Category Archives: Nieuwe leden

Nieuw NVDE lid Solarcentury Benelux BV

Solarcentury bestaat meer dan twintig jaar en is een bedrijf met een doel: een verschil maken in de strijd tegen klimaatchaos door het bevorderen van de wijdverbreide toepassing van zonne-energie. De groei van zonnestroom is spectaculair; het zou echter nog harder kunnen en moeten. Solarcentury biedt daarom een geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling, de financiering, […]

Nieuw NVDE lid BECC

De Bio Energie Centrale Cuijk is de leverancier van groene stroom en duurzame warmte aan de industrie in ons werkgebied. Wij gebruiken regionale biomassareststromen die geen nuttig alternatief gebruik hebben en hebben de beste rookgasreining die beschikbaar is. BECC voldoet aan de strengste Europese en Nederlandse emissienormen voor grootschalige productie-installaties. BECC is de grootste duurzame […]

Nieuw lid NVDE: Schagen Groep

De geschiedenis van ons familiebedrijf gaat terug tot 1951 met de start van een wegenbouwbedrijf. In de loop van de jaren vindt opschaling plaats naar een breed georiënteerde bouwonderneming. De energietransitie is een belangrijk onderwerp op onze huidige strategische agenda. Wij richten ons primair op onze eigen productiefaciliteit voor asfalt en ons relatief grote bedrijfswagenpark. […]

Nieuw NVDE-lid: Deloitte Global Investment & Innovation Incentives (Gi3)

Deloitte Gi3 is een internationale speler van formaat. Op het gebied van grants & incentives heeft Deloitte Gi3 wereldwijd meer dan duizend specialisten die zich exclusief met dit onderwerp bezighouden. Het aanvragen van (fiscale) subsidies, onder andere op het gebied van de energietransitie, is de core-business van het Gi3 team. “Details van subsidieregelingen kunnen duurzame […]

Nieuw lid: Bosch & Van Rijn: grotere maatschappelijke acceptatie voor zon en windenergie

Samenwerking tussen sectoren en het bundelen van krachten is cruciaal voor het realiseren van een duurzame energievoorziening in Nederland. Daarom sluit Bosch & van Rijn zich graag aan bij de NVDE. “Ons adviesbureau is gespecialiseerd in de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten van de energietransitie, vooral voor grondgebonden zonne-energie en windparken op land. Onze experts zijn […]

Arcadis is toegetreden als nieuw lid van de NVDE

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is in Nederland in volle gang en de gevolgen hiervan verspreiden zich in alle facetten van de gebouwde en de natuurlijke omgeving. Onze wereld verandert in rap tempo en Arcadis werkt in Nederland met meer dan 2.000 ingenieurs, architecten, strategisch adviseurs, en planologen ook hard aan mee. Duurzame energie […]

DWA nieuwe partner NVDE

Duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden DWA is een adviesbureau met een missie. Wij werken vanuit een gezamenlijke passie voor duurzaamheid aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Duurzaam bouwen is voor ons altijd de norm geweest, het zit in onze genen. Met 120 collega’s zorgen wij al meer dan 30 jaar voor duurzame oplossingen […]

Nieuw lid: Winst uit je woning, intermediair die de energietransitie versnelt.

Winst uit je woning faciliteert efficiënte verduurzaming van zeer grote aantallen koopwoningen, door het organiseren van advies- en inkoopacties voor isolatie, HR glas, ventilatie en zonnepanelen. Wij geven grote aantallen woningeigenaren een hoge kwaliteit van dienstverlening, dankzij een  verregaand geautomatiseerd klantcontactsysteem. Hierin worden op basis van onafhankelijke adviezen aan huis automatisch de offertes en bestekken […]

NVDE startuplid: Aquabattery, energieopslag met zout water

AquaBattery is bezig met de ontwikkeling van een energieopslagsysteem op basis van enkel water en keukenzout! Om fossiele brandstoffen uit te faseren, is de transitie naar hernieuwbare energietechnologie van groot belang. Zon- en windenergie hebben echter een fluctuerend karakter. Wij ontwikkelen de Blue Battery om elektriciteit van duurzame bronnen op te slaan in enkel water en keukenzout (NaCl). Blue Battery vormt een oplossing voor het niet […]

Nieuw lid van NVDE: Statkraft

Statkraft is Europa’s grootste producent van hernieuwbare elektriciteit en voor 100 procent in handen van de Noorse staat. De productie is voornamelijk gebaseerd op waterkracht en wind. Statkraft heeft zo’n 3500 medewerkers wereldwijd. In Nederland ontwikkelt en bouwt Statkraft wind- en zonneparken waarvoor zij ook de power purchase agreements (PPA) voor de lange termijn aanbiedt. […]