Nieuw NVDE lid BECC

19 december 2019

De Bio Energie Centrale Cuijk is de leverancier van groene stroom en duurzame warmte aan de industrie in ons werkgebied. Wij gebruiken regionale biomassareststromen die geen nuttig alternatief gebruik hebben en hebben de beste rookgasreining die beschikbaar is. BECC voldoet aan de strengste Europese en Nederlandse emissienormen voor grootschalige productie-installaties. BECC is de grootste duurzame opwekker met lokale biomassareststromen van Noord-Brabant en we zijn trots op onze bijzonder lage milieu-impact per opgewekt MWh. Wij zien een klimaatneutraal industrieterrein als een droom die we samen werkelijkheid zullen maken.

Wij zijn lid van de NVDE geworden om samen de verduurzaming van Nederland verder te stimuleren en hopen daarin met name een bijdrage te leveren om de mogelijkheden (en beperkingen) van biomassa als duurzame energiebron onder de aandacht te brengen.

“BECC is een mooi bedrijf dat met lokale reststromen bedrijven helpt om van het aardgas af te gaan,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “We hebben biomassa nodig in de energietransitie.”

BECC, motor van duurzaamheid
De Bio Energie Centrale Cuijk is de trotse leverancier van groene stroom en duurzame warmte aan de industrie in ons werkgebied. Onze energiebronnen zijn resten snoeihout, sloophout en papierslib uit de omgeving, materiaal waarvoor geen andere nuttige bestemming is. BECC voldoet aan de strengste emissienormen zodat de omgeving wel profijt maar geen last van ons heeft. We zijn trots op onze leidende positie in de verduurzaming van Noordoost-Brabant. Onze missie: het hele industrieterrein in Cuijk klimaatneutraal maken, uiterlijk in 2030.

Regionaal verankerd
BECC is een energiebedrijf met een sterke regionale verankering. De bio-energiecentrale is in 1999 begonnen met de productie van groene stroom, ondersteund door overheidssubsidie. De toenmalige eigenaar Essent/RWE zette de installatie in 2010 stil toen de subsidie stopte. In juni 2015 hebben vier ondernemers de centrale overgenomen en weer opgestart, met NIBC Bank als investeerder en met ondersteuning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de gemeente Cuijk.

Stroom en stoom
Onze 80 MW ketel produceert circa 20 MW elektriciteit en levert 11 MW stoom aan onze klanten Essity en Berry Global op het industrieterrein in de haven van Cuijk. Om warmtelevering mogelijk te maken heeft BECC in 2017 het stoomnet aangelegd op het industrieterrein in Cuijk. De investering van ruim 15 mln euro is gefinancierd door BNG Bank en Nationaal Groenfonds.

Industriële warmte als uitdaging
De warmtelevering wordt verdubbeld bij de ingebruikname van de nieuwe fabriek van Duynie Ingredients naast BECC. Daar wordt met onze warmte straks huisdiervoer gedroogd. Duurzame industriële warmte leveren is een van de grootste uitdagingen in de energietransitie: voor biomassa bestaan nog geen realistische alternatieven. Duurzame warmte uit biomassa heeft dan ook de voorkeur in het provinciale beleid. Wij onderzoeken of het stoomnet in de toekomst ook kan leveren aan woningen en kantoren.

Regionale biomassa
BECC gebruikt uitsluitend regionale biomassa uit reststromen. Grotendeels gaat dit om snoeihout uit de regio, een cirkel van 100 km vanaf Cuijk, dat geen andere nuttige bestemming heeft. Ongeveer een kwart van onze brandstof is sloophout dat eerder een nuttige bestemming heeft gehad. Daarnaast verwerken we een kleine fractie papierslib van één van onze klanten, papierfabriek Essity. Doordat we ons uit principe beperken tot deze grondstoffen, verdwijnt er geen vierkante meter bos voor de energie van BECC en blijft de CO2-uitstoot minimaal.

Best mogelijke rookgasreiniging
BECC voldoet aan de strengste Europese en Nederlandse emissienormen voor grootschalige productie-installaties. Onze biomassacentrale heeft zulke geavanceerde filters en katalysatoren dat we ruim onder de emissiegrenswaarden blijven. Omwonenden hebben dan ook geen last van onze installatie. We investeren voortdurend om de impact op onze omgeving zo gering mogelijk te houden.

Trots op weg naar een klimaatneutraal industrieterrein
Met onze klanten en leveranciers werken we vol overtuiging verder aan de verduurzaming van Noord-Brabant op basis van regionale biomassa. BECC is de grootste duurzame opwekker met lokale biomassareststromen van Noord-Brabant en we zijn trots op onze bijzonder lage milieu-impact per opgewekt MWh. Wij zien een klimaatneutraal industrieterrein als een droom die we samen werkelijkheid zullen maken.


Misschien ook interessant