REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)

In juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Dat moet uiteindelijk leiden tot een CO2-reductie van tenminste 49 procent in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Op concreet niveau moet de uitwerking vooral plaatsvinden in de dertig energieregio’s.

Binnen deze regio’s werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met betrokkenen vanuit de markt aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot de juiste keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de dertig regio’s daarbij.

Het succes van de RES is afhankelijk van de samenwerking met de netbeheerders en marktpartijen, die de regionale strategie in uitvoering moeten brengen, zoals de bedrijven die zonnepanelen en windmolens plaatsen en exploiteren, isolatiebedrijven en installateurs van duurzame technieken in woningen en kantoren. De NVDE vertegenwoordigt deze marktpartijen en is daarom een onmisbare partner in de ondersteuning van de RES. Wij kunnen bij uitstek gemeenten helpen met hun publieke opgaven. Hoe kunnen ze wind en zon inpassen? Hoe kunnen ze wijken van het gas af krijgen? De bedrijven die de NVDE vertegenwoordigt zijn de doeners in de energietransitie en vormen een belangrijke spil in de samenwerking in de regio’s. Zij investeren, realiseren en maken de techniek voor de energietransitie mogelijk. Juist dankzij deze vakmensen kunnen de regio’s hun doelen waarmaken en de energietransitie uitrollen. Samen met de omwonenden. Daar staan wij voor als NVDE.  

Hier vindt u specifieke informatie die helpt bij het opstellen van de RES:

 • NVDE brochure warmtebronnen in de RES
  Duurzame warmte, hoe komen we eraan? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte een brochure die de verschillende duurzame warmtebronnen schetst, met het gebruik, de potentie en aandachtspunten. We noemen onder andere bodemenergie, omgevingswarmte, zonnewarmte, biomassa en restwarmte. Het gaat zowel om collectieve warmtevoorziening (via warmtenet) als om individuele duurzame warmte (via warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel). De NVDE heeft expertise over alle bronnen, doordat ze leden heeft uit de volledige keten van warmte-opwekking tot benutting.
 • Handreiking participatie in duurzame-energieprojecten
  Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden en andere burgers en bedrijven uit de omgeving van projecten zijn daarbij van cruciaal belang. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie.

  Participatiewaaier
  De participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (zowel ontwerp- als financiële participatie). De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties.
 • NVDE brochure Hernieuwbare energie op land in de RES
  (verschijnt binnenkort)

Artikel delen?