Klimaatakkoord het land in

14 juni 2018

Aan de tafels van het Klimaatakkoord wordt met vele vertegenwoordigers gesproken om medio juli tot een klimaatakkoord op hoofdlijnen te komen. Om de burger de kans te geven om vragen te stellen of informatie en ideeën aan te dragen gaat het “klimaatakkoord het land in”.

Gisteravond, 13 juni, was er een goed bezochte bijeenkomst in Utrecht met ‘professionals’ (de helft van de mensen) en betrokken en geïnteresseerde burgers. Op het podium stonden Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, Diederik Samsom, voorzitter van de tafel Gebouwde Omgeving en Pim van den Burg, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Na een korte algemene inleiding was het voor de zaal mogelijk om te reageren op het klimaatakkoord, suggesties te doen of vragen te stellen. Vragen gingen veelal over technieken waarvan het de vraag was of die niet vergeten waren. En ook de vraag of door de dalende kosten sommige technieken nog wel nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie.  De antwoorden waren helder: geen enkele techniek kan worden uitgesloten en we nemen alle technieken mee die zich bewezen hebben. Technieken die nog in een pilotstadium zitten of nog geen significante hoeveelheden energie opleveren, zullen worden getest en onderzocht met innovatiebudgetten.

Voor zonne-energie zal de zogenaamde zonneladder worden toegepast. Dit is de volgorde van welke ruimte we het liefst ruimte beschikbaar stellen voor zonne-energie-installaties. Eerst leggen we de daken vol, dan verweesde grond en ruimte langs snelwegen en bedrijfsterreinen. Liever geen zonnepanelen op landbouwgrond en natuurgebieden.

Uit de zaal kwamen ook zorgen over of er genoeg aandacht is voor de uitvoering van alle maatregelen, of er voldoende ‘handjes’ zijn en of er oog voor is dat goede leerkrachten en technische opleidingen cruciaal zijn. Het antwoord hierop is helder: “Ja, er is aan de tafels het besef dat dit van groot belang is voor de uitvoering van de doelstelling”. Samsom voegde eraan toe dat de bouw moet professionaliseren, efficiënter moet werken en versnellen.

Tijdens de avond waren er opmerkingen over uiteenlopende onderwerpen: “Is er aandacht voor de sociale aspecten van de transitie naar duurzame energie? De grondstoffen uit armere landen en landen die zelf de transitie naar duurzame energie niet voor elkaar krijgen?” Er kwam ook een opmerking dat we met zijn allen de laatste jaren steeds groter gaan wonen (50m2tot 65 m2per persoon). Moeten we dat niet aanpakken?

Afwisselend werden zorgen geuit dat het ‘te snel zou gaan’ en ‘niet snel genoeg gaat’ op deze manier. “Kunnen we de mensen niet allemaal een persoonlijk CO2budget geven; op is op?” en “moeten we wel wachten op draagvlak vanuit de samenleving? Dan blijft Nederland polderen en onderaan bungelen op de lijstjes van duurzame energie. Moeten sommige maatregelen niet gewoon worden opgelegd om de doelen te bereiken?”

“We stoten grofweg 200 Mton CO2uit, dit energieakkoord gaat over een reductie van 50 Mton. Hoe zit dat met die andere CO2uitstoot? Geloven we dat de geraamde CO2-reductie er zal komen met de maatregelen uit het huidige Energieakkoord?” Uit het antwoord van Samsom blijkt dat ook daar nog geen zekerheid is en dat er hard aan gewerkt wordt om dat wel voor elkaar te krijgen.

Er waren meer vragen dan op de avond beantwoord konden worden, maar via de website kunnen er nog steeds opmerkingen gemaakt worden. Iedereen krijgt antwoord, beloofde Ed Nijpels!

Een uitgebreid verslag van de avond zal worden gepubliceerd op de website www.klimaatakkoord.nl.

Minister Wiebes publiceerde op 13 juni een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord.


Misschien ook interessant