Nieuw lid NVDE: Schagen Groep

29 oktober 2019

De geschiedenis van ons familiebedrijf gaat terug tot 1951 met de start van een wegenbouwbedrijf. In de loop van de jaren vindt opschaling plaats naar een breed georiënteerde bouwonderneming.

De energietransitie is een belangrijk onderwerp op onze huidige strategische agenda. Wij richten ons primair op onze eigen productiefaciliteit voor asfalt en ons relatief grote bedrijfswagenpark. Wij begeven ons hierbij op het terrein van de duurzame energieproductie waarbij we voor ons wagenpark streven naar een zero-emission-situatie. Wij gaan ervan uit dat wij door het lidmaatschap van de NVDE optimaal in staat zijn invulling te geven aan deze doelstelling.

“Super dat Schagen Groep de NVDE komt versterken, als eerste bouwbedrijf,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Er is nog een wereld te winnen in de bouw en infrastructuur. Deze onderneming neemt duurzaam bouwen heel serieus. En gebruikt ook nog eens auto’s die zo min mogelijk CO2 uitstoten. Zulke koplopers hebben we nodig.”

De derde generatie van de familie is aangetreden, waarmee de continuïteit van de Schagen Groep als familiebedrijf op termijn gewaarborgd is. In onze ondernemingen werken wij met vaste kernen van medewerkers in energiezuinige en duurzame bedrijfspanden. Wij werken met moderne, eigen productiemiddelen en machines. Betrokkenheid, inspraak, trots, optimisme en zelfstandigheid zijn kenmerken van onze bedrijfscultuur.

Website


Misschien ook interessant