Nieuw NVDE-lid: Uniper Benelux NV

8 september 2022

Uniper Benelux NV is de Nederlandse tak van het wereldwijd opererende Uniper SE. In Nederland produceert Uniper elektriciteit, stoom en warmte. Uniper wil in 2035 nagenoeg CO2 neutraal zijn en ook haar klanten ondersteunen bij het reduceren van hun CO2-voetafdruk. Olof van der Gaag: “Uniper heeft belangrijke stappen gezet op het gebied van decarboniseren, duurzame opwek en waterstof en is erg ambitieus om nog meer meters te maken voor de energietransitie. We zijn dus ook erg blij met het lidmaatschap van Uniper bij de NVDE.”

De Uniper Maasvlakte Energy Hub is de meest strategisch gelegen locatie in Noord-West Europa voor grootschalige productie van groene waterstof. Uniper streeft ernaar ruim voor 2030 gefaseerd elektrolysers van 100 tot uiteindelijk 500 MW te realiseren op haar Maasvlakte locatie. Naast waterstof ontwikkelt Uniper samen met partners op haar locaties ook duurzame oplossingen voor industrieën die moeilijk te decarboniseren zijn zoals de luchtvaart en de chemische- en procesindustrie. CO2-vrije brandstoffen horen daarbij net als CO2-vrij regelbaar vermogen voor de chemische- en proces industrie en het hoogspanningsnet.

Uniper produceert ook warmte en elektriciteit in de binnenstedelijke omgeving. In Zuid-Holland heeft Uniper drie WKK-centrales die voor circa 120.000 WEQ warmte produceren. Ook voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving ontwikkelt Uniper samen met partners een duurzame oplossing. Regelbaar vermogen uit aqua thermische bronnen, groen gas en innovatieve toepassingen zoals metaalpoeder zijn hier voorbeelden van.

Meer weten? Bezoek de website


Misschien ook interessant