Category Archives: Geen categorie

Aanpassingen in ISDE regeling 2018

Vorige week zijn de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) gepubliceerd via de Staatscourant. Het gaat om de subsidie voor biomassaketels, warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers. In 2017 was er voor deze regeling eerst €70 mln, en later vanwege de populariteit van de subsidie, €90 mln beschikbaar. In 2018 is het oorspronkelijke budget op voorhand […]

Leden NVDE bespraken prioriteiten voor 2018

Op 27 november hield de NVDE haar Algemene Ledenvergadering (ALV) bij het KNMI in De Bilt. Olof van der Gaag, directeur, presenteerde er een terugblik op het afgelopen jaar. In dit verkiezingsjaar stond centraal het informeren van politici, kiezers en kabinetsonderhandelaars over de kansen die duurzame energie biedt. De NVDE reageerde ook namens haar leden […]

Warmtewet in de Tweede Kamer

De herziening van de Warmtewet staat komende tijd volop in de belangstelling van de Tweede Kamer. De Warmtewet reguleert de markt voor warmtenetten. Het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA) is daar onderdeel van. Het NMDA-principe dient om afnemers van een warmtenet te beschermen tegen mogelijk misbruik van de monopolypositie van warmtenetten. De warmte van een warmtenet mag volgens […]

Transitiepaden

De afgelopen zomer is door diverse ministeries naarstig gewerkt aan de opvolger van de Energieagenda. In zogeheten transitiepaden zijn er ambtelijke verkenningen gedaan naar de mogelijkheden om verduurzaming te realiseren. Er zijn vijf transitiepaden ingedeeld naar functionaliteit: Kracht & Licht, Hoge temperatuurwarmte, Lage temperatuurwarmte, Mobiliteit en Voedsel & Natuur. Daarnaast zijn er twee doorsnijdende transitiepaden: […]

NVDE bedankt vertrekkende minister Henk Kamp

De NVDE stuurde vandaag een zonnewijzer als afscheidscadeau aan vertrekkend minister Henk Kamp. “Henk Kamp heeft mogelijk gemaakt dat duurzame energie in Nederland een enorme groei doormaakt: van 4,4% in 2012 naar 16,7% in 2023,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. ‘Kamp zette niet alleen ambitieuze doelen neer, maar […]

NVDE-leden en -directeur in Trouw Duurzame Top 100

In de Duurzame Top 100 van Trouw staan drie leden en de directeur van de NVDE. Dit is een erkenning dat de NVDE en haar leden een rol van betekenis spelen in de energietransitie. Olof van der Gaag, directeur NVDE, staat in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 86. Hij komt nieuw binnen […]

Omgevingswetdag

Van 26 wetten, 60 AMvB’s , 75 Ministeriële Regelingen naar 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en 1 Omgevingsregeling In september organiseerden Floor de Kleijn (NVDE) en Karen Kooi (NWEA) een Omgevingswetdag, een dag voor de leden, met als doel hen te informeren over de energietransitie en de Omgevingswet. De dag werd goed bezocht. Er waren organisaties […]

Essent neemt marktleider Nederland Isoleert over

Essent heeft het bedrijf Nederland Isoleert overgenomen. Met de overname van Nederland Isoleert breidt Essent haar isolatie netwerk verder uit. In augustus dit jaar versterkte Essent al haar positie in isolatie in de zakelijke markt met de overname van isolatie-expert Isoprofs. De overname van marktleider Nederland Isoleert betekent nu ook een forse uitbreiding in het aanbod […]

Wat is precies de Overlegtafel Energievoorziening (OTE)?

De Overlegtafel Energievoorziening is een informeel overlegorgaan waarin sinds enkele jaren verschillende partijen ‘met de benen op tafel’ vooruitkijken naar de energievoorziening van de toekomst. Diverse partijen uit de energieketen nemen deel: afnemers, producenten en netbeheerders. Het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt zijn toehoorder. Doel van de OTE is om […]

Duurzame energiesector moet participatie zelf vormgeven

Verslag van de sessie Participatie op de Omgevingswetdag die NVDE en NWEA organiseerden op 14 september 2017 De Omgevingswet stelt als eis aan participatie dat deze adequaat moet zijn. Op een bijeenkomst die de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) half september over deze wet organiseerden kwam ter sprake dat de […]