschijnlijk 2027) via de huidige SDE++. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat er nu meer duidelijkheid is en kan de keuze voor contracts for difference goed begrijpen. ‘Mooi dat deze regeling stabiliteit brengt, waardoor zonne- en windprojecten gebouwd kunnen blijven worden, ongeacht tijdelijke [...]

Lees meer
14 mei 2024

Sector zoekt met Kamerleden naar oplossingen hoge energiekosten

Op 13 mei hebben Koninklijke VEMW, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Energie-Nederland in een briefing voor Tweede Kamerleden aandacht gevraagd voor de hoge netwerkkosten voor elektriciteit in Nederland. Elektrificatie van de industrie, transport en warmte is een belangrijke kans in de energietransitie. De NVDE is daarom blij dat er veel oplossingen voor de korte en lange termijn zijn besproken. Zo kunnen gedane investeringen in CO2-reducerende technieken als e-boilers, ook daadwerkelijk aan en CO2 reduceren. Ook zijn we tevreden [...]

Lees meer
7 mei 2024

NVDE-podcast #3 – De Stedin Academie: een win-win-winsituatie

In de derde podcastaflevering van de NVDE-serie ‘Daar krijg je energie van’, neemt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag je mee naar netbeheerder Stedin. Daar bespreekt hij met Trudy Onland (COO Stedin), Hannelies Boelhouwer (directeur Stedin Academie) en leerlingen bij de Stedin Academie de immense opgave om het elektriciteitssysteem toekomstbestendig te maken. In Nederland is er een schreeuwend tekort aan vakmensen. Netbeheerder Stedin verleidt mensen succesvol naar een carrière in de energietransitie via de Stedin Academie. Zij-instromers, jongeren, statushouders en vrouwen: [...]

Lees meer

Pagina   [tcb_pagination_current_page] van [tcb_pagination_total_pages]