Inspiratietour nieuwe businessmodellen CO2 reductie

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 23 maart

De klimaatuitdagingen jagen niet alleen technische innovaties aan. Ze leiden ook tot nieuwe partners en businessmodellen. Deze maken het mogelijk de CO2-uitstoot in de industrie(keten) te verminderen. Maar liefst 4 bedrijven zullen u vertellen over uiteenlopende intereessante businessmodellen die zij met hun bedrijf toepassen: Eneco, Engie, Global Green en Centrica.

In een duopresentatie laten Vincent Doedee (Heerema Marine Contractors) en Eric van Herel (Eneco) zien hoe elektrificatie van de industrie vorm krijgt op de Landtong Rozenburg. Zij vertellen welke factoren bepalend zijn geweest voor de succesvolle ontwikkeling van hun project. Samen met Havenbedrijf Rotterdam bouwen zij een 20MW-aansluiting. Ze doen dat tussen de Eneco windmolens op de Landtong en de enorme offshore kraanschepen van Heerema.

Ruud Vleugels van Engie presenteert hoe duurzaam opgewekte utilities energie leveren aan de Brainport Industries Campus (BIC) in silicon valley Eindhoven. Dat kan zelfs gasloos. Vleugels: “Met een beetje ondernemerschap en de juiste partners kom je al een heel eind.”

Benoit van Beeck Calkoen van Global Green laat zien hoe u 15-50% energiebesparing behaalt. Hij vertelt meer over hun businessmodel. Daarin doorbreken urgentie, kennis en kapitaal samen de barrières.

Jeroen Verbeeck van Centrica Business Solutions vertelt hoe de CO2-uitstootvrije ‘Virtuele Powerplant’ en batterijen waarde toevoegen aan de energietransitie van industriële spelers. De Virtuele Powerplant en batterijen spelen een innovatieve rol bij het efficiënte beheer van vraag en aanbod van de groeiende hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in Nederland.

aanmelden 23 maart Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Schrijf u in voor de in totaal 5 inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande webinars in het najaar van 2020 gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.