Mediamonitor energietransitie 12 juni

12 juni 2018

Notitie Kalavasta iov Greenpeace. Er zijn veel opties om de mondiale uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Eén van de oplossingsrichtingen om de CO2-uitstoot te beperken bestaat uit de afvang en opslag van CO2. Deze set aan oplossingen gaat onder de naam Carbon Capture and Storage (CCS) en wordt door velen gezien als een belangrijke en wellicht zelfs noodzakelijke oplossing.
11 juni – Notitie CCS: Aanbevelingen succesvolle en kosteneffectieve implementatie CCS in Nederland

Zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond
De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over hoe die ondergrond eruit moet zien. Daarom kon iedereen reageren met een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. De uiteindelijke visie is vandaag door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) mede namens minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Nederland heeft met deze structuurvisie een primeur: de eerste ruimtelijke visie voor de ondergrond op nationale schaal.
11 juni – Structuurvisie voor de ondergrond  Rijksoverheid.nl
11 juni – Gasproducenten krijgen inspraak bij aanwijzing beschermde drinkwatergebieden  Nieuwsbureau Energeia
11 juni – Structuurvisie voor de ondergrond Omgevingsweb

Vitens, Rabobank en asr ontwikkelen bodemindex voor duurzaam bodembeheer DuurzaamBedrijfsleven.nl

‘Een uitdaging van historische proporties.’ Zo heeft paus Franciscus de overgang van aardolie naar minder vervuilende energiebronnen genoemd tijdens een onderhoud met afgevaardigden van de olie- en gasindustrie. De bejaarde kerkvader vindt dat op een ‘groene’ manier in de groeiende energiebehoefte van iedereen op aarde moet worden voorzien.
9 juni – Paus over overstap op groene energie: Uitdaging van historische proporties AD

De energietransitie raakt ons allemaal, zowel in werk als scholing en privé. De omschakeling van olie en gas als energiebronnen naar nieuwe vormen zoals wind, zon en thermische energie zal enorme investeringen met zich meebrengen. Maar juist het vinden van voldoende en goed opgeleide mensen bepaalt of dit een succes gaat worden of niet. Er moet dus ook worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. Dit besprak een SER-delegatie op 6 juni met leden van de Vaste Kamercommissies EZK en SZW naar aanleiding van het advies “Energietransitie en Werkgelegenheid”.
11 juni – voor energietransitie ser.nl

Niks niet label B. Deze maand moet ie afkomen: het klimaatakkoord. De gebouwde omgeving heeft onder leiding van Diederik Samsom nog een flinke slag te maken. Net als het energieakkoord uit 2013 lijkt het ook dit keer weer een flinke belangenstrijd te worden. Ik vermoed dat Diederik af en toe z’n wenkbrauwen fronst bij het ongecontroleerde lobbygeweld van de bouwsector. Naast bouwers en installateurs roeren zich natuurlijk ook de energiebedrijven en in het bijzonder de warmtebedrijven. (Jan Willem van de Groep)
11 juni – Hoe ambitieus is Bouwend Nederland als het over het klimaat gaat? Duurzaam Gebouwd

Als Essent willen wij iedereen – elke Nederlander – in staat stellen om op zijn eigen manier mee te kunnen doen aan het beter maken van zijn leefwereld. Voor de één betekent dat misschien meteen van het aardgas af, de ander kiest ervoor om te beginnen met isoleren en voor weer een ander is de eerste stap om meer inzicht te krijgen in zijn gebruik door een app.
11 juni – Column: Neem de stem van de consument mee in het Klimaatakkoord Energie-nederland

Klimaateffectatlas: Extreme neerslag komt steeds vaker voor. De afgelopen weken werden gebieden in Limburg verrast met hevige regenbuien met modderstromen en overstromingen tot gevolg. Gemeenten kunnen zogenaamde stresstesten ondergaan om zwakheden in kaart te brengen. Klik hier voor een kaart van de klimaateffectatlas om te zien wat er in uw gemeente gebeurt bij flinke regenval. Hevige regenval komt steeds vaker voor, volgens berekeningen van het KNMI komt extreme neerslag twee tot vijf keer zo vaak voor als in de jaren vijftig. In de toekomst zal het niet minder worden; vergeleken met nu zal dit twee zo vaak voorkomen in 2050 en zelfs vijf keer zo vaak in 2085
8 juni – ‘Gemeenten onvoldoende voorbereid op gevolgen extreme regenval’

Rik Harmsen: Het windproject Pottendijk bij Emmen is een goed voorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan bij windenergie op land. Dat moet en kan beter.
NWEA Opinie: Zorg voor regie bij de windenergie  Dagblad van het Noorden

Energieleverancier Vandebron zet een eigen trading desk op voor daghandel in flex en het eigen overschot aan MWh. Vandebron heeft ruim anderhalf keer zoveel productie gecontracteerd als het levering aan consumenten heeft toegezegd.
11 juni – Vandebron krijgt eigen trading desk op weg naar virtuele energiecentrale  Nieuwsbureau Energeia

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen geeft €250.000 subsidie aan een demoproject voor netbalancering met een batterij gevoed door getijdenenergie, uit te voeren door het Tidal Technology Centre in de Grevelingendam.
11 juni – Subsidie voor demoproject netbalancering maar ontvanger wil nog niets naar buiten brengen Nieuwsbureau Energeia

Installateurs en producenten van CV-ketels merken nog weinig van de beweging om van het gas te gaan. Sterker nog, de vraag naar ketels neemt bij een aantal bedrijven zelfs toe, blijkt uit een rondgang in de sector.
11 juni – Vraag naar CV-ketels neemt eerder toe dan af nu overheid van het gas af wil Nieuwsbureau Energeia

De Tweede Kamer als doorgangshuis  Het Financieele Dagblad

Er is een landelijk opleidingsprogramma voor installateurs van start gegaan op het gebied van warmtepompen. Het initiatief, uitwerken van de plannen en de uiteindelijke invulling van de modules is een coproductie.
12 juni – Warmtepompen installeren: alle hens aan dek!  Installatieprofs (persbericht) (Blog)

12 juni – 4 valkuilen bij plaatsing luchtwarmtepomp deWoonwijk

project ENERGISE  lanceert Map containing 1067 Sustainable Energy Consumption Initiatives across 30 European countries
12 juni – ENERGISE project launches online database of energy initiatives Engineers Journal

Conclusies naar aanleiding van de VEMW Energiedag die op 7 juni plaatsvond
11 juni – Ontwikkelingen energietransitie gaan grote gevolgen hebben  VEMW

Het Waddenfonds heeft aan Battolyser B.V., een joint venture van TU Delft en Proton Ventures, 480.000 euro subsidie toegekend om een battolyser te realiseren naast de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven. Nuon en Yara dragen bij aan het ontwikkeltraject. De battolyser kan op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren als een batterij, én water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse wanneer de batterij vol is. De realisatie van een eerste battolyser in Eemshaven begin 2019 is een belangrijke mijlpaal voor Nuon in Groningen. Doel van Nuon is om in de toekomst op grote schaal overschotten stroom uit wind en zon voor langere termijn op te kunnen slaan en te recyclen voor elektriciteitsproductie. 
11 juni – Eerste battolyser voor elektriciteitsopslag en waterstofproductie in Groningen dankzij Waddenfonds NUON
Eerste battolyser buiten labo komt naast Magnum-centrale Eemshaven  FluxEnergie
Battolyser volgend jaar gebouwd in Eemshaven Utilities (Blog)

Oceans of Energy uit Leiden ontvangt heeft 300.000 euro opgehaald bij investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling van een drijvend systeem voor zonnepanelen op zee.
Oceans of Energy ontvangt 300.000 euro van UNIIQ voor drijvend zonnepark op zee Solar Magazine

Vanaf 2019 betaalt u voor een elektrische auto vanaf € 50.000,-  de hoge 22 procent bijtelling. De eerste € 50.000,- wordt weliswaar met vier procent belast, echter dit geldt maar voor 60 maanden. VZR vindt dat de zakelijke rijder die voor een echt milieuvriendelijke elektrische auto kiest niet zo benadeeld mag worden.
12 juni – Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs Managers Online

De 25 procent duurzaamste melkveebedrijven realiseert betere economische prestaties dan de overige melkveebedrijven. Dat blijkt uit cijfers van Agrimatie.
Duurzaam melkveebedrijf scoort beste  NieuweOogst.nu

Lokaal

7 juni – Een duurzaamheidswinkel in het Binnenstadslab KijkopBergenopZoom
11 juni – Proces windmolens Zaltbommel nadert eindstreep: initiatiefnemers willen aan de slag, tegenstanders hopen op een wonder
11 juni – Zonneweide in Eemnes op komst met 19.000 panelen  DuurzaamBedrijfsleven.nl
11 juni – Zestien Groninger overheden kopen samen duurzame energie uit de regio RTV Noord
11 juni – Werken bij Zonneplan? Ali zou niet anders meer willen! indebuurt
Scholen krijgen les over energietransitie  Dagblad010 (persbericht)
12 juni- PvdA praat in Winschoten over energietransitie en gaswinning Ter Apeler Courant
Ook Gedeputeerde Staten verontrust door beving Noordhollands Dagblad (persbericht)
EAZ Wind uit Hoogezand breidt uit: van Gronings experiment naar internationaal windmolenbedrijf Groninger Internet Courant
Commissievergaderingen op politieke agenda van 12 juni RTV Stichtse Vecht
Besluitvorming G1000 verliep niet gehaal naar wens Steenwijker Courant
Wethouder Duurzaamheid Van Doorninck is zelf nog niet zó duurzaam: ‘Ik kook op gas’ AT5
Zo worden straten in Amsterdam extra duurzaam Autoblog.nl (Blog)

Wereldwijd

Scientists have known for a long time that as climate change started to heat up the Earth, its effects would be most pronounced in the Arctic. This has many reasons, but climate feedbacks are key. As the Arctic warms, snow and ice melt, and the surface absorbs more of the sun’s energy instead of reflecting it back into space. This makes it even warmer, which causes more melting, and so on. This expectation has become a reality that I describe in my () new book “Brave New Arctic.” It’s a visually compelling story: The effects of warming are evident in shrinking ice caps and glaciers and in Alaskan roads buckling as permafrost beneath them thaws.
28 april – Melting Arctic sends a message: Climate change is here in a big way The Conversation

Naar de Mediamonitor energie van 11 juni – Naar de Mediamonitor energie van 13 juni


Misschien ook interessant