NVDE blij met toonaangevende rol energietransitie Zeeland in coalitieakkoord

16 juni 2023

De NVDE is blij dat de provincie Zeeland het belang van de aanpak en doelen van de RES in haar coalitieakkoord herbevestigt. Terecht wordt benoemd dat het huidige bod van de provincie bijdraagt aan de 49%-reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord. Dat werpt nog wel de vraag op hoe Zeeland zich in de RES 2.0 zal verhouden tot het kabinetsdoel van 55% tot 60% reductie.

De wens om een voortrekkersrol te spelen bij de groene waterstof, ook om de aanwezige industrie te vergroenen, spreekt de NVDE erg aan. Het is heel goed dat Zeeland voor zichzelf een toonaangevende rol weggelegd ziet in de energietransitie en verdere stappen wil zetten in de verduurzaming van de energie van land én zee en de landschappelijke kwaliteit.

Wel werpt dit de vraag op hoe deze goede ambities, in combinatie met de geconstateerde files op het net (netcongestie) zich verhouden tot de wens geen bovengrondse hoogspanningsleidingen meer te bouwen.


Misschien ook interessant