Kalavasta geeft objectieve analyse van tekortkomingen kernenergiestudie ENCO

25 september 2020

Onderzoeksbureau Kalavasta brengt vandaag een uitgebreide vergelijking uit van het recente kernenergierapport van ENCO en van een aantal eerdere rapporten die minister Wiebes een half jaar geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Kalavasta duidt de verschillen en wijst op tekortkomingen in de ENCO-studie.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt het zeer relevant om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een volledig duurzaam energiesysteem, zonder taboes. Het gaat ook bij elektriciteit niet alleen om zon en wind maar ook om regelbare elektriciteit, opslag en slimme vraagsturing. Het is dan ook goed dat ook kernenergie als optie bestudeerd wordt. Helaas bevat het rapport van ENCO dat minister Wiebes deze week naar de Tweede Kamer stuurde grote fouten. Het rapport vergelijkt onder andere de windmolens en zonnepanelen van gisteren met de kerncentrales van overmorgen. Ook de aanname dat kerncentrales honderd procent van de tijd zullen leveren wekt verbazing. Daarom is de NVDE blij dat Kalavasta het ENCO-rapport heeft geanalyseerd.

“De discussie moet niet alleen gaan over technieken maar vooral over beleidsmaatregelen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Uiteindelijk kun je heel lang rapporten heen en weer slingeren over welke techniek nou het goedkoopste is. Laten we marktprikkels ontwerpen zodat in de praktijk gaat blijken wat de beste oplossing is.” De studie die CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu uitbracht biedt daarvoor eerste aanknopingspunten.

Rapport Kalavasta, 24 september 2020: Vergelijking van twee rapporten over de kosten van nucleaire en zon- & windstroom in het Nederlandse energiesysteem, die Minister Wiebes in april en september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Studie CE Delft: mei 2020: Verkenning ontwikkeling CO2-vrije flexibele energietechnieken


Misschien ook interessant