INSPIRATIETOURS VERDUURZAMING INDUSTRIE

23 januari 2021

VEMW, RVO en de NVDE organiseerden de afgelopen jaren diverse inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. In een (CO2 vrije) touringcar werden bedrijven bezocht waarbij deelnemers een brede indruk kregen van de mogelijkheden voor verduurzaming van energiegebruik in de industrie.

De tours waren een groot succes waarbij kennis en ervaringen op zowel formele als informele wijze werden gedeeld. De opzet is kennisuitwisseling door de industrie voor de industrie, uitgaande van afwegingen, aandachtspunten, de investerings- en exploitatiekosten, gebruiksvriendelijkheid en inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening. Onder het mom van zien is geloven hebben verschillende deelnemers inmiddels daadwerkelijk geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Vanwege de coronamaatregelen is de opzet nu 5 webinars (gebaseerd op techniek zowel in het najaar 2020 als in de eerste helft van 2021.

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

De webinars vinden telkens plaats op dinsdagen van 15.00 tot 16.30 uur. Noteer de data vast in uw agenda:


Misschien ook interessant