Mediamonitor energietransitie 13 juni

13 juni 2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord.

Bij de organisatie van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord komen veel vragen binnen, onder andere over de rol van kernenergie in de onderhandelingen. In onze rubriek Veelgestelde vragen beantwoorden wij ze. Zoals ook over andere relevante onderwerpen binnen het Klimaatakkoord beantwoorden wij hier aanvullende vragen over kernenergie en de energietransitie in een uitgebreider artikel.
12 juni – Kernenergie nu geen optie in Klimaatakkoord Klimaatakkoord.nl

Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten
Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten  RVO.nl

NVDE _ stagiair online communicatie duurzame energie – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) – Utrecht Binnenstad
stagiair online communicatie duurzame energie – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Jobs in de Media

De aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens daalde in 2017 met bijna 7 procent naar 50 miljoen ton. De kolenoverslag nam voor het derde jaar op rij af. Rusland was in 2017 het belangrijkste herkomstland van de ingevoerde kolen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Australische kolen, de graadmeter voor deze sector, was in zes jaar niet zo duur. Een hittegolf in China zorgt voor extra behoefte aan energie. Maar ook elders in Azië steeg de vraag, terwijl de aanvoer van kolen in Nederlandse havens in 2017 met bijna 7% daalde, zo meldt het CBS woensdag, het derde krimpjaar op rij. Vanaf de bodem in 2016 hebben leveranciers op een ton kolen inmiddels 130% verdiend, aldus ING Research.
13 juni – Daling kolenoverslag in Nederlandse zeehavens zet door CBS
13 juni – Prijs van ‘smerige’ steenkool piekt  Telegraaf.nl
nieuwe stresstest die duidelijk moet maken hoe gevoelig de Nederlandse financiële sector is voor de transitie van fossiele naar duurzame energie.
‘Klimaat’ wint het van ‘Trump’ tijdens toelichting op de cijfers  Het Financieele Dagblad

Energie-Nederland, Engie, Fortum, Statkraft en Verbund hebben een coalitie gevormd met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van flexibiliteitsdiensten en het creëren van een efficiënte en effectieve opslag van energie. In een gezamenlijke verklaring roepen zij beleidsmakers op om voldoende aandacht te hebben voor de eigenaren van storage zodanig dat zij samen met energiebedrijven en energieverenigingen in staat zijn om een duurzame en flexibele markt te ontwikkelen in dienst van de eindgebruiker.
Geef ruimte aan storage in het belang van een duurzame en flexibele energiemarkt  Energie-nederland

Afscheidsbrief Tweede Kamer Liesbeth van Tongeren: Met een enorm gevoel van voorrecht, maar ook met weemoed, vertrek ik vandaag uit de Tweede Kamer. In mijn leven heb ik steeds geprobeerd om iets te betekenen voor mensen in de knel, voor mensen met ideeën, met problemen en met oplossingen om Nederland mooier, groener en rechtvaardiger te maken. Acht jaar lang heb ik dat hier mogen doen.
8 juni – Afscheidsbrief Tweede Kamer Liesbeth van Tongeren

Regionale partners kunnen tot 1 september voorstellen aanmelden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen bij het versterken van de regio’s en nodigt regio’s in heel Nederland van harte uit om met voorstellen te komen.
Kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor Regio Deals RVO

Het uit de lucht halen van CO2 zal een belangrijke rol moeten spelen bij het realiseren van de klimaatdoelstelling van Parijs. Dat gebeurt nu niet, terwijl het realiseren van dergelijke negatieve emissies een substantiële bijdrage kan leveren aan de benodigde reductie in 2030, naast alle noodzakelijke maatregelen om de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Dat schrijven Bert Metz, Leo Meyer, Sible Schöne en Wim Turkenburg 1 mei  in een brief aan minister Wiebes. Er is ook een programma van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie nodig om beter inzicht te krijgen in methoden en technieken om tot negatieve emissie van broeikasgassen te komen en op de kansen hierbij voor Nederland.
1 mei – CO2 uit de lucht halen: nodig voor de Parijs doelstellingen en realistisch op korte termijn

Elke gemeente bestaat uit wijken en buurten. Een goede indeling daarvan draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen. De jonge gemeente Meierijstad bracht recent de indeling in wijken en buurten op orde en plukt daarvan nu de vruchten.
Accurate wijk- en buurtindeling levert nuttige cijfers  Centraal Bureau voor de Statistiek

Nieuwe wetenschappelijke modellen tonen dat het opslaan en gecontroleerd bewaren van CO2 in geologische lagen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Mits een aangepaste regelgeving kan 98% van het geïnjecteerde CO2 tot 10.000 opgeslagen blijven in de ondergrond. Maar zelfs met een zwakke regelgeving kan die hoeveelheid 78% bedragen. De opstellers van die modellen publiceerden hun bevindingen in het toonaangevende vakblad Nature.
12 juni – Wetenschappelijke modellen bevestigen zinvolheid geologische opslag CO2 FluxEnergie

De overheid mocht in de periode 2013-2015 kolenbelasting heffen bij de exploitanten van kolencentrales. Tot die conclusie komt de Hoge Raad in een langlopend conflict tussen de staat en energiebedrijven RWE, Uniper en Engie. Vooral voor RWE is dat zuur, want dat bedrijf leek op basis van een eerdere uitspraak nog €100 mln aan belasting terug te kunnen krijgen.
12 juni – RWE, Engie en Uniper kunnen fluiten naar kolenbelastingcenten Energeia

Internationale energiegiganten gebruiken Nederlandse brievenbusfirma’s om buitenlandse staten voor vele miljoenen aan te klagen en zo voor hen nadelige klimaatwetgeving tegen te houden. De ISDS-clausule uit the Energy Charter Treaty (ECT), een mondiaal energieverdrag tussen 48 landen, maakt het mogelijk voor investeerders om voor hen nadelige beslissingen van landen waarin zij zaken doen aan te vechten met claims van honderden miljoenen of zelfs miljarden. Op die manier wordt het voor arme landen wel heel moeilijk om op te treden tegen vervuiling door grote bedrijven of om beleid door te voeren dat de uitstoot van CO2 terug moet dringen.
13 juni – –Energiegiganten klagen staten aan voor klimaatmaatregelen via Nederlandse brievenbusfirma’s BNN Vara
Energiebedrijven eisen voor miljoenen aan schadeclaims via Nederland AD.nl
Energiebedrijven claimen miljoenen schade via Nederlandse brievenbusfirma’s  Volkskrant
Energiebedrijven eisen miljoenen via brievenbusconstructies Nederland Accountancy van Morgen

Engie is eigenaar van het Belgische energiebedrijf Electrabel. ©Belgaimage
12 juni – Frankrijk maakt verdere privatisering Engie mogelijk

Energiebedrijf Örsted heeft zijn belang van 50 procent in de Rotterdamse energiecentrale Enecogen verkocht aan een dochterbedrijf van Castleton Commodities International.Voor Örsted is de verkoop onderdeel van de strategie om zich volledig op duurzame energie te richten, meldt het concern dinsdag. De verkoop wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 afgerond. Enecogen-centrale is verder eigendom van Eneco.
12 juni – Deens energiebedrijf verkoopt belang in Rotterdamse energiecentrale nu.nl
12 juni – Orsted verkoopt belang in gascentrale Enecogen Het Financieele Dagblad
12 juni – Amerikaans energiebedrijf koopt deel Enecogen – Nieuwsbureau Energeia

Leading smart charging company for electric mobility secures EUR 11 million funding to accelerate international expansion
Sustainable energy company Eneco Group and independent investment fund SET Ventures have both acquired a minority stake in Amsterdam-based GreenFlux Assets BV (“GreenFlux”), as part of a total Series B round of EUR 11M. Existing shareholders BOM Brabant Ventures and ICT Group NV also participated in the round. The investment in a leading enabler of electric driving and smart charging supports Eneco Group’s and SET Ventures’ ambitions to accelerate the energy transition by means of technology. Fortaleza Capital acted as exclusive corporate finance advisor to GreenFlux on this Series B financing round.
12 juni – Eneco Group and SET Ventures invest in GreenFlux – greenflux
Energiebedrijf Eneco investeert miljoenen in Amsterdams laadpaalbedrijf GreenFlux Het Financieele Dagblad

De energiebranche is volop in transitie. Elke maand spreken we prominenten uit het energieveld over hun visie op de sector en de energietransitie. Dit keer praten we met Dilan Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid namens de VVD. Voor haar draait het in elk vraagstuk om de vrijheid van het individu. “ik ga kijken hoe klantvriendelijk het klimaatakkoord straks is”
12 juni – Interview met Dilan Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid voor de VVD: “ik ga kijken hoe klantvriendelijk het klimaatakkoord straks is” Energie Nederland

Onderzoek Nederwind (Kees Peters) Dit onderzoek wordt namens de organisaties in bijlage 2 aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan de vaststelling van een nieuw Energieakkoord in 2018.
Rapport: Lastenverdeling Windenergie op land

De Natuur en Milieufederatie (NMF) Flevoland en Natuurmonumenten hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland.
NMF Flevoland en Natuurmonumenten: ‘Prioriteit leggen bij 2.000 hectare zonnepanelen op daken’  Solar Magazine

IKEA Group lanceert nieuwe duurzaamheidsstrategie: People & Planet Positive. Zweedse meubelgigant Ikea stopt in 2020 met plastic wegwerpproducten als rietjes, bordjes en tasjes. Daarnaast wil Ikea vanaf 2030 alleen nog maar hernieuwbare en gerecyclede producten aanbieden.
12 juni – Ikea stopt met plastic wegwerpproducten en zet in op circulariteit – Duurzaam bedrijfsleven

Liandon, NAM en TNO onderzoeken of het technisch haalbaar is duurzaam opgewekte energie op te slaan in gasvelden in de vorm van gecomprimeerde stikstof. Dit in opdracht van RVO.
12 juni – Duurzame energie opslaan in gasvelden Installatie Journaal

ING: Winst transportsector onder druk door hogere lonen en duurdere brandstof
ING: Winst transportsector onder druk door hogere lonen en duurdere brandstof Transport Online

Jaarverslag nationaal Groenfonds: Het Nationaal Groenfonds heeft in 2017 bijna 30 miljoen gefinancierd in vernieuwende groene projecten. Het gaat om projecten die door de reguliere markt als niet-financierbaar worden beoordeeld. Deze projecten leveren in totaal een CO2-reductie van ruim 1 megaton op. Dat is vergelijkbaar met een CO2-compensatie van 128.000 huishoudens.
‘Investeringen Nationaal Groenfonds leveren CO2-reductie van ruim 1 megaton op’  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Ten behoeve van het lopende overlegproces van de klimaattafels heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de systeemvraagstukken in het energiesysteem tot 2030 en 2050. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
11 juni – Berenschot presenteert systeemvraagstukken in de energietransitie voor overlegproces klimaattafels  Berenschot

De kogel is door de kerk: Nederland moet van het gas af. Althans, dat is wat de klok slaat in de politiek; niet alleen in de Haagse gangen, maar ook in die van de gemeentes. Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk?
12 juni – Hoe houden we de huizen warm in februari 2035?  Technisch Weekblad

De Stookjerijk Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de woningbouwvereniging met de meest duurzame prestatieafspraken. Het gaat hierbij om de afspraken tussen gemeenten en de sociale huursector. De jury kijkt naar afspraken zoals het plaatsen van zonnepanelen en het stimuleren van huurders om zuiniger met energie om te gaan. Het project Stookjerijk wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederaties in samenwerking met de Woonbond. Wij stelden een top 10 van aanbevelingen samen met de meest groene doelstellingen om mee te nemen in de prestatieafspraken
11 juni – Top 10 aanbevelingen voor groene prestatieafspraken in de sociale huursector

Duurzame energie versneld invoeren, fossiele energie soepel uitfaseren en tegelijk energie besparen, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Met die ambitie besloten ECN en TNO de krachten te bundelen. ECN part of TNO telt acht innovatieprogramma’s. Vijf vragen en antwoorden over ‘Naar een energieproducerende gebouwde omgeving’.
11 juni – Woningen en kantoren houden straks energie over TNOtime

Ellenlang opladen van je elektrische auto? Niet nodig, zegt Toyota. Verslaggever Ton Voermans maakte een trip in de eerste commerciële waterstofauto ter wereld: de Toyota Mirai.
7 juni – Kilometers vreten met waterstofauto AD

De overgang naar duurzame energie mag de sociale ongelijkheid niet vergroten.Gaat de komst van duurzame energie de kloof tussen rijk en arm vergroten, zoals velen vrezen? In Rotterdam proberen ze dat tegen te gaan door probleemwijken om te vormen tot ‘energiewijken’.
12 juni – Geen probleemwijken, maar energiewijken Oneworld

Fabrikant van zonnewarmtesystemen HRsolar stapt met het nieuwe bedrijfsonderdeel HRsolar Projects in grootschalige zonnewarmtesystemen. Het bedrijf richt zich op systemen tot meerdere hectaren collectoroppervlak.
HRsolar stapt in markt van grootschalige (grondgebonden) zonnewarmtesystemen  Solar Magazine

Mobiliteit verandert in een hoog tempo. De toenemende drukte op de weg en het spoor maakt dat we op zoek gaan naar ontwikkelingen waarmee reizen gemakkelijker, comfortabeler en ook duurzamer wordt. In het klimaatakkoord staat vastgesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent omlaag moet.
Drie technologieën die de deur-tot-deur reis van morgen vormen  Brisk Magazine

Lokaal

Groninger overheden kopen samen lokale, duurzame energie Nieuws.nl
16 Groningse partijen kopen samen lokale, duurzame energie Grandioos Groningen
Groninger Overheden Gaan Gezamenlijk Duurzame Energie Inkopen by Eneco en Energie VanOns  Stichting Milieunet

Tweede bijeenkomst: Westerwolde gaat voor een duurzame samenleving Westerwolde actueel
Bonaire verdubbelt in 2021 het aandeel windenergie ABC online media BV (persbericht)
Open Dag zuivering Wervershoof op 16 juni  Langedijkerdagblad.nl (persbericht)
Gemeente stimuleert duurzaam wonen  Meerbode.nl (persbericht)
NAM start deze zomer met sloop gasontzwavelingsfabriek Emmen.nu
Collectieve inkoop zonnepanelen Vereniging Eigen Huis van start Groninger Gezinsbode
Duurzame elektriciteit  Drechtsteden
Stimuleringsleningen voor duurzame maatregelen  Gemeente Heumen
August Ecostroom  Ecostroom
Reeks plannen voor zonneparken rond Apeldoorn  GroeneRuimte.nl
Provincie stort meer geld in Nationale Energiebespaarfonds  RTV Drenthe

Evenementen

Webinar: 18 June 12:00 – 13:00 pm CEST  FSR Energy Union Law Webinar Series
EU Electricity Network Codes: Good Governance in a Network of Networks

Webinar op 15 juni. Is het energieverbruik van een bedrijf of organisatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gasequivalenten? Dan geldt er een Informatieplicht waar het bedrijf en/of organisatie per 1 juli 2019 aan voldaan moet hebben. Hoor er alles over op 15 juni in het informatieve webinar ‘Informatieplicht vereist actieve houding bedrijven en instellingen bij energiebesparing’.
Webinar over informatieplicht energiebesparing Platvorm Duurzame Huisvesting

Evenement: WeMakeThe.City is het grootste stadsfestival van Europa. Van 20 t/m 24 juni vieren we het stedelijk leven en werken we in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de belangrijke stedelijke vraagstukken. Hoe maken we steden beter? Hoe maken we betere steden?
Urban conference: Aardgasvrij met Stadswarmte Nuon

Landelijk protest luchtvaartgroei: doe mee! 5 redenen om erbij te zijn 23 juni
Landelijk protest luchtvaartgroei: doe mee!  Greenpeace Nederland

In oktober 2016 zijn bijna 200 landen het eens geworden over verregaande afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Het Akkoord van Parijs heeft tot doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2˚C en in 2050 een CO2-neutrale samenleving te realiseren.
Internationaal Klimaatbeleid  RVO.nl

Naar de Mediamonitor energie van 12 juni – Naar de Mediamonitor energie van 15 juni

 


Misschien ook interessant