Terugleversubsidie is goed voor blijvende groei zonnestroom

16 juni 2018

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat minister Wiebes de salderingsregeling definitief wil vervangen door een terugleversubsidie. Dat is de beste optie. De NVDE heeft een jaar geleden samen met onder andere de zonnestroomsector bijgedragen aan het uitwerken van deze opvolger van de populaire salderingsregeling. Het is goed dat minister Wiebes nu bevestigt dat de terugverdientijd van particulieren die zonnepanelen op het dak leggen, rond de zeven jaar zal blijven. Het is ook mooi dat de terugleversubsidie particulieren en mogelijk ook andere doelgroepen stimuleert om het hele dak vol te leggen, in plaats van alleen voor eigen gebruik te produceren. Alle dakruimte in Nederland zou benut moeten worden.

Niet hollen of stilstaan
Het is belangrijk dat het subsidieplafond in de terugleversubsidie voldoende ruimte biedt om het hele jaar mee te blijven doen, zonder ‘start-stop’ effect. Onzekerheid in de markt moet worden voorkomen. Bewoners zouden niet bang hoeven zijn dat het budget eerder op is dan het eind van het jaar. Anders ontstaat een hollen-of-stilstaan-markt die de groei afremt.

Eerste jaar
Punt van zorg is dat er voldoende budget moet worden gereserveerd om in het eerste jaar van ingaan alle bestaande systemen van een beschikking te voorzien, én er moet voldoende ruimte zijn om ook nieuwe investeerders die subsidie te geven. Gegeven de onzekerheden in de groei van de zonnestroommarkt is dat lastig en moet dat goed worden uitgewerkt. Het is ook belangrijk dat de overgang naar een nieuwe regeling zeer soepel zal verlopen en dat dit snel duidelijk wordt.

Ontwikkelfonds energie coöperaties
Minister Wiebes kondigt ook aan dat hij onderzoek gaat doen naar een ontwikkelfonds voor energie coöperaties. De NVDE vindt dat een goed idee. Zo’n ontwikkelfonds is belangrijk om coöperaties door hun opstartfase heen te helpen. Zo kunnen zij helpen om meer duurzame energie en meer draagvlak tot stand te brengen.

Postcoderoosregeling
De NVDE is blij dat de postcoderoosregeling nog enkele jaren blijft bestaan en verder kan groeien. Het is goed om te kijken, zoals Wiebes aankondigt, hoe deze regeling na 2020 geïntegreerd zou kunnen worden in de terugleversubsidie.

Kamerbrief Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie
Nieuwsbericht Rijksoverheid: Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

 

Beeld: EnergieWonen


Misschien ook interessant