Mediamonitor energietransitie 2 juli

2 juli 2018

Welkom! De NVDE maakt meerdere keren per week een mediamonitor, waarin artikelen en items over de energietransitie gebundeld zijn. We maken deze mediamonitor tot begin juli, wanneer het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gereed zal zijn, zodat NVDE-leden goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop duurzame energie in de media komt.

Klimaatakkoord

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat Nederland minder CO2 wil uitstoten en in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Maar ze vinden dat de rekening niet alleen bij huishoudens mag komen te liggen. Dit blijkt uit een representatieve peiling onder het EenVandaag Opiniepanel.
30 juni – ‘Rekening energietransitie niet naar bewoners’  Binnenlandsbestuur

De kosten op onze energierekening voor het transport van elektriciteit zullen explosief stijgen door de energietransitie.
2 juli – ‘Elektriciteit fiks duurder’ Telegraaf.nl

De zware industrie moet in 2030 grofweg de helft minder CO2 uitstoten terwijl duurzame oplossingen nog in de kinderschoenen staan. Powerswitch sprak met drie duurzaamheidsmanagers over hoe hun fabrieken de Parijs-doelen denken te gaan halen.
1 juni – Hoe gaat de zware industrie de klimaatdoelen halen?  Oneworld

De burger moet minder vlees eten, minder kleren kopen, minder vliegen, zijn huis isoleren en zijn gasfornuis aan de straat zetten. Ik vind het allemaal prachtig, de ideeën om het klimaat te redden. Maar het gaat me te veel en te vaak over wat burgers aan hun leven moeten veranderen.
1 juni – Red het klimaat, begin niet bij burgers  NRC

Het is echt alle hens aan dek”, stelt Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda van Topsector Energie. “Er is een aanzienlijk tekort aan onder meer installatietechnici, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en ICT-ers op alle niveaus.
Hogescholen zetten in op versterken en versnellen energietransitie Nederland MVO

De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. Bij de aanpak van CO2 in de lucht wordt meestal gesproken over opslag in de bodem, maar bij TNO in Delft worden verschillende technieken uitgetest waar CO2 verwerkt wordt tot grondstof.
1 juli – CO2: een nuttige grondstof  NPO Radio 1

Duitse verzekeraars classificeren 73 procent van hun investeringen als duurzaam. Van de ondervraagden wil 41 procent dit aandeel vergroten. Dat blijkt uit een enquête van de Duitse instantie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Aangezien een definitie van duurzaamheid in de financiële sector nog ontbreekt gaat BaFin daarbij uit van de eigen interpretatie van de verzekeraars.
Duitse verzekeraars: ‘Wij investeren 73 procent duurzaam’   DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een kleine kwart eeuw geleden werd de regulerende energiebelasting ingevoerd -de voorloper van de huidige energiebelasting. Die introductie verliep niet zonder slag of stoot. Het kabinet Lubbers beoogde om inkomsten binnen te halen op basis van een verdeelsleutel 50% energie-inhoud, 50% CO2-uitstoot.
2 juli – Trek lering uit de geschiedenis van de energiebelasting Energeia

Jan Frederik Braun en Lucia van Geuns over het belang voor Nederland om met klimaatbeleid in te zetten op een gelijk internationaal speeldveld. Jan Frederik Braun is strategisch analist en Lucia van Geuns strategisch adviseur binnen het Programma Energietransitie van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies
2 juli – Klimaatambities en maatregelen moeten grensoverschrijdend zijn – EnergiePodium

Rob de Wijk over dat leveringszekerheid van gas de komende decennia hoog op de agenda blijft staan
29 juni – Gas uit Azerbeidzjan is winst voor dat land, Turkije en EU EnergiePodium

Jan Paul van Soest: wie kanttekeningen plaatst bij ‘duurzame energie moet’ wordt meteen geframed als transitieremmer
28 juni – Taboes, dogma’s en mantra’s in de energietransitie Energie Podium

Gebouwde omgeving

Nooit meer een woning op gas. Sinds vandaag moeten alle bouwers eraan geloven, een historisch besluit. Brancheorganisaties roepen moord en brand. “De laatste stuiptrekkingen”, beschouwt Onno Dwars. De directeur van Ballast Nedam Development bouwt al maanden uitsluitend gasloos.
1 juli – Het grote mister-gasloos-interview: ‘Ik de Thorbecke van de bouw? Eerder een branie’  Cobouw

(video) In De Kwestie: Nederland schakelt in hoog tempo over van aardgas op duurzame energie. Maar is dat wel zo snel nodig, en wie betaalt dat?
29 juni – De burger schrikt zich dood van de rekening!  Telegraaf

Nieuwbouwwoningen mogen vanaf vandaag niet meer worden aangesloten op het gasnet. Alleen nieuwbouw waar al een vergunning voor is aangevraagd kan nog gas krijgen. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland een van de meest rigoureuze plannen om aardgasgebruik te verminderen. Maar hoe zit het met het aardgasgebruik van onze Europese buren? Vijf vragen en antwoorden.
1 juli – Geen gas meer in nieuwbouwhuizen, hoe doen andere landen dat?  NOS

Zijn de gebouwen waarin gewoond en gewerkt wordt van brandveilige materialen gemaakt? Wat is de impact van een brand op de omgeving? En wat betekent goede isolatie, aanwezigheid van daglicht en ventilatie voor medewerkers in een kantoor? Deze vragen suggereren dat energieneutraal bouwen niet alleen over CO2-reductie moet gaan maar ook over veiligheid, wooncomfort en gezondheid.
1 juli – ‘Energieneutraal bouwen gaat ook over veiligheid en gezondheid’  DuurzaamBedrijfsleven.nl

De renovatie van huurwoningen tot nul-op-de-meter-woningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Vanuit de behoeftes in de praktijk hebben juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland samen met Stroomversnelling daarom een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld.
29 juni – Breed gedragen Afnameovereenkomst voor NOM-renovaties  Aedes.nl

Geen aardgas meer binnen de bebouwde omgeving, maar groen waterstofgas. Of dat een praktisch bruikbare oplossing is, gaat de TU Delft samen met de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoeken in The Green Village. In het experimentele dorp wordt daarvoor speciaal een waterstofstraat gebouwd.
2 juli – TU Delft test waterstof als alternatief voor aardgas in living lab Installatieprofs (persbericht) (Blog)

EBN Jaarverslag 2017 Iedereen is ervan doordrongen: de mondiale CO2-uitstoot moet omlaag. EBN neemt concrete stappen om dat doel te bereiken. Vandaag nog, want het is tijd voor actie.
EBN Jaarverslag 2017 – Verbinding in de energietransitie EBN

Opinie Corporaties die nu aan de slag willen om wijken met veel sociale huur gasvrij te maken moeten we helpen, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
2 juli – Stop met navelstaren en maak ook de sociale huur gasvrij  Trouw

Op de dag dat de klimaatwet wordt gepresenteerd, op 10 juli, gaan ook de handtekeningen onder het betonakkoord. Daarmee komt het einde in zicht van een stroperig proces dat zich zes jaar lang voortsleepte.
29 juni – Eindelijk groen licht voor betonakkoord Cobouw

Gasterra: Eind juni is een uniek platform gelanceerd: Vergroenjegas.nl. Het is de eerste site waar consumenten zelf duurzaam gas kunnen kopen. Groen koken, groen douchen, groen stoken: het kan straks allemaal.
2 juli – Vergroenjegas.nl laat je groen douchen met duurzaam gas  Duurzaam Actueel

Voor Jaap Gillis begint een nieuw leven in 2019 – portret van een bouwer die tegen de verwachting in ook het afbouwen in de vingers kreeg
2 juli – INTERVIEW Gillis speelt in op trend naar duurzaam vastgoed  PropertyNL

De adviseurs van Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, geven gratis onafhankelijk en neutraal bouwadvies aan (ver)bouwers. In juli en augustus komen ze daarvoor langs in vijf Antwerpse gemeenten.
2 juli – Gratis bouwadvies voor wie duurzaam wil bouwen  Bouw & Wonen

Mobiliteit

Vliegtuigen en schepen zijn grote vervuilers, maar zij maken geen deel uit van het klimaatakkoord van Parijs. Ed Nijpels (VVD) sprak daar onlangs, bij een symposium van de bank Triodos, zijn verbazing over uit. De voormalige milieuminister speelt een centrale rol bij de lopende onderhandelingen die moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Om de vervuiling door vooral zeeschepen te illustreren zei hij: „De scheepvaart geeft evenveel uitstoot als alle auto’s van de hele wereld.”
29 juni – NRC checkt: ‘Uitstoot scheepvaart evenveel als die van alle auto’s’  Schaatskrant.nl

Zonne-energie

In Drenthe zijn volop plannen voor zonneparken, deels op landbouwgrond. En dat is een pijnpunt. “De manier waarop in de provincie Drenthe nu wordt omgegaan met het fenomeen zonneparken kan leiden tot een veldslag.” Met deze stevige woorden opent Reinder Hoekstra, directeur van Natuur en Milieufederatie Drenthe, het publiek debat ‘Zonneparken passend bij Drenthe’.
30 juni – Grootste pijnpunt zonneparken blijft landbouwgrond  Boerderij

Onlangs werd bekend dat de Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen mogelijk komen te vervallen. In combinatie met de toch al dalende prijzen voor zonnepanelen van een steeds betere kwaliteit, zorgt dit voor een veranderend ZonPv subsidielandschap.
1 juli – Veranderend subsidielandschap voor zonnepanelen  Duurzaamnieuws.nl

Landbouw

‘Landbouw heeft vrekkenreputatie’  Boerderij

Het kan niemand meer zijn ontgaan, Nederland moet aardgasvrij, en snel. Om te beginnen moeten vóór eind 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het aardgas af, de eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar.
29 juni – Hoe komen we van het gas af? Samenwerking overheid en industrie nodig voor energietransitie Omgevingsweb/Ensoc

OCI Nitrogen en Re-N Technology krijgen geen SDE+ (Stimulering Duurzame Energie)-subsidie voor de bouw van een grote biogascentrale op chemiepark Chemelot tussen Stein en Geleen.
30 juni – Geen subsidie voor biogas  NieuweOogst.nu

De bodem staat volop in de belangstelling. Het zet de boer in een centrale positie. Een bodemfonds is dé oplossing voor financiering van boereninitiatieven voor een betere bodem en lost tegelijk maatschappelijke vraagstukken op, vinden deskundigen bij LTO.
29 juni – ‘De toekomst en de euro’s zitten in de bodem’  Boerderij

Klimaatwet

Brede steun voor Klimaatwet: 95 procent CO2-reductie NRC
Klimaatwet is af: milieuclubs blij Elsevier
Klimaatwet naar de Kamer Energeia

De vraag van Monic: Bent u gisteren anders opgestaan dan anders? Trotser, optimistischer? Nederland krijgt de ‘meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld’, aldus GroenLinkser Jesse Klaver. 
29 juni – Is de Klimaatwet een rookgordijn?  Trouw

We mogen best waardering hebben voor de klimaatwet die zeven politieke partijen deze week hebben gepresenteerd. In de politieke geschiedenis is er sprake van een historische gebeurtenis. Ondanks het feit dat ze alle zeven verschillende opvattingen over het klimaatbeleid hebben, zijn ze er toch in geslaagd met een gezamenlijke wet te komen.
30 juni – Column: Klimaatwet gaat winnaars opleveren  Telegraaf.nl

Wetenschapper Christian Zuidema: ‘De energietransitie heeft enorme impact op de ruimte, dat …  Dagblad van het Noorden

DE WEEK VAN PHLIPPEN Sandra Phlippen is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en voormalig chef economie bij deze krant. Alsof de afspraken van Parijs gewoon hálen niet al een reusachti­ge taak is voor ons achterlo­pers. Over de Klimaatwet niets dan goeds, lijkt het wel. Coalitie en oppositie initieerden deze week een wet die CO2-uitstoot meer gaat terugdringen dan in welk land ook ter wereld.
30 juni – Een beetje klimaatrealisme graag!  AD.nl

Gemeenten

De NVDE is blij dat het merendeel van de honderd grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord. “Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen gemeenten zo snel mogelijk keuzes moeten maken over de opwekking van duurzame energie en over het aardgasvrij maken van wijken.
NVDE 30 juni – Gemeentes bulken van de groene ambities  AD.nl
30 juni – Kwart gemeenten noemt doelen voor energietransitie op korte termijn  Omgevingsweb
30 juni – Kwart gemeenten noemt doelen voor energietransitie op korte termijn  NVDE
2 juli – Ruimte voor klimaatbeleid in meeste Nederlandse gemeentelijke coalities FluxEnergie

De Gelderse gemeenten hebben vier keer zoveel aandacht voor klimaatbeleid als vier jaar geleden in hun coalitieakkoorden. Maar veel akkoorden blijven hangen in vaagheden. Wageningen heeft het duurzaamste akkoord, Doesburg scoort het slechtst. Nijmegen, dit jaar Green Capital in de Europese Unie, eindigt op plek 11.
2 juli – Gelderse klimaatplannen blijven vaag De Gelderlander
Onderzoek naar energie- en klimaatbeleid in de Gelderse coalitieakkoorden Arnhemse Koerier

Handboek geeft burgers en bedrijven handvatten bij energieprojecten Nijmegen Leeft

Lokaal

Het IJsselmeergebied heeft iets paradoxaals. Monument voor de maakbaarheid van het land maar ook symbool van de altijd weerbarstige werkelijkheid. Trots toppunt van de Nederlandse strijd tegen het water, al halen velen voor Almere of Lelystad de neus op. Een enorm samenhangend project, maar ook een lappendeken van 400 jaar verschillende inzichten en wisselend succes.
1 juli – ‘Het IJsselmeer is het pioniersstadium ontstegen’  NOS

Seminar ‘Waterstof is de toekomst’  hoogeveenschecourant.nl
Utrecht vraagt rijksbijdrage aardgasvrij Overvecht-Noord  Nieuws.nl
De energietransitie in De Nude  Nieuwsvallei
Rotterdam zet vol in op de energietransitie VVE-010
Commentaar: Drieste, dure claims  Leeuwarder Courant
Hoe Nijmegen aardgasvrij wil worden DuurzaamBedrijfsleven.nl

Evenementen

Friesland rijdt vanaf morgen twee weken lang fossielvrij, dus zonder een druppel benzine of diesel te gebruiken. Dat is de ambitieuze inzet van de Elfwegentocht, die morgen in Heerenveen officieel van start gaat.
Friezen rijden twee weken fossielvrij (als het ov tenminste niet staakt)  NOS

Naar de Mediamonitor energie van 27 juni – Naar de Mediamonitor energie van 5 juli


Misschien ook interessant