Vertrouwen is sleutel tot energiebesparing

22 maart 2018

 

Alles draait om vertrouwen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Wageningen Universiteit naar de effectiviteit van de lokale energiebesparingsaanpak. De afgelopen twee jaar voerde Wageningen UR het onderzoek ‘Doorontwikkeling en Opschaling Bewonersgerichte Aanpak Energiebesparing’ uit met HIER klimaatbureau, Buurkracht, Hoom en KAW, gefinancierd door RVO. Er is onder andere onderzocht waarom veel bewoners afhaken in het traject naar energiebesparende maatregelen.

Het onderzoek was gericht op de effectiviteit van lokale energie-aanpakken. De Wageningen Universiteit onderzocht vragen als “Waarom gaan bewoners toch uiteindelijk niet over tot het nemen van energiebesparende maatregelen, ondanks dat ze vaak wel willen en ook al offertes hebben opgevraagd?” en “Is er een moment in het besluitvormingstraject te noemen wanneer bewoners het vaakst vroegtijdig afhaken?”

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat woningeigenaren op zoek zijn naar een betrouwbare partner die in hun beste belang zal handelen. Vertrouwen is dan ook van essentieel belang gedurende hun klantreis in energiebesparing. Vertrouwen is voor een bewoner vaak belangrijker dan andere kernwaarden zoals onafhankelijkheid.  Bewoners vinden het belangrijk om te kunnen vertrouwen in de kwaliteit, geloofwaardigheid en betrokkenheid van de organisatie, de expertise en producten. Het vertrouwen kan opgebouwd worden door te investeren in contactmomenten met de bewoner. Mandy de Wilde (WUR): “We hebben geconstateerd dat bewoners afhaken op het offertemoment. Op dat beslismoment worden woningeigenaren vaak aan hun lot overgelaten doordat de samenwerking tussen de verschillende organisaties en uitvoerder minimaal is. De vertrouwensband moet dan opnieuw opgebouwd worden. En dat is funest waardoor bewoners vaak vroegtijdig afhaken”.

De universiteit deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar de verschillende innovatieve bewonersgerichte aanpakken van Buurkracht, Hoom en KAW. Deze intermediaire organisaties zijn voortgevloeid uit het Blok voor Blok programma en bemiddelen al jaren tussen woningeigenaren enerzijds en aanbieders van producten, diensten en expertises anderzijds. Dit doen ze vaak niet alleen. Ze werken hierbij samen met gemeenten en lokale burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.


Misschien ook interessant