Energie besparen wordt makkelijker voor huishoudens

23 mei 2017

Meer energiebesparing is cruciaal om ons doel van 100% duurzame energie te bereiken. Daar is nog veel voor nodig en daarom is de NVDE blij dat we het eens zijn geworden over dit convenant. Mensen krijgen meer inzicht in hun energieverbruik en kunnen 160 miljoen euro aan extra subsidie benutten voor zelfopgewekte warmte. Wij zullen ons met veel enthousiasme inzetten om hier een succes van te maken en mensen, bedrijven en overheden helpen om hier goed gebruik van te maken.

Leveranciers bieden hun klanten vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Hiermee kunnen zij gemiddeld 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Het gaat om klanten bij wie een slimme meter is geplaatst.
Daarnaast krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten, zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom. Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar. Deze afspraken zijn onderdeel van een vandaag getekend convenant dat moet leiden tot 10 PJ extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

sdr

Het convenant is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord.

45 euro voordeel per klant
Uit onderzoek van ECN blijkt dat huishoudens gemiddeld bijna 3% op hun energieverbruik kunnen besparen als zij goed en met grote regelmaat inzicht krijgen in hun verbruik. Dit komt neer op een voordeel van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Daarom geven energieleveranciers vanaf 2018 al hun klanten met een slimme meter maandelijks inzicht in hun gebruik. Aan het begin van dat jaar hebben al 4 miljoen huishoudens een slimme meter gekregen van hun netbeheerder. Het is de verwachting dat bijna alle huishoudens eind 2020 een slimme meter hebben en daarmee meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. De slimme meter maakt beter inzicht in het energieverbruik mogelijk.

750.000 huishoudens met slimme besparingsdiensten
Energieleveranciers gaan hun klanten bovendien actief informeren over producten en diensten die directe feedback geven over het energieverbruik. Huishoudens die directe feedback krijgen via bijvoorbeeld een app of display, kunnen nog eens 3% extra besparen. De convenantspartners streven ernaar dat 750.000 huishoudens deze slimme producten en diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020.

60.000 extra woningen en klein-zakelijke gebruikers met isolatie en duurzame opwek
Via onder meer voorlichting zullen installateurs in samenwerking met gemeenten en bouwbedrijven consumenten op weg helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, en in contact brengen met (lokale) aanbieders die de maatregelen kunnen uitvoeren. Het streven is daarmee extra besparingsmaatregelen en duurzame opwekking te realiseren bij 50.000 woningen en 10.000 klein-zakelijke gebruikers.

160 miljoen euro subsidie voor duurzame maatregelen
Het Rijk ondersteunt de afspraken in het convenant door van 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro extra subsidie ter beschikking te stellen voor de ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Rijksoverheid, 23 mei 2017: Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens
SER, 23 mei 2017: Aanbiedingsbrief convenant (aan minsters Kamp en Plasterk)
SER, tekst convenant, 23 mei 2017: Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving


Misschien ook interessant