Potentie van energiebesparing in kaart gebracht

5 juli 2017

Het CBS maakte in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) potentiekaarten voor energiebesparing bij koopwoningen. De potentiekaarten geven inzicht welke buurten en zelfs onderdelen van buurten meer of minder potentie hebben om met energiemaatregelen aan de slag te gaan. Zo kunnen bedrijven en gemeenten gerichter hun communicatie en marketing inzetten om koopwoningeigenaren te bewegen om energiebesparende maatregelen te treffen. De kaarten zijn openbaar beschikbaar en dus door iedereen te gebruiken: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, energieloketten, energiecoöperaties, etc. De potentiekaarten zijn hier te vinden.

De potentiekaarten geven inzicht in de grootte van de doelgroep, waar de doelgroep zit, wat de potentiële gemiddelde investering per woning in het gebied is en hoeveel euro er gemiddeld bespaard kan worden. In donkergekleurde gebieden is de theoretische energiebesparing in euro’s het hoogst. De potentiekaarten laten bovendien zien wat het potentieel is binnen een kansrijke doelgroep, met een relatief hoog inkomen, hoog gasverbruik en een slecht geïsoleerd huis (label C of slechter). De kaarten tonen de potentie voor bouwfysische maatregelen (bijvoorbeeld isolatie) en installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld warmtepomp).

beeld: energiebesparingspotentie Utrecht, zie hier de potentiekaarten


Misschien ook interessant