Nadere duiding KEV 2023: Wat te doen om zo goed mogelijk uit te komen?

29 november 2023

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van 2023, jaarlijks gemaakt door het PBL, raamt flink een lagere CO2-emissie voor 2030 dan die van vorig jaar. Voor het eerst ligt het doel uit de Klimaatwet binnen de bandbreedte van de KEV. Wat betekent dat nu? De NVDE heeft een notitie gemaakt die aangeeft waardoor de raming dit jaar zoveel beter uitkomt dan vorig jaar, wat het effect kan zijn van extra aangekondigd beleid dat voor de KEV nog niet doorrekenbaar was, en welke plannen die wél zijn doorgerekend inmiddels op losse schroeven staan door de val van het Kabinet en de recente verkiezingsuitslag.

Al met al is het nog lang niet zeker dat we het doel uit de Klimaatwet gaan halen. Daarvoor is het in elk geval nodig om de huidige en nieuwe plannen voortvarend uit te werken en te implementeren; zo komen we aan de gunstige kant van de bandbreedtes uit. De notitie behandelt de tien instrumenten die in de KEV de grootste onzekerheidsmarge hebben. Telkens geven we een aanzet voor een voortvarende aanpak. De grootste vertragingen worden momenteel veroorzaakt door lange doorlooptijden van projecten, deels vanwege de stikstofcrisis. Ook daar doen we een aantal suggesties voor versnelling.

20231109 NVDE Duiding bandbreedtes KEV2023


Misschien ook interessant