Bijeenkomst Europese regelgeving en de energietransitie

22 maart 2018

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en EREF (European Renewable Energies Federation) organiseren op 9 april de bijeenkomst “Europese regelgeving en de energietransitie: belemmeringen én oplossingen in beeld.”

In interactie tussen de duurzame energiesector en de industrie maken we in huidige belemmeringen als gevolg van Europese regels inzichtelijk. In een paneldiscussie en interactieve deelsessies zoeken we naar (onorthodoxe) oplossingsrichtingen voor de huidige belemmeringen. Vooraf kunt u reeds uw stem laten horen en aangeven wat volgens u de belangrijkste belemmering is in Europese wet- en regelgeving voor de overgang naar een schone energievoorziening.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Renewables Networking Platform. Dit project heeft ten doel om de relevante Europese, nationale en regionale spelers met elkaar in verbinding te brengen, om zo tot beleid te komen waarmee het doel van 27% hernieuwbare energie in 2030 kan worden behaald. Tegelijk worden best practices en belemmeringen in beeld gebracht, zodat op Europees niveau van elkaar geleerd kan worden. Meer informatie treft u op www.renewables-networking.eu.

Hieronder vindt u een beschrijving van het programma en praktische informatie. Wij zouden uw komst zeer op prijs stellen. U kunt zich aanmelden via deze link. Deze link mag gedeeld worden met andere geïnteresseerden binnen uw netwerk.

Praktische Informatie
Datum: maandag 9 april 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Sociaal Economische Raad – Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW te Den Haag

Programma
13.30 uur  Inloop
13.45 uur  Opening door dagvoorzitter Olof van der Gaag, directeur NVDE
14.00 uur  Update Clean Energy Package: Dirk Hendricks, EREF
Dirk Hendricks geeft zijn visie op de stand van zaken van het Clean Energy Package. De effecten van verschillende onderdelen hiervan voor de energietransitie in Nederland zullen aan de orde komen.
14.20 uur  Nederlands klimaatbeleid en Europese regelgeving: Birgitta Westgren, Directeur Energiemarkt en Innovatie – Ministerie Economische Zaken en Klimaat
De onderhandelingen over het Klimaatakkoord zijn gestart. De Europese dimensie is aan alle onderhandelingstafels relevant. De interactie tussen beiden zal in beeld worden gebracht.
14.40 uur  Paneldiscussie over belemmeringen in de energietransitie met o.a. Ron Wit (Eneco), Reinier Gerrits (VNCI) en Erik Klooster (VNPI)
Het panel bespreekt de knelpunten voor de energietransitie die door Europese regelgeving veroorzaakt worden. Het panel gaat ook in op de vooraf door de aanwezigen aangedragen belemmeringen.
15.15 uur  Pauze
15.30 uur  Deelsessies over de belemmeringen in de energietransitie
In vier deelsessies wordt er interactief op specifieke oplossingen ingegaan. U krijgt de ruimte om input te geven op actuele Europese wet- en regelgeving.
16.15 uur  Plenaire terugkoppeling en conclusies
16.30 uur  Borrel

Bereikbaarheid
Auto: beperkte parkeergelegenheid op het terrein van de SER, anders QPark New Babylon.
Openbaar vervoer: vanaf Den Haag Centraal kleine wandeling van 15 minuten


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?