Minister Wiebes stuurt brief over voortgang Klimaatakkoord

13 juni 2018

Minister Wiebes (EZK) stuurde de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord. In de brief schetst Minister Wiebes een beeld van het verloop van de gesprekken aan de vijf sectortafels en hij bechrijft de aanpak die gevolgd wordt met de verschillende dwarsdoorsnijdende thema’s. Ook gaat hij in op de verschillende acties die worden ingezet om de samenleving bij het Klimaatakkoord te betrekken en te bouwen aan draagvlak voor de ambitie en aanpak van het Klimaatakkoord.

Het streven van alle partijen die bij het Klimaatakkoord betrokken zijn is dat het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord medio juli gepresenteerd wordt.

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord


Misschien ook interessant