Duurzame Productie

21 augustus 2018

De commissie Duurzame Productie richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking. De commissie richt zich vooral op de productie van duurzame elektriciteit en grootschalige opwek van duurzame warmte, voor bijvoorbeeld warmtenetten en de industrie. Centraal in het werk van de commissie staan de afspraken die op deze thema’s gemaakt zijn in het Klimaatakkoord. Dit gaat onder meer om:

  • De verdere uitrol van windenergie op zee, tot 11,5 GW in 2030, waarbij de NVDE actief betrokken is bij de discussies over de ruimtelijke afwegingen en het stimuleringskader.  
  • De verdere groei van ‘hernieuwbaar op land’ (wind- en zonne-energie) tot 35 TWh, waarbij we de Regionale Energiestrategieën ondersteunen met een handreiking en samen werken aan verdere kostenverlaging.
  • Het verhogen van het ambitieniveau voor hernieuwbare productie door met partijen uit de sector industrie te werken aan gezamenlijke initiatieven voor elektrificatie in de industrie en meer hernieuwbare opwek.
  • Oplossingen vinden voor de problematiek rond netaansluiting van zon- en windprojecten, op korte en lange termijn.

In het Klimaatakkoord is de NVDE (mede)trekker van een aantal afspraken. Daarnaast volgen we alle relevante ontwikkelingen actief om zo ertoe bij te dragen dat alle afspraken goed en in samenhang worden nagekomen.

Verdere informatie:

NVDE -position paper rondetafelgesprek over de economische gevolgen van stikstof dd 13 september 2023


Misschien ook interessant