NVDE brochure Hernieuwbare energie op land in de Regionale Energie Strategie

6 februari 2020

De NVDE heeft de brochure ‘Hernieuwbare energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)’ uitgebracht. De NVDE verenigt vele partijen met decennialange praktijkervaring in projectontwikkeling van zon- en windenergieproductie. Zij stelt die kennis graag ter beschikking aan de Regionale Energie Strategieën. De brochure is gericht op gemeenten en regio’s. Met deze informatie wordt de kans vergroot dat de projecten voortvarend van de grond komen en dat ze in de uitvoering technisch, planologisch en financieel haalbaar blijken. De brochure gaat in op de opgave, inclusief de huidige hoeveelheid zonne- en windenergie. Verder wordt ingegaan op onder meer ruimtebeslag en locatiekeuze van wind op land, zon op dak en zon op land-projecten.

Lees hier de brochure Hernieuwbare energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)

Lees ook de andere NVDE publicaties over de Regionale Energie Strategie


Misschien ook interessant