Inspiratietour Esco’s

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

Er zijn in totaal 5 inspiratietours over verschillende technieken en thema’s.

Inhoud webinar 13 april

Het reduceren van de CO2-uitstoot vraagt om grote investeringen van kapitaal, mankracht en kennis, maar die heeft de Nederlandse industrie niet altijd beschikbaar. Energy Service Companies (ESCo’s) kunnen dan een belangrijke partner zijn. Als partner maken zij de realisatie van een duurzame energieproductie en energie-efficiëntie mogelijk. De ESCo is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, investering en het operationele beheer, en levert dit onder een service contract. Met zo’n samenwerking kan de industrie haar eigen kapitaal en mankracht in kernactiviteiten gebruiken en tegelijkertijd toch de duurzame doelstellingen realiseren.

2 ESCo-bedrijven en 2 eindgebruikers vertellen respectievelijk wat ESCo’s zijn en wat deze voor hun bedrijf betekenen. Dit gebeurt op basis van hun verschillende energiebehoeften en de daarbij behorende ESCo-contracten.

Victor Donselaar van Adven Group vertelt meer over hun ESCo-services. Een van Adven’s klanten, dhr. Heikki Vahtera, Plant Manager van IFF (voormalig DuPont Nutrition and Biosciences), presenteert waarom IFF voor deze constructie gekozen heeft en wat de voordelen zijn van hun samenwerking met een ESCo als Adven.

De tweede duo-sprekers zijn Thomas Theiner van Getec en Klaas Vos, Global Sustainability Manager Supply Chain bij FrieslandCampina. Sinds eind 2015 werken deze bedrijven samen. Door samenwerking met GETEC weet FrieslandCampina haar enorme verduurzamingambities waar te maken. Via het GETEC Encore-programma kan jaarlijks 40.000 ton CO2 worden bespaard en is een totaal besparingspotentieel van 100.000 ton CO2 per jaar vastgesteld.

aanmelden Inspiratietour ESCo’s op dinsdag 13 april 2021

Kennis en inspiratie voor CO2-reductie

Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

  • Afwegingen
  • Aandachtspunten
  • Investerings- en exploitatiekosten
  • Rentabiliteit, CO2-reductie
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Schrijf u in voor de volgende inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

Heeft u voorgaande webinars gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.