Klimaat- en Energiekieskompas veel ingevuld

5 december 2023

Hoewel klimaat en energie geen hoofdrol speelden in de verkiezingscampagne, vonden meer dan 100.000 mensen hun weg naar het Klimaat- en Energiekieskompas, dat de NVDE liet ontwikkelen. Aan de hand van 27 stellingen zagen kiezers waar zij op deze issues staan ten opzichte van de politieke partijen. Zo gingen zij goed geïnformeerd naar de stembus. Bijvangst is een schat aan data over kiezersvoorkeuren rond de belangrijkste kwesties in de energietransitie.

Het beeld dat uit de antwoorden naar voren komt is heel divers:

  • Hoewel bijna de helft van vindt dat er strengere klimaatwetging moet komen (ook als dit de economie afremt), leeft deze opvatting bij rechtse partijen minder.
  • Bij alle partijen is een (ruime) meerderheid voor de stelling dat in plaats van grootverbruikers korting te geven op de energierekening, ze subsidie kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
  • Tweederde vindt dat mensen met een laag inkomen financiële hulp moeten krijgen om hun energierekening te betalen. Onder kiezers van alle partijen zijn daar meer voor dan tegenstanders voor.
  • Het beeld rond zon en wind op land is sterk verdeeld, zowel qua voor- als tegenstanders als tussen de partijen.
  • Een meerderheid wil gasboringen in de Noordzee toestaan, zolang we in Nederland nog aardgas gebruiken. Bij de rechtse partijen is het aantal voorstanders nog groter.
  • Bijna zestig procent van de kiezers vindt niet dat Schiphol ruimte moet krijgen voor groei. Bij geen enkel partij zijn er meer voor- dan tegenstanders van deze stelling.

Voor twee specifieke lobbypunten van de NVDE is veel steun:

  • Een ruime meerderheid vindt dat duurzame energieprojecten voorrang moeten krijgen, als er stikstofruimte vrijkomt.
  • Een ruime meerderheid vindt dat vergunningaanvragen van energieprojecten met voorrang behandeld moeten worden, om vertraging in de energietransitie te voorkomen.

 


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?