NVDE-brochure warmtebronnen op RES-dag

27 juni 2019

Op 11 juni was de NVDE aanwezig bij een kennisdag voor ongeveer 100 RES-coördinatoren (Regionale Energiestrategieën) over warmte en participatie. De NVDE lichtte er toe hoe marktpartijen een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij het opstellen van de regionale warmteplannen. Ook presenteerden we een brochure met uitleg over de verschillende warmtebronnen. De brochure geeft inzicht in potentie, kostprijs en aandachtspunten voor verschillende bronnen: geothermie, ondiepe bodemenergie, omgevingswarmte, zonnewarmte, biomassa en restwarmte. Ook biedt hij links en voorbeelden.


Misschien ook interessant