Bronnen van duurzame warmte

11 juni 2019

Duurzame warmte, hoe komen we eraan? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte ism Energie Nederland een brochure die de verschillende duurzame warmtebronnen schetst, met het gebruik, de potentie en aandachtspunten. Deze informatie is relevant voor onder andere gemeenten en regio’s die hun warmtevisie opstellen en voor de Regionale Energie Strategie (RES). We noemen onder andere bodemenergie, omgevingswarmte, zonnewarmte, biomassa en restwarmte. Het gaat zowel om collectieve warmtevoorziening (via warmtenet) als om individuele duurzame warmte (via warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel). De NVDE heeft expertise over alle bronnen, doordat ze leden heeft uit de volledige keten van warmte-opwekking tot benutting.

Hier vindt u de brochure NVDE brochure warmtebronnen RES


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”