Coalitieakkoord Flevoland gepresenteerd: NVDE werkt graag mee aan klimaatplan

16 juni 2023

In navolging van de eerder gepresenteerde coalities in Limburg, Gelderland en Zeeland houdt ook het nieuwe college van Flevoland voor de ambities rond duurzame energie vast aan de afspraken en werkwijze van de RES. De NVDE juicht dat toe, zeker in de provincie die al de meeste duurzame energie opwekt. Het is belangrijk dat het college ruimte ziet om de opwek van wind nog te laten groeien door verouderde, kleine molens te vervangen door grotere. De NVDE hoopt dat mogelijkheden voor groei van zon op land ook gevonden kan worden in projecten waar de ruimte met andere functies gedeeld wordt en bijvoorbeeld de natuur hand in hand gaat met zonne-energie.

De ambities rond de opslag van stroom zijn opvallend, mooi dat Flevoland daar een voortrekkersrol voor zichzelf ziet. Dat geldt ook voor het goede voornemen om de uitrol van waterstoftankstations en oplaadpunten voor (vracht)auto’s en binnenvaartschepen te gaan faciliteren. Het voornemen een en ander in een klimaatplan vast te leggen is veelbelovend, de NVDE werkt daar graag aan mee.


Misschien ook interessant