Mediamonitor energietransitie 5 juli

5 juli 2018

Welkom! De NVDE maakt meerdere keren per week een mediamonitor, waarin artikelen en items over de energietransitie gebundeld zijn. We maken deze mediamonitor tot begin juli, wanneer het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gereed zal zijn, zodat NVDE-leden goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop duurzame energie in de media komt.

Klimaatakkoord

Ruim 100.000 woningen moeten binnen drie jaar van het gasnet zijn losgekoppeld. Daarna moet het tempo snel omhoog naar jaarlijks 200.000 transformaties. Mét nieuwe tenders, normen, een halvering van de verhuurdersheffing, andere financieringsmogelijkheden en misschien zelfs een isolatieplicht. Dat staat in het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving dat Cobouw in handen heeft.
4 juli –Klimaatakkoord uitgelekt: dit staat de bouw te wachten  Cobouw

Maanden van onderhandelen over het Klimaatakkoord hebben op verschillende gebieden weinig opgeleverd. Opvallend is dat net als bij de industrie ook de plannen voor verkeer en vervoer nog weinig concreet worden. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift pijnlijke maatregelen voor zich uit.
5 juli – Klimaatakkoord naar minister, plannen industrie en verkeer vallen tegen NPO1

De onderhandelingen om de uitstoot van CO2 in 2030 te halveren hebben in sommige sectoren weinig concreets opgeleverd. Drie maanden hebben industrie, belangengroepen en overheid onderhandeld over een nieuw Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot de komende twaalf jaar in Nederland halveren. De presentatie volgende week aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dreigt echter op een teleurstelling uit te draaien. Aanvankelijk werd een concreet akkoord op hoofdlijnen verwacht. Maar de uitkomst bestaat voor een groot deel uit voorstellen en scenario’s. Sommige betrokkenen vragen zich zelfs af of een Klimaatakkoord aan het eind van dit jaar nog reëel is.
4 juli – Klimaatakkoord lijkt nog ver weg NRC

Maanden van onderhandelen over het Klimaatakkoord hebben op verschillende gebieden weinig opgeleverd. Opvallend is dat net als bij de industrie ook de plannen voor verkeer en vervoer nog weinig concreet worden. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift pijnlijke maatregelen voor zich uit. Afgelopen tijd is door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op verschillende deelgebieden (‘tafels’) onderhandeld en komende dinsdag worden de resultaten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De NOS heeft de hoofdlijnen van het akkoord ingezien.
5 juli – Klimaatakkoord naar minister, plannen industrie en verkeer vallen tegen NOS

De landbouw moet in 2030 een reductie van 3,5 megaton co2 hebben gerealiseerd ten opzichte van 1990 realiseren. Een grote reductie van de veestapel is daarvoor niet nodig.
5 juli – Landbouw voorlopig ontzien in klimaatakkoord Nieuwe Oogst

Volgende week op 10 juli zal het Klimaatakkoord worden gepresenteerd. Volgens goed Hollands gebruik is er al veel gelekt. Daarom geeft Bob Stolker van Corporatiekracht vooruitlopend op de presentatie een eerste oordeel over de tot nu toe bekende afspraken in het akkoord. 
3 juli – Wat gaat het Klimaatakkoord betekenen voor de woningmarkt? Vastgoedjournaal

4 juli – Doorrekening klimaatakkoord loopt vertraging op  Het Financieele Dagblad

Column Het is hoog tijd om de btw te herzien. Ten eerste omdat het een vlaktaks is waardoor arm en rijk hetzelfde tarief betalen. Ten tweede omdat het tijd wordt de btw in te zetten om de doelen van Parijs en van het onlangs gesloten klimaatakkoord te bereiken.
Met een groene btw sla je twee vliegen in één belastingklap Trouw

Duurzame opwek

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) is van plan om geluidseisen te gaan stellen aan warmtepompen. Deze eisen moeten onderdeel worden van het Bouwbesluit. Op dit moment zijn er geen regels gesteld aan het geluid dat een warmtepomp mag produceren.
4 juli – Regels tegen lawaaiige warmtepompen in de maak Energeia

Het tweede kwartaal van dit jaar was een goed kwartaal voor de productie van zonnestroom. Windenergie werd minder geproduceerd in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord met actuele gegevens over productie van duurzame energie.
Goed kwartaal voor zonne-energie, wind doet het minder Duurzaamnieuws.nl
SER-Borgingscommissie Energieakkoord: goed kwartaal voor zonne-energie Solar Magazine

 

Klimaatwet

Vraag van Monic – Is de Klimaatwet een rookgordijn, vroeg chef opinie Monic Slingerland afgelopen zaterdag. Die vraag lokt sceptische reacties uit. Erg enthousiast zijn lezers niet.
4 juli – Moeder Natuur laat zich niet bedwingen door Klimaatwet  Trouw

In het Pleidooi 2050 roept de Vereniging Deltametropool namens de Nederlandse ontwerpwereld op tot een Nationaal Programma voor de energietransitie. Leidend hierbij is dat de energietransitie volgens de auteurs een grote ruimtelijke impact heeft, waardoor ruimtelijke ordening een integraal onderdeel van de klimaatafspraken moet worden. Paul Gerritsen, agent Vereniging Deltametropool,verwoordt het kort maar krachtig: ‘Energie is ruimte!’
4 juli – ‘Ruimtelijke ordening integraal onderdeel van Klimaatakkoord’

Vorige week werd de eerste Klimaatwet officieel gepresenteerd. Hierin staat dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2050 met 95% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Dan is Nederland dus zo goed als klimaatneutraal. Ook staat in de wet dat we tegen die tijd alle energie duurzame opwerkken. Eindelijk een stap in de goede richting! Want al in 1991 werd in de film Climate of Concern duidelijk dat onze energievretende manier van leven onontkoombare gevolgen heeft voor het klimaat.  Door de toenemende consumptie van fossiele brandstoffen stijgt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en die zorgt weer voor opwarming van de aarde. Dit betekent: smeltend ijs, een stijgende zeespiegel, gebieden die verdrogen, onbewoonbare gebieden met uiteindelijk enorme verstrekkende gevolgen voor mens, dier en milieu. Best een ongemakkelijke waarheid.
Een ongemakkelijke waarheid Social Enterprise NL

Gemeenten

Afgelopen weekend verscheen een opmerkelijk onderzoek over de klimaatambities van Nederlandse gemeenten. Die zouden fors zijn, maar zeer divers, en in veel gevallen nog niet concreet.
NVDE 4 juli – Opinie Zijn gemeenten niet concreet over de energietransitie?  Gemeente.nu

Een kwart van de 100 grootste gemeenten noemt concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende 4 jaar in hun nieuwe coalitieakkoord. 35 andere gemeenten willen deze doelen in de komende 4 jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Goerree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
NVDE 4 juli – Kwart gemeenten neemt kortetermijndoelen energietransitie op in coalitieakkoord  Groene Courant

De positie van energiebedrijven op de markt voor energieverbruiksmanagers en energiebeheersystemen groeit, blijkt uit Marktbarometer slimme meters 2017 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tegelijkertijd daalt de bekendheid van dergelijke systemen bij consumenten.
NVDE Energiebedrijven trekken markt slimmemetertoepassingen naar zich toe  Nieuwsbureau Energeia

Het offshore windpark European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), te vinden voor de Schotse kust, levert sinds kort zijn eerste groene stroom. Op zondag ging de eerste van in totaal elf windturbines voor het eerst live. Amerikaanse president Donald Trump verzette zich enkele jaren geleden (nog voor zijn inauguratie) fel tegen het windpark.
Het windpark dat Trump niet wilde, levert eerste stroom  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Duizend woningen in de wijken Paddepoel en Selwerd moeten voor 2022 aardgasvrij zijn. Dat is althans het streven van het stadsbestuur.
4 juli – Duizend woningen stad voor 2022 van het gas af NU.nl

Wageningen is nummer 1 in de lijst van 48 geanalyseerde Gelderse coalitieakkoorden als het om klimaat- en energiebeleid gaat, meldt de gemeente zelf. Rheden en Zutphen hebben een gedeelde tweede plaats in de beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. ,,Wageningen is de gemeente die de klimaatdoelen concreet heeft vastgelegd en een stevig totaalplan neerzet. Een mooi voorbeeld van een goede aanpak”, aldus voorzitter van het Gelders Energieakkoord Asje Van Dijk.
Wagenings coalitieakkoord beste in klimaat- en energiebeleid Hoogenlaag

Het merendeel van de honderd grootste gemeenten in Nederland noemt klimaatbeleid in hun coalitieakkoord. Echter, twee derde van de gemeenten heeft nog geen financieel plan voor de duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen in het coalitieakkoord.
Veel gemeenten missen financieel plan voor duurzaamheidsdoelstellingen  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Wageningen is nummer 1 in de lijst van 48 geanalyseerde Gelderse coalitieakkoorden als het om klimaat- en energiebeleid gaat, meldt de gemeente zelf. Rheden en Zutphen hebben een gedeelde tweede plaats in de beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. ,,Wageningen is de gemeente die de klimaatdoelen concreet heeft vastgelegd en een stevig totaalplan neerzet. Een mooi voorbeeld van een goede aanpak”, aldus voorzitter van het Gelders Energieakkoord Asje Van Dijk.
Wagenings coalitieakkoord beste in klimaat- en energiebeleid Hoogenlaag

 

Mobiliteit

MRA-elektrisch: woensdag 4 juli werd de eerste intelligente laadpaal binnen de provincie officieel in gebruik genomen. Intelligente laadpalen koppelen vraag en aanbod van elektriciteit aan elkaar. Ook kan door de innovatieve software de e-rijder straks zelf kiezen op welk moment van de dag geladen wordt, op basis van het aanbod aan duurzame energie. De gemeente Amstelveen heeft de primeur met de allereerste duurzame laadpaal van deze nieuwe generatie.
5 juli – MRA-elektrisch gaat voor intelligente laadpalen Duurzaam Actueel

Vorig jaar zijn in Nederland 1,4 procent meer goederen vervoerd. Voor alle transportvormen nam het goederenvervoer toe, behalve voor het spoortransport, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.
4 juli – Nederlandse goederentreinen hebben last van Duitse energietransitie NU.nl

De HTM wil in het kader van duurzaamheid in de toekomst alleen nog maar zero emissie bussen laten rijden. Het vervoerbedrijf heeft daarom vijf elektrische bussen besteld bij VDL Bus & Coach. Eventueel komen er in een later stadium nog drie bussen bij. e elektrische bussen maken gebruik van een speciaal laadsysteem waardoor de batterij gedurende de dag en in de nacht geladen wordt. Hierdoor kunnen de bussen de hele dag rijden.
3 Energietransitie mobiliteit Investeringsprogramma

Volvo Buses mag 30 elektrische bussen leveren aan de Zweedse stad Göteborg. Nooit eerder werd er in Zweden zo’n grote order voor elektrische bussen geplaatst. Ook voor Volvo is het de grootste order voor volledig elektrische bussen die het tot nu toe ontvangen heeft.
Volvo ontvangt megaorder voor 30 elektrische bussen  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Ford heeft acht jaar eerder dan gepland de doelstelling met betrekking tot uitstootreductie bij productie gehaald. Dat maakt het bedrijf in zijn 19de jaarlijkse duurzaamheidsrapport bekend.In 2010 maakte de Environmental Quality Office van Ford de doelstelling bekend dat in 2025 de kooldioxide-uitstoot bij de productieactiviteiten wereldwijd per geproduceerde auto met 30 procent moest zijn verlaagd.Deze doelstelling is tweemaal sneller dan verwacht waargemaakt. De resultaten zijn opzienbarend: een verlaging van de CO2-uitstoot in de productie wereldwijd met meer dan 3,4 ton van 2010 tot 2017.
Ford realiseert doelstelling uitstootreductie  Autozine

De Johan Cruijff ArenA heeft een energieopslagsysteem in gebruik genomen op basis van tweedehands en nieuwe batterijen uit elektrische auto’s. Batterijen zijn voor auto’s niet meer interessant als het piekvermogen te laag is om lekker te kunnen optrekken. Voor het stadion zijn ze dan echter nog prima.
Johan Cruijff ArenA in slaat stroom op in afgekeurde auto-batterijen EngineersOnline

 

Projecten

75 aanvragen voor een proeftuin aardgasvrije wijken in 2018  Rijksoverheid.nl

Ook Inventum komt met een slimme opvolger van haar elektrische tapwaterboilers. De Ecolectric wordt de opvolger van de koperen EDR boiler van de fabrikant uit Houten. Vorig jaar presenteerde Itho Daalderop ook al haar nieuwe generatie elektrische boilers. De nieuwe boilers zijn zelflerend, en kunnen worden ingezet als buffer voor overtollige duurzaam opgewekte wind- of zonne-energie.
5 juli – Nog meer slimme boilers  Installatie.nl

Tien basisscholen kunnen deelnemen aan een proefproject voor het “aardgasvrij en fris maken” van hun gebouwen. Vanuit het gemeentefonds wordt hiervoor €5 mln beschikbaar gesteld. Doel is de ontwikkeling van nieuwe, herhaalbare verduurzamingsconcepten.
Miljoenen subsidie voor pilot met tien ‘aardgasvrije’ basisscholen Energeia

In Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven is de eerste wijk in Nederland die op grootschalige wijze milieuvriendelijke warmte én koude inzet. Daarvoor wordt koudeopslag in de bodem gecombineerd met oppervlaktewater uit het IJ. Lees hier hoe het idee ontstond en hoe ze het voor elkaar kregen.
Houthaven Amsterdam eerste wijk met milieuvriendelijke warmte en kou  Stadszaken.nl

Lokaal

Rendo: in 2030 alleen nog groen gas in netwerk   Dagblad van het Noorden
Rendo wil in 2030 100% duurzame gassen – Regionieuws Hoogeveen (persbericht) (Blog)
Netbeheerder RENDO wil Noord-Overijssel binnen 12 jaar op groengas hebben – RTV Oost
Rendo wil stoppen met fossiel gas – Meppeler Courant
Stad en provincie Groningen voorop met introductie waterstof  Groninger Internet Courant
Groningen gelooft heilig in toekomst waterstof  Dagblad van het Noorden
Eensgezind over noodzaak duurzaamheid en sterk centrum Bodegraven Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (persbericht)
Tuinders Asten-Someren starten energiecoöperatie NieuweOogst.nu
Renovatiepakketten voor oude huizen Overijssel deWoonwijk
Groningen sluit zich aan bij waterstofcoalitie  Natuur en Milieufederaties
Woningcorporaties en gemeente Eindhoven gaan voor duurzame proefprojecten   Eindhovens Dagblad
Gemeenteraden steunen samenwerkende windparken  Nederweert24 (Blog)
Warmtenetwerk Hardenberg weer een stap dichterbij  Gemeente Hardenberg
Groningen hoopt op geld voor duizend aardgasvrije woningen in 2022  RTV Noord
Duits plan voor ombouw zoutcavernes tot mega-batterij wekt brede Twentse interesse RTV Oost
CU Overijssel wil ‘serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel’  De Brug
Natuurliefhebbers vrezen voor vogelstand Lippe Gabriëlsplas Sa! 24 | Kijkt anders

 

Naar de Mediamonitor energie van 2 juli – Naar de Mediamonitor energie van 10 juli


Misschien ook interessant