NVDE in de media

22 mei 2024

Warmtenet of warmtepomp: individueel belang niet in lijn met maatschappelijk belang

Uit recent onderzoek van Berenschot, in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN), Bouwend Nederland, netbeheerder Stedin en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), blijkt dat een warmtenet in dichtbevolkte stadswijken lagere maatschappelijke kosten heeft in vergelijking met individuele warmtepompen. Deze kosten vertalen zich echter niet naar de huishoudens

21 mei 2024

Warmtenetten voor dichtbevolkte wijken dertig procent goedkoper dan warmtepompen

In dichtbevolkte stadswijken zijn warmtenetten bijna dertig procent goedkoper dan individuele warmtepompen, alle maatschappelijke kosten meegerekend. Bovendien wordt hier het elektriciteitsnet door een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Huishoudens moeten daarom beter ondersteund worden bij aansluiting, en voor warmtebedrijven moet het aantrekkelijker worden om te investeren. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in Den Haag, in opdracht van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), netbeheerder Stedin, Bouwend Nederland en Energie Beheer Nederland (EBN). De uitkomsten laten zich vertalen naar andere dichtbevolkte steden met oudere bebouwing.

20 mei 2024

Irritatie in zonnesector over plotse afschaf salderingsregeling: ‘Een rommeltje eersteklas’

Voor een regeling die verschillende kabinetten al sinds 2017 willen afschaffen komt het einde van de salderingsregeling voor zonnepanelen toch nog abrupt. Amper drie maanden nadat partijen in de Eerste Kamer, waaronder de PVV en de BBB, besloten de steunmaatregel voor zonnepanelenbezitters in stand te houden, willen de beoogde coalitiepartijen er nu toch vanaf. En niet stapje voor stapje, zoals demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) van plan was, maar in één klap in 2027.

20 mei 2024

Vier nieuwe kerncentrales, is dat een goed idee?

De coalitiepartijen willen vier nieuwe kerncentrales in Nederland bouwen. Het beoogde kabinet trekt er €9,5 mrd extra voor uit, een van de grootste bedragen uit het coalitieakkoord. Voorstanders van atoomstroom zijn blij met de CO2-vrije energie, maar tegenstanders vrezen de kosten en het kernafval.

20 mei 2024

Duurzame bedrijven vragen extra subsidie warmtenetten: ’Help burgers met kosten aansluiting’

Om het gebruik van stadswarmte op korte termijn voor huishoudens aantrekkelijker te maken, is er meer subsidie nodig om burgers tegemoet te komen bij aansluiting op een collectief warmtenet.

20 mei 2024

Duurzame bedrijven pleiten voor meer subsidie voor warmtenetten

Om het gebruik van stadswarmte op korte termijn voor huishoudens aantrekkelijker te maken, is er meer subsidie nodig om burgers tegemoet te komen bij aansluiting op een collectief warmtenet. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), een organisatie waarbij veel duurzame bedrijven zijn aangesloten, na een nieuwe studie naar de voordelen van warmtenetten.

Pagina [tcb_pagination_current_page] van [tcb_pagination_total_pages]