NVDE: snelle invoering Energiewet essentieel voor behalen klimaatdoelen

15 juni 2023

De energietransitie is afhankelijk van een snelle invoering van de Energiewet. Vorige week is het wetsvoorstel voor de Energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet zal de huidige Gas- en Elektriciteitswet, die uit 1998 stamt, vervangen. De NVDE is verheugd over dit nieuwe wettelijke kader, dat het fundament vormt voor de energietransitie en beter aansluit bij de uitdagingen van nu en de komende jaren. Het biedt bovendien betere bescherming aan energieconsumenten. Snelle acceptatie en invoering van het pakket is essentieel voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Het is noodzakelijk om deze wet zo snel mogelijk in te voeren en te vertalen naar onderliggende regelgeving, zoals Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). De Energiewet vormt namelijk een raamwerk dat verder uitgewerkt moet worden in verschillende AMvB’s. Deze aanpak maakt de wet flexibel en biedt meer mogelijkheden voor snelle aanpassingen en verbeteringen bij toekomstige ontwikkelingen. De NVDE roept op om deze maatregelen zo snel mogelijk uit te werken en de sector te betrekken bij de totstandkoming van de gedetailleerde regelgeving. De NVDE denkt graag mee bij deze uitwerking.

De NVDE merkt op dat het wetsvoorstel geen uitbreiding bevat van het bestaande artikel over cablepooling van wind- en zonneparken met opslag, conversie en afname. Op deze manier kan het delen van netverbindingen nog efficiënter worden gemaakt. Hierdoor kan de capaciteit van de aansluiting efficiënter worden gebruikt en kunnen ontwikkelaars besparen op investeringskosten voor de aansluiting. We adviseren dan ook om deze uitbreiding alsnog op te nemen.

Brief regering 12 juni: Toelichting op de Energiewet


Misschien ook interessant