NVDE Position Duurzame Productie

Saldering

De NVDE heeft samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland het initiatief genomen voor een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel. Hierbij wordt het huidige systeem vervangen door een terugleversubsidie. De terugverdientijd blijft gemiddeld zeven jaar.
NVDE_Position Paper DP_Sectorvoorstel salderen feb 2017

Artikel delen?