Initiatieven

Green Energy Day

Green Energy Day is de dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar wordt geproduceerd ‘op’ is. Ieder jaar schuift deze dag een beetje op. Omdat steeds meer Nederlanders duurzame energie produceren en nodig hebben. Ieder jaar doen meer mensen mee om ervoor te zorgen dat de datum weer een aantal dagen later in het jaar valt. Het doel? In 2050 hebben we er samen voor gezorgd dat Green Energy Day valt op de laatste dag van het jaar: 31 december. Dan is al onze energie duurzaam.

Daar krijg je energie van

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Op deze website laten producenten van duurzame energie zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst. Je vindt hier veel informatie over hoe, waar en waarom er extra duurzame energie bij komt in Nederland. Ook zijn er veel goede praktijkvoorbeelden van duurzame energieprojecten op de site te vinden. Tijdens de jaarlijkse Open Energiedag kun je zelf op locatie komen ervaren hoe het werkt.

Daar Krijg Je Energie Van is een initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met zes branche-organisaties: NedZero (windenergie), Holland Solar (zonne-energie), Energie Samen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie en Geothermie Nederland.

Open Energiedag

Duizenden bezoekers namen de afgelopen drie jaar tijdens de Open Energiedag een kijkje bij honderden duurzame energieprojecten, verspreid door het land. Minister Rob Jetten opende de dag in 2023 bij energiecoöperatie WPN in Nijmegen. Jetten: “Er zijn veel plekken waar je tijdens de Open Energiedag op bezoek kan gaan. Ik hoop dat duizenden Nederlanders dat doen.

Doe jouw locatie ook mee? 
Opent jouw bedrijf/project ook de deuren voor publiek tijdens de Open Energiedag op de derde zaterdag in september? De NVDE organiseert deze dag vanaf 2020, samen met zes brancheorganisaties.

Energie van eigen bodem

Met energie van eigen bodem, houden wij Nederland draaiend. De NVDE is samen met een groot aantal bedrijven en ondernemersverenigingen een campagne gestart. We willen door met het opwekken van meer duurzame energie in Nederland en omringende landen. Zodat er betrouwbare en betaalbare energie is voor iedereen. Zodat we voldoende energie in Europa hebben en niet afhankelijk blijven van landen met onbetrouwbare regimes. Zo houden we grip op onze energierekening, ook wanneer er geopolitieke spanningen zijn. Zo hebben bedrijven de zekerheid dat ze hun machines kunnen laten draaien, ons voedsel kunnen produceren en onze dagelijkse producten kunnen blijven maken. Dat is onze boodschap aan een nieuw kabinet in 2024.

Nationaal energie Dashboard (NED.nl)

Inzicht in en data over energiegebruik, -opwek en CO₂-uitstoot worden steeds belangrijker voor de energietransitie. Daarom lanceren Gasunie en TenneT, met partners Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Nationaal Klimaat Platform (NKP), het Nationaal Energie Dashboard, een doorontwikkeling van de bestaande websites Energieopwek, CO₂ monitor en het Energieweerbericht.

Energieweerbericht

Het energieweerbericht is ontwikkeld om mensen bewust te maken van schommelingen in het weer en onze afhankelijkheid van duurzame energie. Zeker omdat de energieproductie de komende decennia meer en meer afhankelijk zal zijn van wind en zon. Het is belangrijk dat we zuinig omgaan met de beschikbare energie en groene stroom gebruiken op momenten dat deze er volop is. Er hoeven dan minder fossiele brandstoffen gebruikt te worden. Dat betekent minder CO2-uitstoot en remt de opwarming van het klimaat af. Bovendien heeft slim energieverbruik een positieve impact op de belasting van het elektriciteitsnet.

Sinds 1 mei 2023 zijn op Weeronline energieweerberichten te zien en sinds 8 maart 2024 zendt RTL4 wekelijks een energieweerbericht uit op televisie en online bij Buienradar.  Hiermee is het stokje overgenomen van TenneT, Gasunie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Als grondleggers zijn we blij dat het initiatief wordt opgevolgd. ‘Heel mooi dat de energieweerberichten nu nog veel meer mensen zullen bereiken. Want hoe meer mensen in hun energieverbruik meebewegen met het weer, hoe minder vaak de gascentrale aan hoeft’, aldus Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Klimaatwijzer

Hoe gaan we de klimaatdoelstellingen in 2030 halen? Deze Klimaatwijzer biedt de mogelijkheid om verschillende technische- en gedragsmaatregelen te onderzoeken. Ga op de stoel van de premier zitten en kies welke technieken je extra gaat inzetten om jouw klimaatdoelen voor 2030 te halen. Lastig? Zeker. Onhaalbaar? Nee hoor.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde in oktober 2020, dat we met de huidige plannen in 2030 maar ongeveer de helft zullen bereiken van de CO2-reductie die het kabinet zich ten doel stelde. Er moet dus een fors tandje bij. En velen, inclusief de EU, willen dat we het doel voor 2030 verder aanscherpen. Met deze Klimaatwijzer kun jij kiezen waar je extra op wilt inzetten, boven op de huidige plannen. Hij laat zien wat het effect is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen én geeft een indicatie wat het jaarlijks kost. Het gaat om toepassingen en effecten in Nederland. De maatregelen zijn opgedeeld in de sectoren: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw, energievoorziening.

De Klimaatwijzer is een initiatief uit mei 2021 van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), in samenwerking met EBN, ABN AMRO en Stichting 2050. De Klimaatwijzer is opgesteld door Onderzoek- en adviesbureau CE Delft.