Klimaat- en Energie Kieskompas: wat vind jij?

20 november 2023

Hoewel in de campagne het klimaat nog geen hoofdthema is, weten veel mensen de weg naar de stemhulp van de NVDE goed te vinden: Al meer dan 50.000 mensen vulden het Klimaat- en Energiekieskompas in. Aan de hand van 27 stellingen zien kiezers waar zij op deze issues staan ten opzichte van de politieke partijen. Door het grote aantal deelnemers kunnen we, na een weging op grond van demografische gegevens (geslacht, leeftijd, opleiding) en stemgedrag, ook conclusies trekken over de kiezersvoorkeuren. Wat vinden kiezers?

Urgentie

  • Een ruime meerderheid vindt dat Nederland als rijk land de plicht heeft om zich in te zetten voor het klimaat, ook als andere landen minder doen.

Gebouwde omgeving

  • Tweederde vindt dat mensen met een laag inkomen financiële hulp moeten krijgen om hun energierekening te betalen. Onder kiezers van alle partijen zijn daar meer voor dan tegenstanders voor.

Opwek

  • Er zijn iets meer tegenstanders dan voorstanders van wind op land, met een grote middengroep (bijna een kwart).
  • Een ruime meerderheid wil dat Nederland meer kerncentrales bouwt. Dat geldt ook voor zo’n kwart van de Nederlanders die van plan zijn op GroenLinks/PvdA en de PvdD te stemmen.

Mobiliteit

  • Een ruime meerderheid vindt dat er meer geld moet naar het openbaar vervoer, ook als er daardoor minder geld overblijft voor wegen. Onder Nederlanders die van plan zijn op de VVD te stemmen zijn er net zoveel voor- als tegenstanders van deze stelling.
  • Slechts een vijfde wil dat Schiphol de ruimte krijgt om te groeien. Onder (voorgekomen) VVD-kiezers zijn er net zoveel voor- als tegenstanders van deze stelling.
  • Ongeveer de helft vindt dat belastingen voor elektrische auto’s lager moeten zijn dan voor auto’s op benzine en diesel.

Snellere doorlooptijden

  • Een ruime meerderheid vindt dat energieprojecten voorrang moeten krijgen als er stikstofruimte vrij komt.
  • Een ruime meerderheid vindt dat vergunningaanvragen van energieprojecten met voorrang behandeld moeten worden, om vertraging in de energietransitie te voorkomen.

Industrie

  • Driekwart wil in plaats van grootverbruikers korting geven op de energierekening, dat ze subsidie kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Maar het allerbelangrijkste: wat vind jij? Vul ook het Klimaat- en Energieklimaatkompas in en krijg inzicht in jouw positie in het politieke landschap op deze issues.


Misschien ook interessant