Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 8 juni

Op 1 januari 2021 ging de CO2-heffing in. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de industrie. De CO2-heffing heeft direct invloed op de investeringsbeslissingen van alle ETS-bedrijven (Emission Trade System) en nog meer voor energie-intensieve ETS-bedrijven. Met een aantal praktijkvoorbeelden brengen we de gevolgen van de CO2-heffing in kaart. Sprekers laten u zien welke keuzes u als bedrijf heeft.

Daarnaast gaan we in op CTBO (Carbon Take Back Obligation). Overheden en bedrijven moeten zich verbinden aan grote stappen die leiden tot CO2-reductie. Maar wat is CTBO precies? Op welke manier gaan we ervoor betalen? Wat is de impact op uw bedrijf of organisatie? En welke voor- en nadelen voorzien we? Dat hoort u tijdens dit webinar.

aanmelden Inspiratietour Beprijzingen van CO2 emissies op dinsdag 8 juni 2021

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Schrijf u in voor de volgende inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande webinars in het najaar van 2020 gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.