Mediamonitor energietransitie 15 juni

14 juni 2018

Minister Wiebes stuurde 12 juni brief over voortgang Klimaatakkoord
13 juni – Klimaatakkoord op hoofdlijnen half juli verwacht  Nieuwsbureau Energeia

Overheid, bedrijfsleven en belangengroepen praten al weken over klimaatbeleid tot 2030. Wordt het een akkoord of discussiestuk?
13 juni – Onderhandelingen over klimaatakkoord verlopen stroef: niemand wil als eerste springen  NRC

Over een kleine maand moet er een klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn dat ervoor zorgt dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990.
14 juni – Zware onderhandelingen verwacht in laatste fase klimaatakkoord NOS

De EU-lidstaten en de Europese Commissie willen dat in 2030 32 procent van alle opgewekte energie duurzaam is. Ze willen dat het voor huishoudens en bedrijven makkelijker wordt energie op te wekken.
14 juni – EU-landen verhogen duurzame energiedoelen voor 2030  NU.nl
EU verhoogt doel voor gebruik duurzame energie  Het Financieele Dagblad
14 juni – Europese afspraak: 32% hernieuwbare energie in 2030 Nieuwsbureau Energeia
EU takes baby steps towards sustainable energy, leaving behind Paris Agreement  Climate Action Network Europe
European Commission: Europe leads the global clean energy transition  Bonn Sustainability Portal

De hoeveelheid gesmolten ijs op Antarctica is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Een forse zeespiegelstijging.
13 juni – Het smelten van Antarctica is niet meer te stoppen  Trouw
13 juni – Stand.nl: De gevolgen van de opwarming van de aarde worden nog steeds onderschat  NPO Radio 1
14 juni – Uitgelekt VN-rapport: ‘opwarming aarde nadert limiet’ NOS
14 juni – VN schetst onheilspellend toekomstbeeld in uitgelekt rapport – AD.nl
14 juni – Uitgelekt VN-rapport: “Opwarming aarde nadert kritiek punt” – Welingelichte Kringen

Om de duurzaamheidsafspraken uit het Parijs-klimaatakkoord te realiseren, is een overkoepelend masterplan vereist. De huidige opzet met sectortafels van het kabinet is te fragmentarisch en kan leiden tot kapitaalvernietiging.
13 juni – ‘Geen sectortafels maar overkoepelend masterplan’  Vastgoedmarkt

De Nederlandse gas- en elektriciteitsrekeningen met variabele tarieven gaan vanaf juli omhoog. Hierdoor zijn huishoudens met dergelijke energiecontracten tot 64 euro per jaar meer kwijt, berekende vergelijkingssite Pricewise.
15 juni – Variabele energieprijzen stijgen weer in juli Nu.nl

 Verzekeraars hebben een speciale rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en de oplopende zorgkosten. Dat hield Ruud Koornstra, de Nationale Energie Commissaris het publiek gisteren voor tijdens am:innosurance. Volgens Koornstra moeten de maatschappijen de problemen vanuit een andere invalshoek benaderen en er vervolgens polissen bij bedenken.
13 juni – Energiecommissaris Koornstra: ‘Verzekeren is ergens iets aan doen’ Assurantie Magazine

TenneT en Vattenfall, twee vooraanstaande Europese spelers binnen de energiesector, gaan de haalbaarheid onderzoeken van een mogelijke verbinding tussen de elektriciteitsinfrastructuur van een Nederlands en een Brits offshore-windpark.
13 juni – Energiepartners onderzoeken mogelijkheden ‘WindConnector’ tussen Nederland en Groot-Brittannië  Installatieprofs (persbericht) (Blog)
13 juni – Via offshore windparken worden Brits en Nederlands hoogspanningsnet verbonden  Cobouw

Notitie CCS: aanbevelingen succesvolle en kosteneffectieve implementatie CCS in Nederland
13 juni – Gevaren grootschalige CO2 opslag in bodem van Noordzee  Greenpeace Nederland

Besluit van 31 mei 2018, houdende wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met het vergroten van het inzicht van de eindafnemer in zijn energieverbruik
14 juni – Inwerkingtreding Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet  SC Online

Groen consumeren lijkt vooral iets van de bevoorrechte klasse, die zich biologisch vlees en fairtrade katoen kan veroorloven. Wie een uitkering heeft of schulden, kan zich die luxe niet permitteren. Toch? OneWorld sprak mensen die het tegendeel bewijzen.
12 juni – Moet duurzaam duur zijn?  Oneworld

Er zijn meer goed opgeleide werknemers nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Dat staat in het evaluatierapport ‘Terugkijken en vooruitkijken op de HCA Topsector Energie’. Het rapport van de KWINK groep en Panteia verscheen dinsdag 12 juni.
13 juni – Human capital agenda op koers  Topsector Energie

De Rotterdamse waterbouwer Van Oord gaat bij de aanleg van een aantal windmolenparken voor de Nederlandse kust – letterlijk – in zee met een Israëlisch bedrijf. Met hun samenwerking willen ze het verschraalde ecosysteem in de Noordzee een flinke oppepper geven.
15 juni – Speciale betonblokken voor nieuw leven in zee AD.nl

Om je slimme ideeën over energie en duurzaamheid te realiseren moet je eerst investeren. Daarvoor kun je aankloppen bij financiers die zich specifiek richten op de energie-transitie en duurzaamheid. Sproutexpert Bert Wams zet je op het goede spoor.
Financiering ophalen voor nieuwe energie, zo doe je dat Sprout

Zonnepaneelverhuurder Solease biedt hiervoor een oplossing, én haalde daarvoor vandaag in 30 minuten één miljoen euro op met een crowdfundingproject op platform DuurzaamInvesteren.nl. Dat bedrag wordt gebruikt om ruim 200 woningen van zonne-energie te voorzien.
Energietransitie helemaal niet moeilijk te financieren Duurzaam Beleggen

Gerard Martinus over het koppelen van de energietransitie aan duurzame werkgelegenheid in de bouwsector
14 juni – Stem uitvoering Klimaatakkoord af op conjunctuurgolven EnergiePodium

Heineken verduurzaamt zijn productieproces door fossiel aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biogas. Het bedrijf werkt daarvoor samen met waterschap Aa en Maas
14 juni – Heineken vervangt aardgas voor biogas van waterschap  VEMW

Gebouwde Omgeving

Vanaf 1 juli 2018 vervalt de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Betekent dat in de praktijk eigenlijk een aardgasverbod voor nieuwe gebouwen? Of zijn er toch uitzonderingen mogelijk?
14 juni – Is vervallen aansluitplicht ook aardgasverbod voor nieuwbouw? Gawalo

Nederland moet zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af, schrijft Léonie Sazias, Kamerlid voor 50Plus. In het belang van het klimaat en de veiligheid van de Groningers. Maar dat kost angstaanjagend veel. Wie compenseert de burger?
15 juni – Het kost miljarden om van het gas af te gaan; verdeel die kosten eerlijk  Trouw

Het Rijksvastgoedbedrijf -verantwoordelijk voor 400.000 hectare rijksgrond- wil via tenders proactief geschikte gronden uitgeven voor duurzame energieprojecten. Dit nieuwe initiatief werd woensdag op de WindDays 2018 in Rotterdam gepresenteerd.|
14 juni – Rijksvastgoedbedrijf wil rijksgrond via tenders beschikbaar stellen voor duurzame energie Nieuwsbureau Energeia

Een whitepaper van Unica Energy Solutions gaat in op het benutten van restwarmte uit datacenters. Met de groei van datacenters in Nederland zijn met restwarmte 2 miljoen bestaande woningen te verwarmen in 2030.
14 juni – ‘Restwarmte datacenters kan 2 miljoen bestaande woningen verwarmen’ Duurzaamgebouwd.nl

Pleidooi tegen betere isolatie van corporatiewoningen slaat de plank mis Het Financieele Dagblad

Het kabinet dwingt huiseigenaren te stoppen met het gebruik van aardgas. Dit kost een huishouden gemiddeld 20.000 euro aan verbouwingskosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot in opdracht van de Vereniging Eigen Huis.
13 juni – Gasloos? Huiseigenaar krijgt er ‘buikpijn’ van  Elsevier Weekblad

Op woensdag 6 juni organiseerde Fakton in samenwerking met PROVADA ‘Het G5 Debat’ in de Amsterdamse RAIHet debat stond in het teken van de nieuwe coalitieakkoorden (Rotterdam in concept). Wij vergeleken de vijf documenten op het gebied van impact, slagingskans, duurzaamheid en financiën. Voor Fakton relevante onderwerpen om de veerkracht van een stad te kunnen meten.
14 juni – Het G5 Debat over veerkrachtige verstedelijking Binnenlandsbestuur

De komende jaren zet de trek naar de stad door. Tegelijkertijd zitten we middenin een energie- en mobiliteitstransitie. “Deze trends moeten we aangrijpen om de kwaliteit van de stad te verbeteren, want woongenot is het belangrijkst”, stelt Niels Geenhuizen, programma manager duurzaamheid bij Arcadis
14 juni –‘In de stad van de toekomst is woongenot het belangrijkst’  DuurzaamBedrijfsleven.nl
Het is als verhuurder tot 1 juli 2018 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Het financiële voordeel heeft onder andere betrekking op het transformeren van vastgoed naar een woonfunctie en renovatie.
Deadline nadert voor Regeling Vermindering VerhuurdersheffingDuurzaamgebouwd.nl

BpfBouw heeft eind 2017 zo’n 17 procent van het totale vermogen van 57,3 miljard duurzaam belegd. De pensioenbelegger wil meer zorgvastgoed, extra huurwoningen in het middensegment en een fors lagere CO2-uitstoot van de bedrijven in de aandelenportefeuille.
13 juni – BpfBouw vergroot belang in duurzaam vastgoedVastgoedmarkt

Een door CFP Green Buildings ontwikkelde tool die naast eigen medewerkers vooral taxateurs moet ondersteunen bij het betrekken van duurzaamheid bij waarderingen.
14 juni – Vastgoedtaxateurs bewuster van duurzaamheid door E-learningtool Duurzaamgebouwd.nl

Niemand had er in de planning rekening mee gehouden, maar vijf jaar na de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte bepaalt de offshore windindustrie het beeld op het jongste deel van de Rotterdamse haven. Van de geplande vestiging van innovatieve chemiebedrijven is echter nog niets terechtgekomen.
13 juni – Tweede Maasvlakte is jarig: veel windenergie, amper duurzame chemie Nieuwsbureau Energeia

Terwijl alle ogen op dit moment gericht zijn op nieuwbouwwoningen die van het gas af moeten, staat de bestaande bouw de komende jaren helemaal voor een enorme opgave. Vooral voor monumenten is het een hele kluif om te verduurzamen.
13 juni – ‘Erfgoedsector steekt nog te vaak hun kop in het zand, ook monumenten moeten verduurzamen’  Cobouw

De omgevingsvisie blijkt een kerndocument voor de nieuwe manier van werken bij de overheid. De experimenten met dit nieuwe instrument voor het omgevingsbeleid leggen ragfijn de kansen en uitdagingen bloot. Misschien wel de allerbelangrijkste lessen tot dusver: het is niet een kunstje wat je even leert en de sectorale reflex los je niet op met een organisatieverandering.
14 juni – ‘Frame Omgevingswet niet als grote cultuuromslag’ Stadszaken.nl

Sinds het kabinet heeft besloten de gaskraan definitief dicht te draaien, lijkt de geestdrift het te winnen van de ratio bij de energietransitie. Het plan van corporatiekoepel Aedes om €108 mrd te steken in de duurzame renovatie van 2,1 miljoen huurhuizen, schiet bijvoorbeeld zijn doel voorbij. Het is te duur, in vele opzichten onwenselijk en misschien wel overbodig
14 juni – Geestdrift wint het van de ratio bij klimaatplannen woningcorporaties Stadszaken (Het Financieele Dagblad)

Mobiliteit

Afgelopen week werd in Bunnik de eerste Mobiliteitstafel georganiseerd. Aan tafel zaten vele partijen aan tafel om ideeën te delen over hoe een nationaal Klimaatakkoord te bereiken. Doel is om deze zomer tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringt in 2030, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord.
13 juni – Mobiliteitstafel: op weg naar 49 procent minder CO2-uitstoot  TTM.nl

Chargetrip op. Pieter: “Onze intuïtieve routeplanning maakt elektrisch rijden over lange afstanden makkelijker en leuker voor consumenten. Voor bedrijven biedt Chargetrip interessante kansen om te elektrificeren en kostenefficiënter te werken.”
13 juni – Chargetrip: routeplanner voor elektrisch rijden maakt einde aan puzzelrit  Emerce

Geliefd, gehekeld, gekuifd, getransformeerd. Jan Willem van de Groep. Jarenlang schopte hij tegen schenen in de bouw. Tegenwoordig probeert hij als innovatieve ondernemer zelf het goede voorbeeld te geven.
Jan Willem van de Groep: “De industrie accepteert me nu beter”  Cobouw

Onafhankelijk beleggingsfonds SET Ventures en energiebedrijf Eneco Group hebben samen € 11 mln geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijf GreenFlux Assets BV. GreenFlux houdt zich bezig met elektrisch rijden en slim laden.
SET Ventures en Eneco Group investeren € 11 mln in slim elektrisch laden  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Havenbedrijf Rotterdam en Titan LNG hebben de locatie tijdelijk ingericht om LNG aangedreven zeeschepen te laten bunkeren zolang er nog onvoldoende LNG bunkerschepen zijn. Deze bunkerlocatie zal voor marktpartijen beschikbaar blijven totdat RST start met de bouw van de uitbreiding naar de City Terminal. Het Havenbedrijf werkt hard aan de energietransitie in de Rotterdamse haven en stimuleert de overgang van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart.
Nor Lines nieuwe klant voor Titan LNG  Dagblad010 (persbericht)

Brussel bant palmolie langzaam maar zeker uit de Europese autotanks. Waar ging het mis met dit … Volkskrant

Landbouw

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor het Klimaatakkoord. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat er stappen worden gemaakt om de CO2-uitstoot in ons land drastisch te verlagen. In Nederland komt ongeveer 10% van deze uitstoot uit de veehouderij.
13 juni – Minder is meer! Greenpeace Nederland

Als we meer ruimte voor natuurwaarden willen is het onterecht om daar alleen boeren op aan te spreken, schrijven landbouwbestuurder en van Natuurmonumenten samen.
14 juni – Natuurbehoud is een dienst, betaal boeren daarvoor NRC

De verschillen tussen Sinterklaas en onze nationale energie-commissaris zijn, dat ze beiden niet bestaan en dat Sinterklaas op 6 december weer het land uit is en dat de energie-commissaris blijft. Ruud Koornstra tijdens het Jaarevent van Greenport West Holland.
We kunnen wereldkampioen energietransitie worden  De Bloemenkrant

Lokaal

Opening rijdende winkel duurzaam wonen in Pekela  Ter Apeler Courant
Nieuwe Coalitie kruipt weg voor moeilijke vragen  De Brug
Energieontbijt op 11 juli voor bedrijven in Korendijk: ‘Energie besparen en opwekken’  Hoeksch Nieuws – Het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard (persbericht) (Blog)
Losser is voor 2030 gedeeltelijk aardgasvrij NieuwsOverijssel.nl (persbericht)

Evenementen

Evenement 14 juni: Hoe halveren we in twaalf jaar tijd onze jaarlijkse CO2-uitstoot? Deze zomer moet het kabinet daar een antwoord op hebben. Sinds april 2018 onderhandelen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord.
Triodos x PDZ #1 : Klimaatakkoord – nu of nooit! – Pakhuis de Zwijger

Extra verenigingscongres 6 juli  Aedes.nl

Evenement: Landelijk Congres Openbare Ruimte, LCOR 2018: Gezonde stad begint bij de openbare ruimte – 21 juni Breda
‘Herstedelijking biedt kansen voor vergroening’  Stadszaken.nl

Evenement: De jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact wordt dit jaar op 18 juni georganiseerd door het landsdeel Noord (provincies Drenthe, Groningen en Friesland) en vindt plaats op het TT Circuit in Assen.
Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2018  Nationale Onderwijsgids

Naar de Mediamonitor energie van 13 juni Naar de Mediamonitor energie van 18 juni


Misschien ook interessant