Terugblik op het Klimaat & Energie Verkiezingsdebat op 7 november

8 november 2023

Op 7 november vond het Klimaat & Energie Verkiezingsdebat plaats in Tivoli, Utrecht.

Negen woordvoerders bespraken er hoe we de klimaatdoelen kunnen halen:

Michel Klein (ChristenUnie #2), Suzanne Kröger, (GL/PvdA #7), Christine Teunissen (PvdD #3), Tjeerd de Groot (D66 #11),
Derk Boswijk (CDA #3), Sandra Beckerman (SP #2), Cor Pierik (BBB #6), Wytske Postma (NSC #11), Silvio Erkens (VVD #11)

Het debat werd opgedeeld in drie blokken, met steeds drie kandidaten die met elkaar het debat voerden.

Blok 1. Overheid. Hoe verduurzamen we de energievoorziening?
Deelnemers: Tjeerd de Groot (D66), Cor Pierik (BBB), Sandra Beckerman (SP)

Het eerste blok gaat over de rol van de overheid. Wat gaat Nederland doen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing?
Eén ding staat vast: om onze klimaatdoelen te halen, moeten we actief inzetten op besparen en minder consumeren. En uiteraard hebben we veel meer schone energie nodig. Hoe ziet de duurzame energiemix van de toekomst eruit en hoe verhouden de nadelen van de verschillende technieken zich tot de noodzaak om de klimaatdoelen te halen?

Blok 2. Bedrijfsleven. Hoe pakken we de grote uitstoters aan?
Deelnemers: Christine Teunissen (PvdD), Derk Boswijk (CDA), Michel Klein (CU)

Daarna kijken we naar het bedrijfsleven. Want steeds vaker klagen burgers bedrijven aan. Zo om af te dwingen dat ze meer doen in de strijd tegen klimaatverandering, of tegen vervuiling zoals bij Tata en Chemours. Welke verantwoordelijkheid hebben bedrijven voor een duurzame toekomst?
Een relatief klein aantal grote bedrijven is verantwoordelijk voor een groot deel van de (mondiale) CO2-uitstoot. In Nederland zorgen de 12 grootste industriële uitstoters voor een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. Hoe krijgen we deze bedrijven in lijn met de klimaatdoelen? Verplichten, beprijzen of subsidies? En welke bedrijvigheid moeten we nog in Nederland willen hebben in een klimaatneutrale en circulaire economie?

Blok 3. Burgers. Hoe maken we klimaatbeleid eerlijk?
Deelnemers: Suzanne Kröger (GL/PvdA), Silvio Erkens (VVD), Wytske Postma (NSC)

Tot slot gaan we in op de burger. Hoe maken we klimaatbeleid een beetje eerlijk? Jongeren krijgen meer met klimaatverandering te stellen dan mensen op leeftijd. En hoe maken we zonnepanelen, het isoleren van je huis en schoon vervoer voor iedereen betaalbaar?
De groene verbouwing van Nederland zal wat vragen van iedereen. Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld? Hoe kunnen lagere en middeninkomens profiteren ook van verduurzaming? Moeten huiseigenaren verplicht worden energie te besparen? 1 op de 5 jongeren ervaart klimaatstress, welk perspectief is er voor hen? En hoe voorkomen we dat we de rekening doorschuiven naar toekomstige generaties?

Het debat werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Netbeheer Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en Groene 11, in samenwerking met Tivoli.
Kijk hier het debat terug: vimeo of Youtube


Misschien ook interessant