Experimentenregeling elektriciteitswet

24 mei 2017

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen sinds 1 mei 2017 weer aanvragen indienen voor zowel ‘grote’ experimenten als projectnetten in het kader van de Experimentenregeling elektriciteitswet. Dit kan tot en met donderdag 7 september 2017, 17.00 uur via Mijn.rvo.nl. Het doel: ‘energie opwek in coöperatievorm vleugels geven’

Afgelopen maandag 22 mei vond er een informatiebijeenkomst plaats over de experimentenregeling georganiseerd door RVO. Aan de hand van een zogenoemde ‘serious game’ kon worden gevoeld hoe het is om een experiment vorm te geven. Tevens werd er nader ingegaan op mogelijke interessante businesscases.

‘De experimentenregeling is belangrijk voor de opwek van decentrale duurzame energie met tal van mogelijkheden die hierdoor de komende jaren kunnen ontstaan’,
aldus Holland Solar voorzitter Jaap Baarsma.

De overheid biedt met de Experimentenregeling Elektriciteitswet Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Wanneer bepaalde experimenten succesvol blijken, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen. De experimentenregeling kent een looptijd van 4 jaar (2015 tot en met 2018). Binnen de looptijd is er ieder jaar een openstellingstermijn. De ontheffing heeft een duur van 10 jaar.
Er ligt een voorstel om de experimentenregeling te verruimen in het kader van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is controversieel verklaard door de Tweede Kamer, waardoor de behandeling van het wetsvoorstel nog even op zich laat wachten. Voor de zomer zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden door RVO met betrekking tot deze regeling, met dan de focus op het uitwisselen van ervaringen. Voor meer informatie zie ook de website van HIER opgewekt, met onder andere ervaringsverhalen van drie initiatieven en een korte animatie.


Misschien ook interessant