Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 8 juni

Op 1 januari 2021 ging de nationale CO2-heffing in. Daarnaast is de prijs van 1tCO2 uitstoot onder het EU ETS (Europees Emission Trade System) significant gestegen.  Beiden  kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de industrie. De CO2-heffing heeft direct invloed op de investeringsbeslissingen van alle ETS-bedrijven en nog meer voor energie-intensieve ETS-bedrijven. Vanuit verschillende invalshoeken brengen we de gevolgen van de CO2-heffing in kaart. Sprekers laten zien welke keuzes u als bedrijf heeft om meer grip te krijgen en houden op de energiekosten.

Juliette Marsé (PwC) zal de werking van EU ETS en de CO2 heffing kort uiteenzetten en daarbij ook aandacht schenken aan de wisselwerking tussen beide systemen. Daarnaast zal zij in gaan op de het beheersen van de kosten van CO2 uitstoot.

Jeroen Buunk (BlueTerra) gaat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden in op de werking van de nationale CO2 heffing industrie en de wisselwerking met het EU ETS. Zo krijgt u inzicht in uw potentiële CO2 kosten en de mogelijkheden om deze te beperken.

René Slaghek (Brightsite Transforming Industry, Chemelot) gaat in op hoe een geïntegreerde site met chemische bedrijven de emissiereductieopgave zo doelmatig mogelijk invult en realiseert. Ook vertelt hij wat daarvoor nodig is m.b.t. de energievoorziening, grondstoffen, processen en producten.  De presentatie gaat niet alleen over de stip op de horizon (2040 en 2050), maar zeker ook over de weg ernaartoe (2025 en 2030).

aanmelden Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies op dinsdag 8 juni 2021

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Dit zijn de inspiratietours van voorjaar 2021 over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande webinars in het najaar van 2020 gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.