Regio

De NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NWEA werken samen in het Regioteam Energietransitie om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen. Het team wil op provinciaal niveau voor de leden van de organisaties beter inzicht krijgen in bestuurs- en beleidsprocessen en waar mogelijk een dialoog op gang brengen. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt bij. Focus van het Regioteam ligt in eerste instantie op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en energie-infrastructuur. Een overzicht met Regioteam-contactpersonen per provincie vind je hier.

Regelmatig wordt er een Regio-nieuwsbrief verzonden, met daarin alle belangrijke ontwikkelingen en evenementen in de verschillende provincies. Schrijf je hier in. Vragen aan het Regioteam? Mail dan naar regio@nvde.nl.

POSITION PAPERS

Inwerkdossier Klimaat & Energie voor Provinciale Statenleden

1 december, 2023

Overzicht energie-gerelateerde documenten voor decentrale overheden

1 december, 2023

Oproep NVDE klimaat en energie in collegeakkoorden

10 maart, 2023

Opiniestuk Provinciale Statenverkiezingen: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’

1 maart, 2023

NVDE commissiedebat elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

28 september, 2022

NVDE commissiedebat ruimtelijke ordening

14 september, 2022

NIEUWSBERICHTEN

12 december 2023

Actieagenda doorlooptijden: streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen aan energieprojecten

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) presenteert de ‘Actieagenda kortere doorlooptijden energietransitieprojecten’. In de agenda doet de NVDE voorstellen om de voorbereiding van duurzame energieprojecten flink te versnellen. Nu duurt dat soms wel acht of tien jaar. “Laten we streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen. Het liefst draaien binnen vier jaar de molens en de zonnepanelen, staan de transformatorhuisjes er, is de geothermie-put geboord en liggen de kabels en warmteleidingen dan onder de grond,” zegt Olof van [...]

Lees meer
7 december 2023

NVDE-reactie op tussenstand RES: we gaan vooruit, maar het wordt steeds moeilijker om nieuwe wind- en zonneparken op land te ontwikkelen

Vandaag heeft het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) een nieuwe tussenstand gepresenteerd van de dertig RES-regio’s. De NVDE constateert dat de regio’s afgelopen jaar 3TWh aan extra groene stroom hebben gerealiseerd. Dat is twee keer het totale verbruik van de grootste stroomverbruiker van Nederland, de NS. Tegelijkertijd wordt het veel moeilijker om nieuwe wind- en zonneparken te realiseren, o.a. door extra regelgeving vanuit het Rijk, provincies en gemeenten. Daardoor is het halen van het 35 TWh doel nog geen gelopen [...]

Lees meer
2 november 2023

Bijna zestig procent van boeren wil investeren in duurzame energie

De meerderheid van de Nederlandse boeren merkt de effecten van klimaatverandering op hun bedrijf. Ruim de helft van de boeren overweegt te investeren in duurzame energie, om daarmee kosten te besparen, minder afhankelijk te zijn van fluctuerende energieprijzen en als aanvullend verdienmodel. Dit blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst onder bijna 1300 boeren en agrarische bedrijven in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Veel boeren merken dat hun bedrijf verandert en ondernemen actie om hun bedrijf aan [...]

Lees meer