Regio

De NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NedZero werken samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen: Het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team vertegenwoordigt de markpartijen in de energietransitie bij provincies en energieregio’s. Daarnaast wil het team voor leden van de organisaties meer beïnvloedingsmogelijkheden creëren bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt/vragenloket bij. Focus van het Regioteam energietransitie ligt op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur. Daarbij is het halen van de klimaat- en energiedoelen het belangrijkste uitgangspunt voor het Regioteam. Een overzicht met Regioteam-contactpersonen per provincie vind je hier.

De activiteiten vanuit het Regioteam bestaan uit:

 • Inzicht en overzicht creëren voor leden over:
  - klimaat- & energiebeleid op provinciaal niveau en RES-niveau;
  - stakeholderbijeenkomsten waar leden aan kunnen deelnemen;
  - wanneer besluitvorming plaatsvindt op provinciaal niveau
 • Vragenloket voor provincies, gemeenten en regio’s om feitelijk markt- en techniekgerelateerde vragen te beantwoorden en efficiënt verzoeken in behandeling te nemen.
 • Materiaal ontwikkelen en beheren voor leden en deze delen met decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en regio’s (factsheets, brochures, Q&A’, papers, zie hier)
 • Samenwerking uitbouwen met partners zoals het NPRES, JongRES, de regionale netbeheerders, Energie Samen en de regionale ondersteuningsstructuur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).
 • Relaties opbouwen met gedeputeerden, statenleden, ambtenaren en RES-coördinatoren.

Regelmatig wordt er een Regio-nieuwsbrief verzonden, met daarin alle belangrijke ontwikkelingen en evenementen in de verschillende provincies. Schrijf je hier in. Vragen aan het Regioteam? Mail dan naar regio@nvde.nl.


Jouw RES, pMIEK of (regionale) warmtetransitie-aanpak wordt beter door samenwerking met doeners
Het succes van het opstellen en uitvoeren van decentraal klimaat- en energiebeleid is afhankelijk van de samenwerking met netbeheerders, marktpartijen en energiecoöperaties die de regionale strategie in uitvoering moeten brengen. Denk aan de bedrijven die zonnepanelen en windmolens plaatsen en exploiteren, isolatiebedrijven en installateurs van duurzame technieken in woningen en kantoren. Het Regioteam Energietransitie vertegenwoordigt een groot aantal bedrijven en is daarom een onmisbare partner in de ondersteuning van bijvoorbeeld jouw RES, pMIEK of regionale warmtetransitie-aanpak. Wij kunnen bij uitstek decentrale overheden helpen met hun publieke opgaven. Hoe kunnen ze wind en zon inpassen? Hoe kunnen ze wijken van het gas af krijgen? Onze leden zijn de doeners in de energietransitie die een belangrijke spil vormen in de samenwerking in de regio’s. Zij investeren, realiseren en maken de techniek voor de energietransitie mogelijk. Juist dankzij deze vakmensen kunnen regio’s hun doelen waarmaken en de energietransitie uitrollen. Samen met de omwonenden. Daar staan wij voor als NVDE en als Regioteam.


Behoefte aan meer informatie over specifieke technieken in de energietransitie?
Neem contact op met de NVDE of met één van de brancheverenigingen die lid zijn.


Behoefte aan gespecialiseerd en professioneel advies in de regionale of gemeentelijke uitwerking?
Kijk hier voor een overzicht van adviseurs die je hierbij kunnen helpen.

POSITION PAPERS

Zienswijze NVDE op ontwerp-NPLG

27 februari, 2024

Inwerkdossier Klimaat & Energie voor Provinciale Statenleden

1 december, 2023

Overzicht energie-gerelateerde documenten voor decentrale overheden

1 december, 2023

Oproep NVDE klimaat en energie in collegeakkoorden

10 maart, 2023

Opiniestuk Provinciale Statenverkiezingen: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’

1 maart, 2023

NVDE commissiedebat elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

28 september, 2022

NIEUWSBERICHTEN

29 februari 2024

Regioteam in Gelderland: ‘verken de mogelijkheden voor zonneparken op landbouwgrond’

Gisteren sprak Jip Grooten namens het Regioteam Energietransitie, een samenwerkingsverband van de NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NWEA, de Provinciale Staten van Gelderland toe. De aanleiding is de aangescherpte voorkeursvolgorde zonnepanelen, die in de Gelderse omgevingsverordening verankerd gaat worden. Zonneparken op landbouwgronden, trede vier van de Zonneladder, worden sterk ingeperkt. Het Regioteam ziet graag dat de provincie de resterende mogelijkheden voor zon op landbouwgrond verkent. En dat de Gedeputeerde Staten verkennen of ze andere toepassingen van zonne-energie extra kunnen stimuleren, [...]

Lees meer
12 december 2023

Actieagenda doorlooptijden: streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen aan energieprojecten

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) presenteert de ‘Actieagenda kortere doorlooptijden energietransitieprojecten’. In de agenda doet de NVDE voorstellen om de voorbereiding van duurzame energieprojecten flink te versnellen. Nu duurt dat soms wel acht of tien jaar. “Laten we streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen. Het liefst draaien binnen vier jaar de molens en de zonnepanelen, staan de transformatorhuisjes er, is de geothermie-put geboord en liggen de kabels en warmteleidingen dan onder de grond,” zegt Olof van [...]

Lees meer
7 december 2023

NVDE-reactie op tussenstand RES: we gaan vooruit, maar het wordt steeds moeilijker om nieuwe wind- en zonneparken op land te ontwikkelen

Vandaag heeft het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) een nieuwe tussenstand gepresenteerd van de dertig RES-regio’s. De NVDE constateert dat de regio’s afgelopen jaar 3TWh aan extra groene stroom hebben gerealiseerd. Dat is twee keer het totale verbruik van de grootste stroomverbruiker van Nederland, de NS. Tegelijkertijd wordt het veel moeilijker om nieuwe wind- en zonneparken te realiseren, o.a. door extra regelgeving vanuit het Rijk, provincies en gemeenten. Daardoor is het halen van het 35 TWh doel nog geen gelopen [...]

Lees meer