Brexit laat belang van Klimaatwet zien

10 juli 2016

Betekent Brexit nu een enorme teruggang voor onze klimaatdoelen? Gevreesd wordt van wel. Vooralsnog blijven de Britse klimaatambities nog op koers. Dankzij de in 2008 ingevoerde klimaatwet Climate Change Act. Een voorbeeld voor Nederland?

Ondanks Brexit hebben Britse ministers vorige week namelijk de doelen voor CO2-uitstoot omhoog geschroefd. In 2032 moet die uitstoot met 57% zijn gedaald, in vergelijking tot het niveau van 1990. Uiteindelijk wil Engeland in 2050 80% van haar CO2-uitstoot hebben teruggedrongen.

100% Duurzame energie
Eind vorig jaar presenteerde Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver van GroenLinks, de Nederlandse Klimaatwet. Deze initiatiefwet (pdf) legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95% in 2050 en een 100% duurzame energievoorziening.

Bindende tussendoelen
NVDE is positief over het initiatief van de Klimaatwet en over het geschetste kader. In februari hebben we dan ook ons advies gestuurd aan de initiatiefnemers van de wet. De Klimaatwet zal de grootste toegevoegde waarde voor de NVDE-leden hebben als de wet ook ingaat op een aantal aspecten, zoals bindende wettelijk vastgelegde tussendoelen voor Nederland voor 2030 en 2040 voor zowel broeikasgasreductie, maar ook voor duurzame energie en energiebesparing.

Toekomstige generaties
En als we het hebben over 100% duurzame energie in 2050 moeten we spreken over 100% CO2-neutrale energie, waarbij geen (mogelijk) schadelijke resten of afvalstoffen achterblijven voor toekomstige generaties. Ook moet er in de Klimaatwet aandacht zijn voor de maatschappelijke functie van de energietransitie. Energie- en klimaatonderwerpen staan nu nog te ver af van de burger, terwijl juist deze ook een hele actieve bijdrage zal moeten leveren.

Verder adviseren we om aan de klimaatwet een passend beleids- en stimuleringsinstrumentarium te koppelen voor alle nodige hernieuwbare energie technieken, energiebesparing en energieopslag-faciliteiten. De gewenste transitie biedt ook kansen voor de economie. Dat kan nog sterker worden belicht. Om die kansen optimaal te benutten zal ook fors moeten worden ingezet op innovatie. De NVDE adviseert om de noodzaak van royale stimulering van innovatie op te nemen in de klimaatwet en aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen.


Misschien ook interessant