Nieuw lid: Bosch & Van Rijn: grotere maatschappelijke acceptatie voor zon en windenergie

11 juli 2019

Samenwerking tussen sectoren en het bundelen van krachten is cruciaal voor het realiseren van een duurzame energievoorziening in Nederland. Daarom sluit Bosch & van Rijn zich graag aan bij de NVDE.

“Ons adviesbureau is gespecialiseerd in de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten van de energietransitie, vooral voor grondgebonden zonne-energie en windparken op land. Onze experts zijn deskundig op het gebied van energiebeleid, participatie, communicatie, MER, ecologie, landschap, opbrengstberekeningen en business cases, bestemmingsplannen en vergunningen. Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, coöperaties, grondeigenaren en ontwikkelaars weten ons goed te vinden voor het verkrijgen van vergunningen en het opstellen van beleid.”
Bosch & van Rijn verzorgde de vergunningaanvraag en de planvoorbereiding van bijna 30% van alle wind-op-land-projecten in 2018 en de betrokkenheid bij de vergunningen voor grondgebonden zonne-energie is snel aan het groeien. Op dit moment werken wij aan meer dan 30 zonne-projecten en 15 windenergieprojecten voor de SDE+-najaarsronde van 2019 en de voorjaarsronde van 2020.
Meer duurzame energie in Nederland met grotere maatschappelijke acceptatie, daar gaan wij voor: samen werken aan een toekomst die draait op hernieuwbare energie.

“Het is belangrijk dat ook de omwonenden blij worden van wind- en zonneprojecten bij hen in de buurt,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Een zorgvuldig proces met  burgers, betrokken bedrijven en overheden is daarvoor nodig. Bosch & Van Rijn is een toonaangevend adviesbureau met een schat aan praktijkervaring hierin. Fijn dat dit bureau onderdeel is geworden van de NVDE.”


Misschien ook interessant