Green Deal Europese Commissie

17 september 2020

De Europese Commissie heeft op 16 en 17 september haar klimaat- en energieplannen gepresenteerd in de Staat van de Unie door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de presentatie van de Green Deal door vicevoorzitter Frans Timmermans. Bij de plannen wordt benadrukt dat investeren in de transitie helpt om nieuwe banen te scheppen en uit de crisis te komen.

De Europese Commissie wil de doelstellingen verder aanscherpen: 55 procent CO2-reductie in 2030, klimaatneutraal in 2050. Om dit te bereiken, verwacht de Commissie dat een aandeel van 38 tot 40 procent hernieuwbare energie nodig zal zijn in 2030. Er volgt nog een review van de regelgeving, die zou kunnen leiden tot hogere EU-doelen in 2030 op het gebied van hernieuwbare energie (nu 32 procent) en energie-efficiëntie (nu 32,5 procent).

Het ETS-systeem wordt uitgebreid naar wegtransport, scheepvaart en gebouwde omgeving. Daarnaast moet de uitstoot van voertuigen sneller omlaag, met als doel om versneld tot zero-emissie vervoer te komen. Ook is er aandacht voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving (‘Renovation Wave’). In de zomer van 2021 presenteert de Europese Commissie de wetsvoorstellen die invulling aan deze ambities moeten geven.
Dit geeft een welkome duw in de rug aan maatregelen zoals hogere uitstootnormen voor voertuigen en het sneller omlaag brengen van de emissierechten voor de industrie en energiesector.

State of the Union: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in emissions by 2030


Misschien ook interessant