Kamp biedt nieuw kabinet helder keuzemenu voor stimulering zonnepanelen

12 juli 2017

NVDE wil fluwelen overgang van salderen naar terugleversubsidie

Minister Kamp zet in de vandaag verschenen brief aan de Tweede Kamer over saldering de richtingaanwijzers voor het volgende kabinet in de goede richting voor zonnestroom bij huishoudens, maar hij geeft de markt nog geen definitieve zekerheid. Kamp schetst twee kansrijke alternatieven voor de huidige salderingsregeling. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is samen met andere marktpartijen enthousiast over één van de varianten: de terugleversubsidie. Ook stelt Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het investeerders zekerheid zou bieden om de huidige salderingsregeling voor zonnestroom te handhaven tot 2023. Hij legt de bal op de stip voor het nieuwe kabinet, vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het voorstel van Kamp toont de goede richting voor de lange termijn. Ook het tot 2023 handhaven van de salderingsregeling vinden wij verstandig. Maar om investeerders voldoende zekerheid te bieden zal ook het beleid voor daarná duidelijk moeten worden,” aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Voor consumenten is het belangrijk dat ze binnen zeven jaar hun panelen kunnen blijven terugverdienen. Dan zal zonnestroom snel verder blijven groeien,” zegt Van der Gaag.

De NVDE vindt het belangrijk dat consumenten snel duidelijkheid hebben over het stimuleringsbeleid voor zonnestroom, tot 2023 en voor de periode daarna. Door de salderingsregeling voorlopig  te handhaven, maar vooral door duidelijkheid te geven over de toekomst, ontstaat er rust in de markt en kan de zonnesector verder groeien. Voor de langere termijn schetst de minister twee kansrijke mogelijkheden voor een nieuwe regeling: een terugleversubsidie voor de zonnestroom die panelenbezitters niet direct zelf gebruiken maar terugleveren aan het net. Of een investeringssubsidie bij de aankoop van zonnesystemen.

De NVDE is het eens met minister Kamp dat de salderingsregeling vernieuwd moet worden. De NVDE heeft daar al eerder samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland een voorstel voor uitgewerkt. Kern daarvan is dat klanten de zekerheid krijgen van een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar, met een terugleversubsidie die geleidelijk lager wordt naarmate panelen goedkoper worden. Zo wordt het meer gestimuleerd om zelfopgewekte stroom ook zelf te gebruiken en blijven de kosten voor de overheid in balans, zo bevestigt ook de studie die de minister heeft laten doen.

De NVDE heeft daarom een sterke voorkeur voor de terugleversubsidie die genoemd wordt in de brief van Kamp. Met deze variant is een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk en kan de markt zich stabiel en snel doorontwikkelen. De terugleversubsidie stimuleert kwaliteit, onderhoud en het optimaal gebruik van daken. Een groot nadeel van de andere door Kamp genoemde variant, de investeringssubsidie, is dat deze voor een ingewikkelde overgang zorgt en een ‘start-stop-systeem’ kan introduceren: mensen wachten op de subsidie – maken er vervolgens massaal gebruik van – en als de pot leeg is, valt de markt weer stil.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering

 

beeld: EnergieWonen


Misschien ook interessant