Advies ambtelijke werkgroep: duidelijke richting beleid helpt energietransitie versnellen

4 december 2023

Vandaag is de eindrapportage ‘Keuzewijzer klimaat en energie’ van de onafhankelijke Formatiewerkgroep Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het document is een belangrijk richtinggevend rapport voor de toekomstige formerende partijen. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is blij met de publicatie: ‘Het rapport staat boordevol strategische keuzes voor aan de onderhandelingstafel en is zeer welkom bij het maken van geïnformeerde beslissingen binnen de complexe energietransitie.’

Dit zijn een aantal adviezen uit het 111 pagina’s tellende rapport:

  • Nu investeren in de transitie helpt om grotere schokken voor burgers, bedrijven en instellingen te voorkomen.
  • Beleidscontinuïteit, meer accent op uitvoering en duidelijke richting van beleid kunnen de transitie helpen versnellen. Oa energie-infra!
  • Om het huidige klimaatdoel van 55% emissiereductie te halen is additioneel beleid nodig.
  • Keuzes 2040 nodig, oa over nationaal doel en inzet technieken zoals CO2-opslag en koolstofverwijdering
  • Snelle verduurzaming energie maakt ons land onafhankelijker, de lucht schoner en de vestiging voor duurzame bedrijven aantrekkelijker.
  • Ook keuzes nodig over industriepolitiek; internationale samenwerking van groot belang
  • Om de klimaat- en energietransitie tijdig te realiseren zijn langjarige en stabiele uitgaven vanuit de overheid noodzakelijk. Een goede balans tussen normeren, beprijzen en subsidiëren is hierin nodig.

Het volledige rapport lees je hier.


Misschien ook interessant