Financiële gevolgen verandering financiering Opslag Duurzame Energie

14 maart 2019

Het kabinet kondigde op 13 maart aan dat de kosten van de energietransitie eerlijker verdeeld moeten worden tussen huishoudens en bedrijven. Daarom wordt de Opslag Duurzame Energie (ODE) niet langer fifty-fifty verdeeld tussen huishoudens en bedrijven, maar voortaan eenderde – tweederde. De NVDE heeft een 1e berekening gemaakt van de financiële gevolgen voor huishoudens en bedrijven. Vooral voor bedrijven hangt dit erg af van de precieze invulling die het kabinet kiest, bijvoorbeeld in de verdeling tussen MKB en grootverbruikers.

Huishoudens betalen nu € 110 per jaar aan ODE. Zonder ingreep zou dit in 2030 € 200 worden. Dankzij de verschuiving die het kabinet gisteren aankondigde, blijft de stijging beperkt. Huishoudens gaan ongeveer € 133 per jaar betalen aan ODE in 2030.

Bedrijven betalen nu een verschillend tarief, afhankelijk van hun energieverbruik: hoe hoger het verbruik, hoe lager de bijdrage per kWh elektriciteit en per kuub gas. Ook voor bedrijven laat de NVDE zien wat de lasten nu zijn, per categorie; wat die in 2030 zouden zijn bij handhaving van de verdeling 50/50; en hoe de lasten kunnen zijn obv de kabinetsbrief. Daarbij is de stijging gelijkmatig verwerkt over de categorieën, maar daar kan de politiek andere keuzes in maken.

En voor de liefhebber: de excel met onderliggende berekening

 

 

 

 


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen